ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечетеле четири професионални барбекюта от Шуменско

Спечетеле четири професионални барбекюта от Шуменско

Играта продължава до 31 август 2020 г.

Играта се провежда в магазини „Фантастико“ обозначеин с рекламни материали на промоцията.

OФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ „ПЕЧЕЛИ С ЛЕГЕНДАРНИЯ ВКУС НА ШУМЕНСКО“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1 Промоцията „ПЕЧЕЛИ С ЛЕГЕНДАРНИЯ ВКУС НА ШУМЕНСКО“ с участието на всички опаковки Шуменско – 2л, 1л, 500мл бутилка, 330мл бутилка и кен, наричана по-нататък накратко “Промоцията”, се организира и провежда от „Карлсберг България“ АД, София, Бизнес парк София, жк. Младост 4, сграда 10, етаж 4, наричано по-нататък „Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.promo.shumensko.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 080011500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна).
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията по всяко време, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.promo.shumensko.bg
2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.
2.5. Базата данни и онлайн сайтът на Промоцията ще са поддържани и управлявани от рекламна агенция „Noble Graphics“ АД (наричана по-нататък „Агенцията“).

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, в търговски обекти на Фантастико, които са обозначени с рекламни материали, информиращи за Промоцията и онлайн на сайта на адрес www.promo.shumensko.bg

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 18 години с изключение на служителите на Карлсберг България АД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, собствениците и служителите на търговски обекти Фантастико, в които се провежда Промоцията, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 03.08.2020 г. и продължава до 31.08.2020 г.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са продуктите на Шуменско – 2л бутилка, 1л бутилка, 500мл стъклена оборотна бутилка, 330мл стъклена оборотна бутилка и КЕН.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Закупилите продукт Шуменско и храна от топлата витрина в търговски обекти Фантастико на обща стойност минимум 5лв., могат да играят за спечелването на награда: едно от 4 професионални газови барбекюта Шуменско.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1. Закупилите за минимум 5лв. бира Шуменско и храна от топлата витрина (топла кулинария – скара, готвени ястия или гарнитури) в комбинация и опаковка по избор, могат да спечелят награда: едно от четири професионални барбекюта Шуменско. Клиентът трябва да регистрира своята касова бележка на www.promo.shumensko.bg и да я съхрани до края на промоцията, като доказателство за своята покупка.
Уникалният код от касовият бон, който може да бъде регистриран на сайта www.promo.shumensko.bg участва в томбола за наградите, описани в т. 7.1.
Тегленето на наградите ще се извърши в присъствието на нотариус в централен офис на Карлсберг България АД. Всички спечелили награда барбекю ще бъдат уведомени с телефонно обаждане, в рамките на две седмици след края на промоцията, а наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора и предадени срещу предоставяне на съответната печеливша касова бележка.

8.1.1. Регистрация:
за да участва в Промоцията, Участникът е необходимо:

  • Да въведе своите две имена и актуален телефонен номер в сайта www.promo.shumensko.bg, на който може да бъде открит при спечелване на награда.
  • Да въведе уникален код от касовият бон, удостоверяващ направената покупка.
  • При регистрация на касовата бележка, Участникът трябва да се съгласи с Условията за участие в промоцията (отметка в съответното поле, че са прочели Официалните правила на Промоцията, както и че са информирани и се съгласяват с изложеното в Уведомлението за защита на личните данни).
  • Да съхрани касовата си бележка до края на промоцията като доказателство за своята покупка.

8.1.2. За да бъде допуснат за участие в Промоцията за спечелване на награда барбекю, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група над 18 години. За да вземе участие в тегленето, Участникът трябва да регистрира минимум 1 касова бележка, потвърждаваща покупката на бира Шуменско и храна от топлата витрина (топла кулинария – скара, готвени ястия, гарнитури) за минимум 5лв, в комбинация по избор, описани в Част 6.
8.1.3. При спечелване на награда от Промоцията, участникът ще бъде уведомен с телефонно обаждане и помолен да предостави адрес за доставка на наградата.
8.1.4 Наградата се предоставя след предварителна уговорка по телефона, в рамките на две седмици след края на промоцията. Наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора и предадени срещу предоставяне на съответната печеливша касова бележка. Организаторът и Администраторът на Промоцията не носят отговорност, ако печеливш участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени данни.
8.1.5. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани касови бележки, но един участник може да играе за спечелване само на една награда, т.е. 1 участник може да спечели максимум 1 брой барбекю Шуменско за целия период на Промоцията.
8.1.6. Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 080011500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна) .
8.1.7. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за паричния им еквивалент.
8.1.8. Организаторът на промоцията или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградата – барбекю Шуменско в рамките на 2 седмици след края на Промоцията. В момента на получаването на наградата печелившият участник е задължен да предостави на куриерската фирма касовият бон, удостоверяващ направената покупка. В противен случай, награда не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. В случай че в рамките на 2 седмици от получаване на информация за контакт, доставката на наградата не може да се осъществи, по вина, която не може да се вмени на Организатора, то награда не се предоставя. За избягване на съмнение, Организаторът ще направи 3 /три/ опита да осъществи доставката на наградата чрез телефонно позвъняване и текстово съобщение до печелившия участник. При направени 3 неуспешни опита за доставка се приема, че участникът няма интерес от получаването наградата и такава не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Спечелилите барбекю участници се считат за уведомени с настоящите Официални правила, че следва да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за получаване на наградата и изготвянето на приемо-предавателен протокол.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *