ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете газово барбекю и 5 градински люлки

Спечелете газово барбекю и 5 градински люлки

Общи условия за кампанията

„МЕЧТАТА НА ВСЕКИ МАЙСТОР. РЕНОВИРАЙ И РЕЛАКСИРАЙ!“

Настоящите Общи условия (“Общи условия“) определят начина на провеждане на кампанията „Мечтата на всеки майстор. Реновирай и релаксирай!“ (“Кампанията“) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Кампанията с физическите лица („Участници“), участващи в Кампанията.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „МЕЧТАТА НА ВСЕКИ МАЙСТОР. РЕНОВИРАЙ И РЕЛАКСИРАЙ!“

Организатор на Кампанията е „Оргахим” АД, ЕИК 117001047, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Трети март“ 21 (по-долу за краткост Организатор). Кампанията се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Кампанията и осигурява предметните награди за печелившите участници в Кампанията.

С участието си в Кампанията участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Общи условия.

Общите условия са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите условия по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на интернет адрес: https://mechta.protecta.bg/promo 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира и провежда във фирмените магазини на Организатора и в търговски обекти на територията на Република България, които предлагат продукти с марката Protecta.

Кампанията се провежда в периода от 27 август 2020 г. до 28 септември 2020 г. включително. Всички опити за участие преди или след крайния срок се считат за невалидни.

Информацията за провеждането на Кампанията е достъпна в уеб страницата https://mechta.protecta.bg/promo

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е навършило 18 години, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България. В Кампанията нямат право да участват служителите на Организатора и на „Хъб Ахед“ ООД, както и членове на семействата на всички, посочени по-горе лица (родители, съпрузи, деца).

РАЗДЕЛ 4. НАЧИН НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията участват всички лица, които в обявения период са:

Закупили един или повече  продукти на „Оргахим“ АД с марката Protecta, участващи в кампанията (Раздел 5), и са регистрирали кода от фискалния бон на покупката в регистрационната форма на уеб страницата https://mechta.protecta.bg/promo, попълнили са трите си имена по лична карта, телефон и имейл за обратна връзка, както и са отговорили на анкетата след регистрационна форма. Един фискален бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. Всеки участник може да регистрира неограничен брой фискални бонове, които не е регистрирал преди това. Участникът трябва да запази фискалния бон, с който е участвал до приключване на тегленията на печеливши участници.

При спечелване на една от наградите от Кампанията участникът трябва да представи касовия бон от покупката, с който е била направена регистрацията. Участникът може да представи сканиран или сниман касов бон по имейл до office@orgachim.bg. При липсващо изрично изписване на продукт Protecta в касовия бон, участникът трябва да запази опаковката на продукта и в случай, че спечели награда  да изпрати и снимка на закупения продукт /или неговата опаковката/ на посочения по-горе имейл.

Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право, в случай че бъде изтеглен, да получи наградата съгласно настоящите Общи условия.

С регистрирането на код от фискалния бон в уеб страницата https://mechta.protecta.bg/promo всеки участник декларира, че е запознат с Общите условия, разбира ги и приема да ги изпълнява. Организаторът има право едностранно да прави промени в Общите условия, без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, а именно от публикуването им в уеб страницата https://mechta.protecta.bg/promo.

Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните си при регистрация. При несъответствие в данните Организаторът не носи отговорност.

РАЗДЕЛ 5. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

Участието в Кампанията е обвързано с покупка на поне един от следните продукти Protecta с минималната стойност на покупката 9.99 лв. с ДДС:

 • Protecta 3in1 база за тониране – 1L
 • Protecta 3in1 – 500ML и 2.5L
 • Protecta 3in1 MATT – 500ML
 • Protecta All Metals – 500ML
 • Protecta топлоустойчив спрей – 450ML                                                               

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградите от Кампанията са общо 6, съответно предназначени за шест печеливши:

 • 1 бр. газово барбекю Tarrington House 4+1 горелки
 • 5бр. висяща градинска люлка HD 1193

След края на Кампанията на случаен принцип ще бъдат избрани шестима печеливши участници, измежду всички регистрирали се и спазили условията за участие, чрез онлайн софтуер за теглене на награди. Резултатите от тегленето на наградите са окончателни и не подлежат на оспорване на каквото и да е основание.

В томболата участват всички регистрирали фискални бонове от 27.08.2020 г. до 28.09.2020 г. включително.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой фискални бонове, но може да спечели само една награда в рамките на Кампанията.

Списъкът на печелившите участници ще бъде публикуван на уеб страницата https://mechta.protecta.bg/promo до 10 дни след крайния срок на Кампанията.

След изтеглянето на печелившите те ще бъдат уведомени писмено (с имейл), както и с телефонно обаждане на посочените от тях контакти в регистрационната форма.

За да получат наградата си, при осъществена връзка с организатора печелившите участници следва да предоставят данни за доставка – три имена, телефон за контакт и точен адрес.

Наградите се получават само и единствено срещу представен касов бон от покупката, а в случаите на липсващо изрично изписване на продукт Protecta в касовия бон и продукта, съответно неговата опаковка. Датата на фискалния бон/ове, трябва да съответства на периода на промоционалната кампания. В случай, че някое от условията за получаване на съответните награди не е изпълнено, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира печелившия и да го замени с друг, избран на случаен принцип участник.

В случай че със спечелилият награда Участник не е осъществен контакт в рамките на 10 работни дни от датата на изтеглянето, ще се проведе ново теглене за съответната награда, докато тя не бъде предоставена на следващ печеливш.

Ако предоставените данни за получаване на награда са непълни или неточни или не отговарят на условията, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето на наградите.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

 • Елена Будакова

  От кои магазини може да направим покупката на продукти Милка?

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, не сме организатор на играта, но можете да закупите продукти Милка от всеки магазин в страната 🙂 Поздрави и късмет!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *