ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 смарт часовник Apple Watch Series 5 и 20 броя слушалки AirPods Pro

Спечелете 10 смарт часовник Apple Watch Series 5 и 20 броя слушалки AirPods Pro

Играта продължава до 31 октомври 2020 г.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА КАМПАНИЯТА „Грабни твоя MOMENT” на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ

В периода от 14.9.2020 – до 31.10.2020 г:
Закупи продукти с марка Moment на стойност над 20 лв. с ДДС, регистрирай
касовите бележки на www.grabnimoment.bg и можеш да спечелиш
10 бр. и Apple Watch Series 5 и 20 бр. AirPods Pro.

Как да участвам?
1. Купи продукти с марка MOMENT
2. Регистрирай касови бележки, като въведеш номер и час, заедно със сумата
на покупката на продукт/и с марка MOMENT на www.grabnimoment.bg
3. При регистриране на касови бележки за минимум 20 лв. участваш в теглене
за награди – 10 броя Apple Watch Series 5 и 20 броя AirPods Pro

Всеки участник се задължава да пази касовите бележки до края на кампанията и да
ги предостави за валидация в случай, че спечели награда.

Участниците могат да се включат в кампанията и с регистриране на фактури. Всички
точки в Официалните правила на кампанията, в които се споменава касова бележка
важат и за участие с фактури.
Участието в играта е обвързано с покупка.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Кампанията „Грабни твоя MOMENT” се организира и провежда от
Хенкел България ЕООД, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА
КАМПАНИЯТА”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на
изложените по-долу официални правила на Кампанията, наричани за краткост
“ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за
целия период на провеждане на Кампанията на интернет страницата на MOMENT
България, на адрес: www.grabnimoment.bg
2.3. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва и/или променя
Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след
официалното им публикуване на онлайн адрес: www.grabnimoment.bg

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ
Кампанията „Грабни твоя MOMENT” се организира и провежда на територията на
Република България в търговските обекти, в които можете да намерите продукти
Moment и издават касова бележка с описание на закупените артикули или касови
бележки, съпътствани със стокова разписка за съответните продукти, издадена от
компютър. Търговски обекти, издаващи фактури за закупени продукти с описанието
на закупените артикули.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
4.1. Кампанията стартира на 14 септември и продължава до 31 октомври 2020 г.
включително.
4.2. Организаторът на Кампанията има право да променя сроковете й, като
известява за това на Интернет адрес: www.grabnimoment.bg

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Кампанията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в играта.
5.2. В кампанията нямат право да участват служителите на Хенкел България,
всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда
на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя
преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите по кампанията са 10 броя Apple Watch Series 5 и 20 броя AirPods Pro.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
7.1. Участието в кампанията се осъществява след покупка на продукти Moment на
минимална стойност 20 лв. с ДДС и попълване на информация на уебстраницата
grabnimoment.bg. Потребителят може да регистрира касови бележки на различна
стойност, до достигане на минималната сума от 20 лв. с ДДС. Информация от
касовите бележки от покупка на продукт с марка Moment (номер и час) на
продуктите с информация за стойността на покупката трябва да бъдат
предоставени при участие.
7.2. Механизъм за участие на уебстраница grabnimoment.bg:
1. Участникът купува продукти с марка MOMENT и посещава уебстраница
grabnimoment.bg , за да се включи в кампанията. Участникът попълва
регистрационна форма, в която се съдържа информация за следните данни:
• Име
• Фамилия
• Телефон
• Имейл
За успешна регистрация всеки участник трябва да се съгласи с Общите условия
на кампанията, с Политика на поверителност на Хенкел България ЕООД и с това,
че ще пази касовата бележка за валидиране на участието си в кампанията до
изтеглянето и обявяването на печелившите. След получаване на информация на
печеливш участник той е длъжен да предостави копие/снимка на касови бележки за
продукти Moment на стойност над 20 лв. с ДДС, закупени в периода на кампанията.
Маркирането на полето „Съгласявам се да получавам допълнителни известия за
кампанията на посочения от мен имейл“ не е задължително и може да се
пропусне по преценка на участника. При маркиране на полето, участникът ще
получава седмични известия по имейл относно текущата кампания.
2. Регистрира касовата бележка, като въведе номер и час, заедно със
сумата на покупката на продукт/и с марка MOMENT (пример: номер – 2564; час –
12:45; стойност на продукти Moment – 15,60 лв.)
Примерна регистрация за участие*:
*Данните в примерната регистрация не са реални, а са само с демонстрационна цел.
3. При регистриране на касови бележки за минимум 20 лв. участва в
томбола за награди – 10 броя Apple Watch Series 5 и 20 броя AirPods Pro.
На страницата grabnimoment.bg всеки участник може да изгледа и видео с
инструкции за попълване на регистрационната форма.
В кампанията имат право да се включат участници с касови бележки и издадени
стокови разписки от търговските обекти. Не се допускат стокови разписки и касови
бележки написани на ръка.
В кампанията имат право да се включат участници и с фактури, на които са
обозначени имената на закупените продукти. При участие с фактури клиентът
трябва да въведе същите данни от фактурата, както при участие с касова бележка
(номер, час и стойност на закупените продукти с марка Moment). Всички точки в
Официалните правила на кампанията, в които се споменава касова бележка важат
и за участие с фактури.
7.3. Участието в кампанията се осъществява единствено онлайн на
grabnimoment.bg.
7.4. Клиентът има право да получи само една награда, независимо от стойността
на покупката/покупките от регистрираните касови бележки в grabnimoment.bg.
Клиентът има право да получи само една награда за участие – без значение с
колко e-mail адреса/телефонни номера регистрира касови бележки.
7.5. Наградите се получават по куриер най-късно до 30 ноември 2020 г.
При получаване на награда по куриер спечелилият се задължава да попълни
Приемо-предавателен протокол за получаване на наградата и Декларация за
получаване на награда (виж част 11).

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ. ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И
ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Тегленето на наградите ще се състои на 13 ноември 2020 г, в офиса на Хенкел
България ЕООД в София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет 4, в
качеството му на организатор. Печелившите от играта ще бъдат уведомени на
посочения от тях телефон в профил на страницата grabnimoment.bg.
След получаване на информация на печеливш участник той е длъжен да
предостави копие/снимка на касови бележки за продукти Moment на стойност над
20 лв. с ДДС, закупени в периода на кампанията. При липса на касови бележки,
печелившият участник се дисквалифицира. Наградите от дисквалифицираните
участници се разпределят между резервни печеливши.
8.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът
на наградата е подробно описан в точка 6.
8.3. Наградите ще се получават по описания в точка 7.4 ред.
При невъзможност за свързване с обявените печеливши по телефона, наградите
се разпределят между резервни печеливши.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ