ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет кафемашини NESCAFE® Dolce Gusto MINI ME

Спечелете пет кафемашини NESCAFE® Dolce Gusto MINI ME

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 „Неустоими, нали!“

Купи вафли Мура® и можеш да спечелиш награда:

 

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128, със съдействието на  „Тип Топ Куриер“ АД.

 

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта на МУРА® стартира на 14.09.2020 г. в 0.00 часа и завършва на 27.09.2020 г. в 23.59 часа, по-нататък упомената като „Играта“.

Участниците могат да приложат фискални бонове на закупени участващи продукти (т. 3) само в периода на Играта.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/mura-promo.

(3) Играта се провежда само в магазините на КАУФЛАНД (KAUFLAND) на територията на Република България.

 

3. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта участват всички продукти с марката NESTLE® МУРА®

 

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД.

 

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 5 броя кафемашини NESCAFE® Dolce Gusto MINI ME.

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

(4) Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

 

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 

Купете продукти МУРА® от магазин KAUFLAND, на стойност минимум 2 (два) лева в един фискален бон.

(1) Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи продукти с марка МУРА® на стойност минимум 2 лв. (2 лева) в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта..

 

Регистрирайте се на www.nestle.bg/mura-promo

(2) Потребителят въвежда име и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail) и номер на фискален бон/ове, снимка на фискален бон/ове на интернет адрес: www.nestle.bg/mura-promo. („Сайта на Играта“).

 

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

(3) Участникът прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

 

(4) Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

 

(5) Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

 

(6) Магазините участващи в Играта са: магазини KAUFLAND, разположени на територията на Република България.

 

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

(1) След приключване на Играта (23.59 ч. на 27.09.2020 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

(2) Ще бъдат изтеглени 5 (словом: пет) печеливши и 3 (словом: три) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

(3) Печелившите ще бъдат публикувани на 09.10.2020 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/mura-promo.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ