ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 едногодишни абонамента за Уча.се

Спечелете 100 едногодишни абонамента за Уча.се

Официални правила и Декларация за поверителност на играта „ОБЛЕЧИ СЕ И УЧИ СЕ“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
Организатор на играта „Облечи се и учи се “ („Играта“) е „Ейч енд Ем Хеннес енд Мауриц“ ЕООД, ЕИК 201654706 ( “H&M”, “Организатор на играта”). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (“Официални Правила”).

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на интернет адрес https://social.hm.com/bg_BG/hmxuchase. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес https://social.hm.com/bg_BG/hmxuchase.

Участвайки в тази Игра, участниците приемат и се задължават да спазват настоящите Официални правила. С участието си участниците декларират, че са навършили 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в тази Игра.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА
Играта се организира и провежда на територията на Република България онлайн на уеб сайт https://social.hm.com/bg_BG/hmxuchase.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
От 10:00 часа на 17.09.2020г. до 20:00 часа на 30.09.2020 г. включително участниците имат право да се регистрират, въвеждайки изискваните данни на уебсайта https://social.hm.com/bg_BG/hmxuchase.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

За да се включат в играта, участниците трябва да направят покупка на какъвто и да е артикул в магазините на H&M или онлайн на hm.com и да се регистрират като въведат валиден имейл адрес, име, фамилия, телефон за връзка, номер на касовата бележка, получена при покупката и магазин/hm.com, в който са направили покупката. След приключване на процеса по регистриране, от всички участници чрез специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници, на случаен принцип ще бъдат изтеглени и обявени 100 (сто) участници в присъствието на нотариус, които ще получат награди. Печелившите участници ще бъдат оповестени на страницата на играта на 9-ти октомври 2020 г. За участниците е необходимо да имат валидна интернет връзка, за да имат достъп до https://social.hm.com/bg_BG/hmxuchase.

За участие в играта е необходимо да се извърши покупка на какъвто и да е продукт от магазин на H&M или онлайн на hm.com в рамките на периода 17-30 септември.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Играта е отворена за участие за всички физически лица над 18 години с местоживеене на територията на Република България, с изключение на служителите на H&M, рекламните агенции и други доставчици на услуги, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

За валидна се счита всяка регистрация на адрес https://social.hm.com/bg_BG/hmxuchase, при която са попълнени коректно всички полета и която отговаря на всички изисквания, посочени в Раздел 4. Всички регистрации, направени след определения краен срок на Играта, или регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно тези Официални правила, които участникът следва да представи за участие в Играта, се считат за невалидни.

Организаторът си запазва правото да не взема предвид и да дисквалифицира регистрации, които счита за некоректни и/или непълни в съответствие с Правилата, като за целта не е задължен да уведоми по какъвто и да е начин участника.

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

В Играта на случаен принцип ще  бъдат изтеглени 100 (сто) победители измежду всички регистрирали се. Те ще получат като награда едногодишен безплатен абонамент за платформата за онлайн обучение Уча.се (https://ucha.se). Подробно описание на наградите се съдържа в Раздел 7.

Победителят ще получи своята награда на предоставения при регистрацията имейл адрес, след потвърждение,че той е валиден и най-късно до 16 октомври 2020 г. H&M не носи отговорност при предоставяне на невалиден имейл адрес. Ако не може да бъде осъществен контакт с участник, определен за победител, в срок от три дни от обявяването му на сайта или в случай, че даденият адрес е неточен и/или непълен, участникът губи право да получи наградата си и Организаторът не носи отговорност за предоставянето й.

Наградата ще бъде предоставена в рамките на 3 работни дни след потвърждение на имейл адреса за получаване.

Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след получаването на наградата.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

Наградата в Играта „Облечи се и учи се“ е:

Едногодишен безплатен абонамент за платформата за онлайн обучение Уча.се (https://ucha.se).

Той ще бъде предоставен под формата на електронен ваучер с уникален код за активиране. За да получи достъп до платформата, победителят трябва да посети платформата, да влезе в профила си или да си създаде такъв, да посети секцията www.ucha.se/promo и да активира дванадесетмесечния достъп като въведе получения уникалният код, изписан на ваучера за абонаментни услуги. Безплатният абонамент може да бъде активиран най-късно до 15.01.2021 г.

Изплащане на паричния еквивалент на наградата не е възможно. При невъзможност избраният участник да се възползва от наградата в указания период и условия, той е задължен да изпрати писмен отказ на H&M и няма право да предявява каквито и да било претенции към наградата. H&M има право своевременно да обяви нов печеливш участник от избраните резерви.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ