ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет тави с пица от Аladin Foods

Спечелете пет тави с пица от Аladin Foods
1. Организатор на играта и официални правила
Онлайн играта “Аladin Foods – Кой решава какво да хапвате за вечеря?”, за кратко по-долу наречена ,,Играта’’, обявена през официалната страницата на бранда във Facebook, се организира от ,,АЛАДИН ФУУДС’’ ООД, за кратко по-долу наречено ,,Организатор’’.
Организаторът е възложил изпълнението на играта на агенция за дигитален маркетинг „Експлора БГ” ООД, за кратко по-долу наречено ,,Изпълнител’’.
Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на играта на интернет страницата http://www.facebook.com/AladinFoods. Организаторът на играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на следната интернет страницата: http://www.facebook.com/AladinFoods.
Взимайки участие в Играта, участниците се съгласяват с описаните по-долу Правила за провеждане на играта и се задължават да ги спазват.
2. Механизъм
За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:
1. Да напише в коментар с отговор на въпроса кой решава какво да хапвате за вечеря, което е част от поста, специално създаден за целта на играта, публикуван на 10.09.2020 г в 14:30 часа.
2. Периодът на Играта e от 10.09.2020 г. до 23:59 часа на 16.09.2020 г.
3. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
4. Всеки потребител участва еднократно в Играта независимо от броя коментари, които е публикувал.
5. С публикуване на коментар, отговарящ на зададените по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.
3. Продължителност на Играта
Играта НЕ е обвързана с покупка на продукт.
Играта стартира на 10.09.2020 г. и ще продължи до 23:59 часа на 16.09.2020 г.
Печелившите ще бъдат обявени в допълнителен пост, който ще бъде част от играта, на 17.09.2020 г. след 12:00 часа. Организаторът на играта си запазва правото да съкрати или удължи срока на Играта спрямо предварително обявената крайна дата, като това ще бъде публикувано в страницата на Aladin Foods във Facebook.

4. Описание на наградите

Наградите са 5 (пет) тави пица „Ривиера”, като всеки от печелившите може да спечели по 1 тава пица.
5. Награждаване
Победителите ще бъдат изтеглени на 17.09.2020г на томболен принцип. Организаторът ще се свърже с всички печеливши на лични съобщения във Facebook (ако това е възможно) и ще им предостави e-mail, на които да изпратят следната информация: три имена на получателя и от кое заведение на Aladin Foods биха искали да си получат наградата. Данните (имената на печелившия) се използват само за целите на получаване на наградата.
Срокът за получаване на наградата е до 15.10.2020 г.
Наградата се получава само лично от обект на веригата срещу предоставяне на лична карта на място в посочения от печелившия обект.
Участниците губят правото си да получат наградата, ако не изпратят на посочения им адрес необходимата информация в рамките на 10 дни от датата на изпращането на личното съобщение към тях или не се явят в обект на веригата за получаване на наградата в срок до 15.10.2020 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *