ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 500 ваучера за преживявания в България и 5 000 туристически раници от Coca Cola

Спечелете 500 ваучера за преживявания в България и 5 000 туристически раници от Coca Cola

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

OФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

„Изживей България, както никога досега 2020“ 

Приложение № 1: Официални правила

OФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

„Изживей България, както никога досега 2020“

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1.     Промоцията „Изживей България, както никога досега 2020“, наричана по-нататък “Промоцията”, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия) всеки работен ден, във времевия диапазон от 09.00 ч до 17.00 ч.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта www.coca-cola.bg.
2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.5. Сайтът на промоцията www.coca-cola.bg е собственост на © The Coca‑Cola Company.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 16 години с изключение на служителите на The Coca‑Cola Company, Кока-Кола България ЕООД, Организатора на Промоцията и рекламните агенции, свързани с Промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционални продукти, както и роднини по права линия от първа степен  -деца, родители и съпрузи на изброените по-горе лица.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 03.08.2020 г. и продължава до 27.09.2020 г. включително.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са RGB бутилки с промоционални етикети 250МЛ Coca‑Cola, 250МЛ Coca‑Cola Без Захар, 250МЛ Fanta портокал и 250МЛ Sprite.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

·       7.1. Голяма награда – ваучер за изживяване на стойност 100 лв. за услуга изживяване, предлагани от онлайн платформа Gift Come True®. Ваучерите могат да бъдат използвани на Платформата Gift Come True® – https://giftcometrue.com/ (включваща едноименния уебсайт и неговата мобилна версия) за всички продукти, налични на уебсайта. Общо 500 броя ваучери, всеки на стойност 100 лв.

·       7.2. Малка награда – брандирана туристическa раницa Coca‑Cola 5 000 броя;

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1. Закупете бутилка с промоционален етикет от участващите стъклени опаковки: Coca‑Cola от 250МЛ, Coca‑Cola Без Захар от 250МЛ, Fanta портокал от 250МЛ или Sprite от 250МЛ и под етикета ще откриете:

·       Уникален 9-символен код, който може да бъде регистриран на сайтa www.coca-cola.bg. С този код, съгласно правилата на Промоцията, публикувани на www.coca-cola.bg, може да участвате и веднага да видите дали печелите някоя от наградите на Промоцията, описани в т. 7.1. и 7.2.

8.1.1. Регистрация: за да участва в Промоцията, Участникът е необходимо да премине през следните стъпки:

·       Участникът трябва да се съгласи с Условията за участие в промоцията (отметка в съответното поле, че са прочели Официалните правила на Промоцията, както и че са информирани и се съгласяват с изложеното в Уведомлението за защита на личните данни.

·       Да се регистрира, като въведе две имена, парола, e-mail адрес, дата на раждане и град в сайтa www.coca-cola.bg.

·       Да въведе уникалния код от етикета на участващ продукт.

8.1.2. За да бъде допуснат за участие в Промоцията за спечелване на награда, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група – 16 навършени години или повече. Участникът трябва да регистрира код от участващите стъклени опаковки с промоционален етикет и описани в Част 6, и автоматично разбира дали печели някоя от наградите в Промоцията и каква.

8.1.3. При спечелване на награда от Промоцията, участникът ще получи e-mail на предоставения от него личен e-mail адрес със специално съобщение, съдържащо подробна информация за това как може да получи наградата си и с който ще бъде помолен да предостави данни за контакт посредством телефонно обаждане.

8.1.4. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове, но един (1) участник може да играе за една (1) голяма награда – ваучер за изживяване на стойност 100 лв. или за една (1) малка награди брандирана туристическа раница Coca‑Cola за целия период на Промоцията.

8.2.1. Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч до 17.00 ч.

8.2.2. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за паричния им еквивалент.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

9.2. Ако потребителят регистрира печеливш код, той ще бъде уведомен веднага със съобщение на сайта www.coca-cola.bg:

•       Честито! Ти спечели Ваучер на стойност 100 лева за покупка на изживяване, предлагано от Gift Come True®, с който може да се насладиш на България, както никога досега.

или

•       „Честито! Ти спечели раница Coca‑Cola, с която може да се насладиш на България, както никога досега.

Ако потребителят регистрира непечеливш код, той ще бъде уведомен веднага със съобщение „Съжаляваме, този код не печели. Опитай пак“.

Участниците трябва да имат 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в Промоцията и да спечелят награда.

9.3. Големите награди от Промоцията ще бъдат предоставяни по следния начин:

·       Участникът получава съобщение, че печели награда, както и ще му бъде изпратен e-mail на посочения от него e-mail адрес с подробности за получаването и.

·       Участникът получава и-мейл с информация как да използва наградата си, заедно с ваучер с уникален цифров код за платформата на Gift Come True.

·       Ваучерите могат да бъдат използвани на Платформата Gift Come True® – https://giftcometrue.com/ (включваща едноименния уебсайт и неговата мобилна версия) за всички продукти, налични на уебсайта.

·       С ваучерите може да се пазарува онлайн на Платформата Gift Come True, вкл. на https://giftcometrue.com/https://en.giftcometrue.com и https://giftcometrue.bg при спазване на условията за ползване на сайта налични тук: https://giftcometrue.com/pages/terms-use.

·       Участникът, спечелил ваучер, може да използва ваучера в рамките на неговата валидност при избор на изживяване или изживявания, предлагани от Gift Come True. В една поръчка може да бъде приложен не повече от един ваучер, като оставащият баланс, ако има такъв се запазва за следваща поръчка в рамките на валидността на ваучера. Към ваучера може да се доплати от Клиента сума с цел закупуване на продукт/изживяване от Платформата Gift Come True на по-висока стойност от тази на ваучера.

·       Ваучерът е валиден само за покупка през сайта https://giftcometrue.com/https://en.giftcometrue.com и https://giftcometrue.bg и не може да бъде използван във физически магазин;

·       За да се възползва от ваучера си, печелившият участник трябва да копира и постави уникалния цифров код на ваучера, наличен в изпратения му e-mail в Платформата на Gift Come True, при избранo изживяване, чрез въвеждането на номера/кода на ваучера в полето за въвеждане на кодове в прозореца за попълване: ”Gift Card или код за отстъпка“ и натискане на бутона: „Приложете“. До него стигате след като изберете продукт, и го добавите  в количката и натиснете бутона „Напред“, който отвежда към избор на начин за доставка, данни за фактуриране и избор на начин на плащане.

9.3.1. За избягване на съмнение, ваучерите се предоставят от името и за сметка на Организатора и Организаторът е единствено отговорен за тяхното предоставяне на спечелилите Участници.

9.3.2. Всяка награда-ваучер е валидна до 03.08.2021 г. и не може да бъде използвана след тази дата. Награди-ваучери, които не са използвани от печелившия за получаване на награда до 03.08.2021 г., ще се считат за нежелани и печелившият губи право да ги използва.

9.4. Малките награди от Промоцията ще бъдат получавани по следния начин:

•       Участникът получава съобщение, че печели награда, както и че ще му бъде изпратен и-мейл на посочения от него и-мейл адрес с подробности за получаването и.

•       Участникът получава и-мейл с уникален цифров код за получаване на наградата му.

•       За да получи брандираната туристическа раница Coca‑Cola, печелившият участник трябва да позвъни на телефонна линия 0899650565 на Организатора, поддържана от Агенция Фийлд Тийм  ЕООД (Агенцията) – и да издиктува уникалния код, който е получил през e-mail адреса си на оператора. Агенцията валидира кода. Печелившият ще бъде помолен да предостави телефон и точен адрес за доставка, на който в рамките на 1 месец от валидацията да получи наградата си.

•       Позвъняванията ще се приемат от телефона линия 0899650565 в работните дни (от понеделник до петък) във времевия диапазон между 9:00 ч. – 19:00 ч.

•       Всяка малка награда – раница може да бъде потърсена/валидирана след получаване на кода по e-mail, но не по-късно от една седмица след края на промоцията, съгласно т. 5.1 от настоящите правила. Награди-раници, които не са потърсени от печелившия за получаване на наградата до 02.10.2020 г., ще се считат за нежелани и печелившият губи право да ги получи.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *