ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете телефон, слушалки и смарт часовник Huawei

Спечелете телефон, слушалки и смарт часовник Huawei

Играта продължава до 3 септември 2020 г.

В КАМПАНИЯТА имат право да участват всички дееспособни физически лица, които през периода на валидност на КАМПАНИЯТА, а именно – от 03.08.2020г. до 03.09.2020г. включително, кандидастват за кредит от Money+ в офис или онлайн, бъдат одобрени и усвоят кредит за сума от 600 /шестстотин/ лева до 20000 /двадесет хиляди/ лева за срок на договора от и над 4 /четири/ месеца. Всеки Участник трябва да заяви писмено желанието си за участие в КАМПАНИЯТА в Представителен офис на Организатора.

Наградите в настоящата КАМПАНИЯ представляват:

Един брой мобилен телефон Huawei Mate 30 Pro;
Един брой безжични слушалки Huawei FreeBuds 3i;
Един брой смарт часовник Huawei Watch GT 2.

На 11.09.2020г. на случаен принцип чрез ТОМБОЛА в присъствието на нотариус и комисия от трима членове, назначена от Организатора, които ще удостоверят законосъобразността на тегленото, ще бъде изтеглено името на трима печеливши.

Ще се изтеглят имената на трима участника, регистрирани за участие съгласно настоящите Общи условия, които имат право да получат една от трите награди, както и три имена на резервни печеливши Участници.

Името на печелившите участници ще бъде обявено на Фейсбук страницата на Организатора www.facebook.com/moneyplus.bg/. С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на Фейсбук-страницата ще бъдат публикувани единствено първото име и фамилията на печелившите.

Печелившите участници от КАМПАНИЯТА ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда, на телефонния номер, който са предоставили при усвояването на кредита.

Наградите ще бъдат връчени в предтсавителен офис на Организатора – най-близкия и удобен за всеки печеливш.

В случай, че представителят на Организатора не успее да се свърже с печелившия в срок до 5 (работни) дни, същият губи право на наградата си и тя се предоставя на изтегления резервен печеливш участник. В случай, че Организаторът не успее да се свърже и с резервния печеливш участник, наградата не се предоставя.

Независимо от броя кредити, усвоени от участник в настоящата КАМПАНИЯ, през периода на нейната валидност, участникът ще има право да получи само един брой награда. Получаването на наградата се удостоверява с документ, подписан от Победителя и Организатора.

В КАМПАНИЯТА нямат право да участват:

Служители и сътрудници на Организатора, които към датата на стартиране на настоящата КАМПАНИЯ са в трудово или гражданско правоотношение с него;
Близки и роднини на служителите или сътрудниците на Организатора, с които служителите или сътрудниците живеят съвместно в едно домакинство, независимо от това дали към датата на стартиране на настоящата КАМПАНИЯ служителите или сътрудниците на Организатора са или са били в миналото в трудово или гражданско правоотношение с Организатора;

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

  • Цвети

    Искам да очаствам

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ