ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 8 пречиствателя за въздух Philips, 240 крема за сухи ръце Флекситол и 280 текстилни предпазни маски

Спечелете 8 пречиствателя за въздух Philips, 240 крема за сухи ръце Флекситол и 280 текстилни предпазни маски

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯ „ОСТАНИ ЗДРАВ“ С WALMARK

Официални правила

1. Организатор на Промоцията e “Валмарк България“ ЕООД, с ЕИК175060158,  със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. „Атанас Дуков” №29, ет. 5. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила за участие в промоцията ще бъдат публикувани на интернет страницата www.walmark.bg. през целия период на нейното действие Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.walmark.bg

2. Период на Промоцията (Играта): 07.09 – 01.11.2020 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3. Продукти, участващи в Промоцията:
Валмарк Плюс Селен 0.100 мг 100 таблетки
Валмарк Плюс Селен 0.100 мг 30 таблетки
Валмарк Плюс Цинк 15 мг 100 таблетки
Валмарк Плюс Цинк 15 мг 30 таблетки
Валмарк Плюс Калмацин Форте 100 таблетки
Валмарк Плюс Калмацин Форте 30 таблетки
Валмарк Плюс Антиоксидант стронг 30 таблетки
Валмарк Плюс Спектрум имунактив 30 таблетки
Валмарк Плюс Мега C 600 мг 30 таблетки
Валмарк Експерт Херба Имуно Рапид 30 таблетки

4. Териториален обхват на Промоцията: Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, във всички търговски обекти, в които се предлагат Промоционалните продукти, включително онлайн аптеки и дрогерии.

5. Право на участие: В Промоцията имат право да участват всички физически лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Република  България и на възраст над 18 години, с изключение на: служителите на Валмарк България ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

6. За да участват за получаване нанаграда от Промоцията (Играта), участниците са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата/те касова/и бележка/и, заедно с отрязък от опаковката на закупения продукт с видимо име на продукта.

7. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

8. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

9. Механизъм на Промоцията /Играта/:
9.1. Купи един или няколко от участващите продукти Валмарк на обща стойност минимум 6. 50 лв. Необходимо условие е вписаните на ЕДНА касова бележка участващи продукти да са на обща стойност от не по-малко от 6.50 лв.
9.2. Регистрирай номера от касовата бележка на интернет страницата www.walmark.bg, като попълниш всички задължителни полета в регистрационната форма:
9.3. При регистрацията участникът трябва:
•          Да въведе:
а/ име и фамилия;
б/ имейл – Участниците се идентифицират чрез имейл адрес, който трябва да е валиден и действащ;
в/ името на закупения продукт/ продукти;
г/ номер на касовата бележка.
•          Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
а/ ще запази касовата бележка и ще предостави копие от нея при спечелване на евентуална награда;
б/ ще запази опаковката на продукта и ще предостави отрязък от нея с ясно видимо име на закупения продукт при спечелване на евентуална награда;
в/ е съгласен с правилата на играта, приема настоящите условия за участие и правилата за поверителност;
в/ желае или не желае да получава имейли с информация на здравни теми или за нови наши продукти

10. Награди:
– Малка награда – предпазна текстилна маска – по 35 бр седмично или общо 280 броя за периода на Промоцията (Игратa);
– Средна награда – крем за сухи ръце Флекситол – по 30 бр седмично или общо 240 броя за периода на Промоцията (Играта);
– Голяма награда – Philips AC2729/50 пречиствател и овлажнител за въздух 2 в 1. Премахва 99,9% от частици 3нм, Размер на стаята: 30 м² CADR за частици: 250 м3/ч Скорост на овлажняване: 500 мл/ч – общо 8 броя за периода на Промоцията (Играта).

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност нито да променят характеристиките и параметрите им.
Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на наградите, изобразени върху промоционалните материали са илюстративни.

ЗА УЧАСТИЕ ВИ ГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ