ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 напитки Хъникомб Фростино от Costa Coffee

Спечелете 10 напитки Хъникомб Фростино от Costa Coffee
1. Организатор и Изпълнител на играта
Играта “Назови удоволствието от Хъникомб Фростино с… песен”, наричана за краткост “Игра/та”, се провежда на стената на официалната Facebook страница на Costa Coffee Bulgaria https://www.facebook.com/CostaCoffee.Bg/ при следните условия:
Организатор на Играта е „Кофи лайф“ ЕООД със седалище и адрес на управление: София, ул. Св. Св. Кирил и Методий No 33, ет. 5, ап. 17, с ЕИК 175087881, наричано по-долу за краткост „Организатор”.
Настоящите правила са задължителни за всички желаещи да участват в Играта. Организаторът си запазва правото да допълва и/или да изменя настоящите Правила, за което своевременно ще информира участниците чрез съобщения, публикувани във Facebook страницата на https://www.facebook.com/CostaCoffee.Bg/
Изпълнител на играта e „Би Шеърд“ ООД, ЕИК 202206645, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Лагера, бл. 35, ет. 11, ап. 82, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.
2. Механизъм на играта
В тази Игра потребителите трябва да назоват удоволствието от Хъникомб Фростино с песен в коментар под публикацията от 10-ти септември 2020 г. на страницата на Организатора https://www.facebook.com/CostaCoffee.Bg/.
Периодът на провеждане на играта е от 10.09.2020 г. в 15:00 ч. до 15.09.2020 г. в 23:59 ч. – Победителите в Играта ще бъде оповестен след 15:30 часа на 16.09.2020 г. чрез съобщение, публикувано на стената на страницата на Costa Coffee Bulgaria https://www.facebook.com/CostaCoffee.Bg/.
– Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги от търговските обекти на Организатора от страна на Участника.
– Всеки потребител има право да участва в Играта само с 1 (един) коментар, публикуван под публикацията на играта в страницата на Costa Coffee Bulgaria.
Служители на Costa Coffee, нямат право да участват в играта.
– С публикуване на коментар, отговарящ на определеното по-горе условие, Участникът потвърждава, че се е запознал, съгласен е и приема настоящите Общи правила.
3. Право на участие
Право на участие има всяко физическо лице, което е навършило 18 години и има местоживеене в България. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право да отстрани Участник от Играта. Публикуваното от Участниците съдържание не трябва да съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя на Играта публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата.
4. Оповестяване и Награждаване на победителите в Играта
Печелят 10 (десетима) от участниците. Всеки един от победителите печели 1 брой напитка – Хъникомб Фростино.
Определянето на победителите се извършва на случаен принцип със специализиран софтуер измежду всички участници, изпълнили коректно условията в т.2 и т.3.
Изпълнителят известява спечелилите участници чрез публикуване на пост на страницата на Costa Coffee Bulgaria, в който са упоменати името/имената на печелившия/печелившите участник/участници и неговата/техните профилна/профилни снимка/снимки, а също и персонално – на лично съобщение.
Ако видите своето име сред тях, Ви молим да ни изпратите лично съобщение във Facebook, с което да ни предоставите своите имена и мобилен телефон за връзка, за да бъдат уточнени детайлите за получаване на наградата.
Крайният срок за уточняване получаването на наградите е 17.09.2020 г. до 18:00 ч. Участник, който не се е свързал с нас за уточнение на получаването на своята награда до този срок, губи правата си върху нея.
5. Награди
Наградите са общо 10 (десет) броя напитки – Хъникомб Фростино.
Всеки участник в Играта има възможността да спечели 1 брой напитка Хъникомб Фростино. Наградите се получават лично и не по-късно от 30.09.2020 г.
Наградите могат да се получат в кафетерии Costa Coffee на територията на страната, с изключение на кафетериите на летищата в гр. Варна и гр. Бургас, както и кафетерия Costa Coffee в к.к. Слънчев бряг.
Спечелените награди не могат да се преотстъпват на друго лице, както и да бъдат разменяни за паричната им равностойност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *