ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 комплекта с престилка и продукти „Сладея“

Спечелете 20 комплекта с престилка и продукти „Сладея“

Играта продължава до 23 август 2020 г.

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „Сподели ни сладка рецепта от детството и спечели страхотни награди от „Сладея““ („Играта“), която се организира от
1.„НЕГ.БГ“ АД („Организатор“), ЕИК 201420169, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. Антон П. Чехов №2, от една страна и
2.”Захарни заводи трейд“ ЕАД, ЕИК 203498960,  със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I” № 29 („Партньора“), от друга страна, чрез платформата https://bg-mamma.com, собственост на Организатора.
Общите условия се публикуват и са достъпни на интернет страницата www.bg-mamma.com за целия период на провеждане на Играта.

І. Описание на играта, условия за участие
1. Играта „Сподели ни сладка рецепта от детството и спечели страхотни награди от „Сладея““ се провежда на интернет страницата BG-Mamma (www.bg-mamma.com) в периода от 10.08.2020 г. до 23:59 ч. на 23.08.2020 г. („Период на играта“).
2. В Играта могат да вземат участие пълнолетни физически лица („Участници”, „Потребители”), които валидно са се регистрирали в уебсайта www.bg-mamma.com и са приели настоящите Общи условия за провеждане на Играта. Регистрацията в www.bg-mamma.com се извършва съобразно Общите условия и правила, публикувани от Организатора на тази страница със съдействието на нейния собственик и/или администратор.
3. Участието в Играта може да бъде осъществено по следния начин:
3.1. В периода от 10.08.2020 г. до 23:59 ч. на 23.08.2020 г. желаещите да участват в Играта трябва да изпратят отговор на въпроса „Отворете старите семейни тетрадки и ни издайте малко парченце от детството си чрез любима сладка рецепта. Без ограничения: торта, сладкиш, бисквитки, сироп или конфитюр… вие избирате!“, публикуван в рамките на темата. Едва след публикуване на коментар лицето ще бъде регистриран като Участник в играта, съгласно настоящите Общи условия.
3.2. 20 участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип.
3.3. Като допълнителна и непредмента награда, екипът на „Захарни заводи трейд“ ЕАД ще избере 5 потребители на форума, отговорили на условието на играта, чиито рецепти и две имена ще бъдат публикувани на интернет страницата www.sladea.bg. Петимата потребители ще бъдат обявени в темата на 24.08.2020 г.
4. Всеки регистриран потребител може да участва в Играта само с един потребителски профил.
5. Всеки регистриран потребител на форум BG-Mamma ще бъде регистриран за участие в Играта  след публикуването на първото мнение.
6. Участниците могат да изпращат и/или публикуват мнения, текстове, снимки (изображения), видеоклипове и др., съобразно правилата на www.bg-mamma.com.
7. Не се допуска публикуването и разпространението на текстове и материали, които противоречат на действащото българско законодателство, морала и добрите нрави, включително, но не само: текстове, снимки, материали, съобщения които съдържат порнография или подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, включително съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, както и подтикващи към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми, снимки с еротично съдържание, с участие на малолетни и непълнолетни или предназначени за тях.

ІІ. Получаване на наградата
8. Всеки от печелившите потребители съгласно т. 3.2 и т. 4 ще получи награда –  1 бр. престилка с логото на Сладея, 1 кг бяла захар „Сладея“ и 0,5 кг кафява захар „Сладея“. Общият брой на наградите е 20.

9.1. Печелившите участници се уведомяват на интернет страницата www.bg-mamma.com и/или в специалната тема от представители на форум BG-Mamma на 17.08.2020 г. и 24.08.2020 г., като се използват екранните им имена за индивидуализиране. Всеки един от Победителите, чийто настоящ адрес е на територията на Република България, има право да получи наградата си по куриер на предварително посочен от него адрес в рамките на 10 (десет) работни дни. В случай, че наградата следва да се получи на място в офиса на Партньора, Организаторът уведомява за това спечелилите участници.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ