ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 велосипеда, 7 ваучера по 400 лева, 24 безжични слушалки и 24 фитнес гривни от ETI

Спечелете 10 велосипеда, 7 ваучера по 400 лева, 24 безжични слушалки и 24 фитнес гривни от ETI

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „Супер награди за вкуса на щастието“
I. Организатор и официални правила на Промоцията
1. Промоцията „ Супер награди за вкуса на щастието “/споменавана навсякъде по-долу в
правилата като „Промоцията“/, се организира от ЕТИ Юръпиън Фууд Индъстрийз СА (ETI
European Food Industries SA), със седалище в Румъния, село Герчешти, ул. Авиаторилор 10,
Индустриален парк Крайова, U1 / PIC / EI (Ghercesti, ул. Aviatorilor 10, Craiova Industrial Park,
U1 / PIC / EI, Dolj County), регистриран в Търговски регистър на Румъния под номер J16 /
1372/2013, ЕИК 32187285, данъчен номер RO32187285, IBAN No. 59UGBI0000512003536RON,
в Garanti Bank, представляван от Мариан Балан (Marian Balan) – Изпълнителен директор
(споменаван навсякъде по-долу като „Организатор“),
и се провежда от
Абсент Студио ООД, със седалище: гр. София 1680, жк Красно село, бул. Гоце Делчев 76, бл.
32, вх. Г, ет.2, ап. 65 и адрес за кореспонденция София, 1164, ул. Галичица 16, България,
данъчен номер: BG 131553369, представляван от Евгени Христов, (споменаван навсякъде
по-долу като „Изпълнител“).
по възлагане от Мъркюри360 Къмюникейшънз С.РЛ. (Mercury360 Communications S.RL.),
рекламна агенция на ЕТИ Юръпиън Фууд Индъстрийз СА, със седалище в Румъния,
Екуилибриум билдинг, етаж 6, ул. Гара Херастрау № 2, район 1-ви Букурещ (Equilibrium
Building, 6th floor, 2 Gara Herastrau Street, 1st district, Bucharest, Romania), регистриран в
Търговския регистър на Румъния под № J40/12388/1998
2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие
с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила ще бъдат
публикувани на www.etibonus.com/bg, където са достъпни през целия период на
Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. На
точките на продажба в магазините ще има на разположение и рекламни материали, в които
са отразени основни положения от правилата на Промоцията.
3. Организаторът и Изпълнителят си запазват правото да допълват или променят
едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско
законодателство, като промените ще влизат в сила с публикуването им на адрес
www.etibonus.com/bg и оповестяването им по подходящ начин в точките на продажба в
участващите магазини.
II. Територия на Промоцията
4. Промоциятасе организира и провежда на територията на Република България в
магазините, предлагащи марките, участващи в Промоцията, наричани за целите на
Промоцията „търговски обекти“, в които са изложени рекламни материали.
III. Срок на Промоцията
5. Периодът на промоцията за всички търговски обекти е от 00:00 ч. на 01.08.2020г. до 23:59
ч. на 30.09.2020г.
5.1 Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й за цялата територия
или отделни участващи търговски обекти, като известява за това с комуникационен
материал в участващите търговски обекти, както и на интернет адрес www.etibonus.com/bg.
6. Във всеки един от търговските обекти, върху рекламните материали, намиращи се на
територията на търговския обект, ще могат да бъдат намерени указания за периода на
промоцията, ако са различни от обявените в чл. 5 по-горе.
7. Всяко участие с касова бележка, издадена преди и след посочените в т.5 на настоящите
Официални правила срокове, ще бъде считано за невалидно.
IV. Участващи търговски марки и опаковки
8. В Промоцията участват всички продукти с търговска марка Dare, Wanted, Crax, Tutku.
DARE Вафли 50 g
DARE пакет вафлични 112 g
WANTED POPS карамел 28 g
WANTED POPS кокос 28 g
WANTED POPS вафли 29 g
WANTED NUTS млечен 45 g
WANTED NUTS тъмен 45 g
WANTED NUTS млечен в пакет 140 g
WANTED NUTS тъмен в пакет 140 g
WANTED POPS кокос в пакет 126 g
WANTED POPS карамел в пакет 126 g
TUTKU бисквити 40 g
TUTKU бисквити 60 g
TUTKU бисквити 100 g
TUTKU бисквити 140 g
TUTKU бисквити 126 g
TUTKU бисквити 162 g
CRAX SESAME STICKS 40 g
CRAX SESAME STICKS 110 g
CRAX STICKS със сирене 40 g
CRAX STICKS със сирене 110 g
CRAX STICKS с билки 40 g
CRAX STICKS с билки 110 g
CRAX STICKS пикантни 40 g
CRAX STICKS пикантни 110 g
CRAX STICK със сол 52 g
CRAX STICK със сол 140 g
9. Върху участващите в Промоцията продукти няма изрично обозначение или специална
опаковка.
V. Начин за провеждане на Промоцията, награди и получаване на наградите
10. В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:
10.1. 24 бр. безжични слушалки Twist.
10.2. 24 бр. електронни гривни за проследяване на физическата активност Smart Fit.
10.3. 10 бр. ваучери за велосипед от Декатлон на стойност 400 лв.
10.4. 7 бр. парични награди на стойност 400 лв.
Общата стойност на наградния фонд е 8 553,58 лв с ДДС.
11. За да участва за спечелванетона наградата, участникът трябва да закупи продукти,
участващи в Промоцията, на стойност минимум 4,00 (четири) лв.с ДДС по време на периода
на Промоцията. При покупка на стойност минимум 4,00 (четири) лв.с ДДС, участникът може
да участва в томбола за спечелване на една награда, като за тази цел участникът трябва да
регистрира касовата си бележка, указвайки номер на касовата бележка и стойността на
закупените промоционални продукти. Участникът трябва да запази касовата бележка, за да
валидира направената покупка, ако бъде изтеглен като печеливш в промоцията.
13. Наградите по т. 10. ще бъдат изтеглени на лотариен принцип както следва:
– За участващите в периода 01.08 – 09.08 – 6 награди: 3 гривни Smart fit и 3 слушалки
Twist;
– За участващите в периода 10.08 – 16.08 – 6 награди: 3 гривни Smart fit и 3 слушалки
Twist;
– За участващите в периода 17.08 – 23.08 – 6 награди: 3 гривни Smart fit и 3 слушалки
Twist;
– За участващите в периода 24.08 – 30.08 – 6 награди: 3 гривни Smart fit и 3 слушалки
Twist;
– За участващите в периода 31.08 – 06.09 – 6 награди: 3 гривни Smart fit и 3 слушалки
Twist;
– За участващите в периода 07.09 – 13.09 – 6 награди: 3 гривни Smart fit и 3 слушалки
Twist;
– За участващите в периода 14.09 – 20.09 – 6 награди: 3 гривни Smart fit и 3 слушалки
Twist;
– За участващите в периода 21.09 – 30.09 – 6 награди: 3 гривни Smart fit и 3 слушалки
Twist;
– След изтичане на пълния период на промоцията на 30.09.2020 г., в рамките на 15
календарни дни ще бъдат изтеглени печелившите 10 бр. ваучери за велосипед от
Декатлон на стойност 400 лв. и 7 бр. парични награди на стойност 400 лв.
13.1. Победителите ще бъдат известени по телефон или имейл за това, че печелят и как
могат да получат наградата си.
13.2. Наградите по т.10. ще бъдат предоставени на съответните печеливши от представител
на Изпълнителя, чрез изпращане по куриер на посочен от победителя адрес.
13.3. Не се допуска замяна на спечелените материални награди срещу стойността им в пари,
както и други замени.
14. При въпроси, свързани с наградите, участниците може да получат повече информация
на телефон:+ 359 2 490 1341 или на e-mail: office@absentstudio.net
15. Всеки участник може да участва в Промоцията с повече от една касова бележка за
покупка на промоционални продукти в промоционалния период при условие, че всяка от
тях (касова бележка) доказва покупка на промоционални продукти в размер на минимум
4,00 (четири) лв. с ДДС.
16. Всеки участник в Промоцията може да регистрира до 10 касови бележки на ден, но да
спечели само една награда по т. 10 за дадения период, независимо от броя на касовите
бележки, които е регистрирал.
17. Участващата в томболата за наградите касова бележка се счита за невалидна за целите
на Промоцията и при изтегляне участникът няма да се счита за печеливш вследните случаи:
17.1. Ако регистрираната касова бележка е с дата преди или след срока, упоменат в
настоящите Официални правила.
17.2. Ако регистрираната касова бележка е за участващите продукти на стойност по-малка
от 4,00 (четири) лв. с ДДС.
17.3. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил
обявен за Печеливш, респективно преди изпращане на наградата;
17.4. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на издаване на касовата
бележка, освен ако участието не се потвърди от законен представител.
17.5. В случай, че Изпълнителят или Организаторът прецени, че участващата бележка е
подправяна, копирана, преправяне или по друг начин манипулирана.
VI. Участници
18. Участие в Промоцията могат да вземат:
– Физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България
19. В Промоцията не могат да участват:
– Служители на Абсент Студио ООД и дистрибуторите на марките, които участват в
Промоцията
20. Изпълнителят и Организаторът си запазват правото да дисквалифицират всеки участник,
ако има разумно основание да смята, че участникът е нарушил която и да е разпоредба на
Официални правила.
21. Чрез участието си в Промоцията участниците гарантират, че всяка подадена информация
е вярна, актуална и пълна.
22. Чрез участието си в Промоцията, участниците се съгласяват с настоящите Официални
правила.
23. Участието в Промоцията е незадължително и доброволно.
24. За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди могат да бъдат
предоставени само на участници, валидирани от Изпълнителя и Организатора като
победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно
настоящите Официални правила.
25. Печелившите на награда в Промоцията, за да получат наградата е необходимо:
•Да предоставят техни лични данни, посочени в настоящите Официални правила и в
Политиката за защита на личните данни, свързана с Промоцията. Предоставянето на
необходимите лични е доброволно и не е задължително, но без тях получаването на
наградата няма да бъде възможно.
26. След като получат обаждане по телефона от представител или служител на Изпълнителя,
всички изтеглени печеливши участници трябва да продиктуват своите лични данни,
посочени в настоящите Официални правила, или да ги изпратят на имейл:
vlado@absentstudio.net до 30.09.2020г.
В случай, че победителят не предостави гореописаните лични до 30.09.2020 г., на
01.10.2020г. Изпълнителят се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за
съответната награда, както е описано в настоящите Официални правила. Резервният
победител трябва да потвърди наградата си по гореописания начин най-късно до
10.10.2020г. Изпълнителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след
този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя
няма да бъде предоставена.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ