ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 11 сгъваеми колела от вафли Боровец

Спечелете 11 сгъваеми колела от вафли Боровец

Официални правила на промоционална кампания

„Купи вафли Боровец за минимум 10 лева и участвай в томбола за сгъваем велосипед“

І. ОРГАНИЗАТОР

1.  Промоционална кампания „Купи вафли Боровец за минимум 10 лева и участвай в томбола за сгъваем велосипед “
(„Промоцията“) се организира и провежда от „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе”, 7-11 км., регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG121644736, тел: 070010071 („Метро“), и ДЕН И НОЩ ООД, ЕИК 104101971, със седалище и адрес на управление:Гр. Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 5 (заедно наричани  „Организатори“).

2. Настоящите официалните правила на Промоцията („Официални правила“) са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3. Организаторите си запазват правото да допълват или променят едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организаторите срок след предварителното им оповестяване на сайта www.metro.bg.

4.  С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

II. ДЕФИНИЦИИ

УЧАСТНИК е всяко юридическо лице и пълнолетно физическо лице, с местоживеене в Република България, притежаващо валидна клиентска карта на Метро, предоставяща право на пазаруване в магазините на Метро, коeто направи покупка на вафли  Боровец на стойност минимум 10 лева с ДДС от Участващ обект (съгласно дефиницията по-долу) и регистрира покупката си на metro.bg/Borovets. В Промоцията нямат право да участват служителите на Организаторите, както и на рекламните агенции, които участват в организацията и провеждането на Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

ІІI. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда в периода: от 06:00:00 ч. на 03.09.2020 г. до 24:00:00 ч. на 30.09.2020 г.

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“, с изключение на клиентите по доставка („Участващи обекти“).

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

В периода на провеждане на Промоцията, всяко лице, коeто направи покупка, от който и да е Участващ обект, на вафли Боровец на стойност минимум 10 лева с ДДС има възможност да участва в томбола за спечелване на една от посочените награди, подробно описани в Раздел V от настоящите правила. Всеки клиент може да се регистрира на https://www.metro.bg/Borovets, като въведе своите име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, клиентски номер и номер на фактурата, удостоверяващ покупката на вафли Боровец на стойност минимум 10 лева с ДДС.За участие в Промоцията се изисква лицето да попълни  всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Промоцията, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Промоцията.

Участникът отговаря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка на вафли Боровец за минимум 10 лева с ДДС се счита за едно участие. Една фактура може да бъде регистрирана само един път и само от един участник. Повторни регистрации на фактура няма да бъдат зачетени за валидно участие.

V. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Всяко лице, което правомерно участва в Промоцията, участва в теглене за следните награди:

1 от общо 11 бр. сгъваеми велосипеда, по един за всеки от Участващите обекти.

Тегленето на Наградите ще се проведе не по-късно от 25.08.2020. от комисия, съставена от представители на Организатора.като печелившите Участници („Печеливш“) ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол и публикувани на https://www.metro.bg/Borovets, който ще се съхранява в централния офис на Метро за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъде изтеглени 11 Печеливши, както и 11 резервни Участници.

VI. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ:

В настоящата игра участват следните продукти:
630г Вафли с фъстъчен крем Боровец
550г Вафли с лешников крем Боровец
550г Вафли с крем ванилия Боровец
550г Вафли с крем брюле Боровец
550г Вафли с крем лимон Боровец
375г Вафли с фъстъчен крем Боровец
250г Вафли Черно и бяло
350г Вафли с фъстъчен/портокалов крем Боровец

VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Всички Печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им регистрира на https://www.metro.bg/Borovets в срок до 7 дни след края на Промоцията. В случай, че Печелившите откажат получаването на Наградата или не бъде открити на предоставените данни за контакт в период от  3 (три) седмици от деня на теглене на Наградата, тя ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ