ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 ваучера на стойност поръчката Ви в Orange

Спечелете 100 ваучера на стойност поръчката Ви в Orange

Играта продължава до 30 септември 2020 г.

Общи условия кампания „Отново в час“
18.08. – 30.09.2020 г.
I. Общи положения
1. Настоящите условия („Общи условия“) определят начина на провеждане на
партньорска кампания „Отново в час“, наричана по-долу за краткост
„Кампанията“.
2. Организатор на Кампанията е Ориндж Интернешънъл АД, ЕИК: 205507041,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Граф Игнатиев 18,
наричан по-долу за краткост „Организатор“.
3. Кампанията се провежда в периода 18.08.2020 – 30.09.2020.
4. Кампанията се провежда на територията на Република България.
II. Право на участие
5. Участие в кампанията е възможно само при спазване на настоящите Общи
условия. Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане
на Кампанията на https://orangecenter.bg/landing/otnоvo-v-chas. С участието в
Кампанията се декларира съгласие с Общите условия.
6. Право на участие в кампанията има всяко дееспособно физическо лице,
навършило 18-годишна възраст и с постоянен адрес на територията на
Република България, наричано по-долу „Участник/ци“. В Кампанията нямат
право да участват служители на Организатова, както и техни близки (
родители, съпрузи, деца, братя и сестри ).
III. Условия за участие
7. За да участва в Кампанията, Участникът трябва в рамките на периода на
провеждане на Кампанията ( 18.08. – 30.09.2020 ) да закупи от физическите
магазини на Orange center или онлайн на www.orangecenter.bg ученическа
раница с размери 40х25 ( четиредесет сантиметра височина х двадесет и пет
сантиметра широчина ) и да запази касовата си бележка, а при онлайн покупка
и флаера с уникален код, прикрепен за нея.
8. На всяка касова бележка, а за онлайн покупка – на флаера към нея,
отговаряща на посочените в т.7 III условия, има изписан уникален код, който
Участникът трябва да регистрира на https://www.orangecenter.bg/registratsiaotnovo-v-chas, попълвайки следните полета: име, фамилия, телефон, имейл,
уникален код.
9. В рамките на периода на провеждане на Кампанията всеки участник може да
регистрира неограничен брой уникални кодове, отговарящи на условията на
т.7 III. Един код от флаер или касова бележка може да бъде регистриран само
веднъж.
IV. Награда
10. Наградата, обявена за настоящата кампания „Отново в час“ е ваучер за
пазаруване в магазнини Orange, чиято стойност е равна на стойността на
касовата бележка, с която всеки участник се е включил в кампанията
11. Всеки участник може да участва в играта неограничен брой пъти, при
отчитане на условието, че с един код от касова бележка (а за онлайн покупка
и флаер), не може да се участва повече от 1 (един) път, т.е. за всяко участие е
необходима отделна касова бележка.
12. Един участник има право да спечели награда само веднъж, като за стойност
на касовата бележка, на базата на която ще бъде издаден ваучера, е първата
по ред изтеглена касова бележка.
13. Ваучерът не е ценна книга, а инструмент, който се приема срещу заплащане
на стоки /§1, т. 88 ДР ЗДДС/. Той не може да се заменя срещу пари, парични
знаци или ценни книги, да служи като обезпечение или да се предоставя като
гаранция. Поради това, в случай че стойността на ваучера е по-висока от
стойността на стока, избрана от титуляря, разликата в сумите не подлежи на
връщане.
14. Ваучерът може да се използва във всички физически обекти Orange в
страната (общо 14 на брой), онлайн адресът
https://orangecenter.bg/landing/otnоvo-v-chas , и на www.orangecenter.bg.
15. Ваучерът е с валидност до 31.12.2020 година и с него могат да бъдат закупени
стоки. Ваучерът не важи за закупуване на билети за спортни и музикални
събития.
16. За продукти, придобити срещу приет ваучер се прилагат същите условия за
отговорност за недостатъци, рекламации, замяна и връщане като за всеки друг
артикул, който се продава в магазина.
V. Теглене на печеливпи
17. Определянето на печелившите участници ще се извърши до 7 работни дни
след края на кампанията. Ще бъдат изтеглени 100 печеливши кода от всички
регистрирани такива.
18. Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани в интернет
страницата на Orange, на адрес https://www.orangecenter.bg/registratsia-otnovov-chas. Печелившите ще бъдат уведомени чрез имейл, посочен от Участника
в регистрационната форма на кампанията.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ