ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 000 луканки Орехите

Спечелете 50 000 луканки Орехите

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА „Сурово-сушени продукти ОРЕХИТЕ НАЦИОНАЛНА КОНСУМАТОРСКА ПРОМОЦИЯ 2020 г.“

РАЗДЕЛ I. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.1 Промоцията „Сурово-сушени продукти Орехите Национална Консуматорска промоция 2020“ (наричана за краткост по-долу ПРОМОЦИЯТА) се организира от „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 115141090, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Слатина, бул.“Цариградско шосе“ № 101 (наричано за краткост по-долу ОРГАНИЗАТОР).

1.2.Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията и се публикуват преди началото на Промоцията на електронната страница на Организаторa www.lavitaebella.bg

1.3.Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила през целия период на провеждане на Промоцията, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на www.lavitaebella.bg

1.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

2.1. Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България

РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

3.3. КАМПАНИЯТА стартира на 15.09.2020 година и продължава до 15.01.2021 година или до изчерпване на количествата награди в наградните центрове, обявени на www.lavitaebella.bg което от изброените събития настъпи по-рано.

3.4. Печелившият талон следва да бъде представен в някой от подробно посочените на www.lavitaebella.bg наградни центрове дo 31.01.2021 год.

3.5. Дори в търговските обекти да бъдат налични промоционални продукти след изтичане на срока по т. 3.4, Организаторът няма задължение да предоставя награди.

3.6. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са 50 000 броя Добруджанска луканка Орехите 180г вакуум.

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1 Участието в Промоцията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

4.2. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила трябва да закупи някой от следните артикули обозначени с промоционален етикет: Добруджанска луканка Орехите 180г вакуум, Орехите луканка Чардака 180г+ 30г гратис вакуум, Орехите домашна луканка 180г вакуум, Орехите луканка едросмляна 180г вакуум, Орехите луканка домашна кълцаница 180г вакуум, Орехите панагюрска луканка 180г вакуум, Орехите луканка Добруджанска резерва 180г вакуум, Орехите Сушеница Чардака 180г вакуум, Орехите сушеница Добруджанска 180г вакуум, Орехите телешка сушеница 180г вакуум, Орехите Добруджански бабек 180г вакуум, Орехите Добруджанска Закуска 200г вакуум, Орехите суджук Добруджански 160г вакуум, Орехите суджук Чардака 160г вакуум, Орехите суджук Телешки 160г вакуум, Орехите суджук домашен дивечов 160г вакуум, Орехите луканков салам амбарица 180г, Орехите суджук домашен биволски 160г

4.4.Да провери промоционалния талон във вакуум опаковката. Всеки печеливш талон притежава уникален код.

4.5. В случай че надписът върху промоционалния талон на вакумната опаковка е „Печелиш Добруджанска луканка 180г вакуум.“, да посети www.lavitaebella.bg , където може да види наградните центрове, от които да получи наградата си срещу предаване на талончето.

РАЗДЕЛ V. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1. Талончетата във вакуум опаковката под етикета, на които има изписано „Печелиш Добруджанска луканка 180г вакуум“, печелят 1 брой Добруджанска луканка 180г вакуум.

5.2. Участникът разменя печелившия талон срещу 1 брой Добруджанска луканка 180г вакуум в наградните центрове, обявени на www.lavitaebella.bg

5.3. В случай че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг обозначен с промоционален постер награден център. Списъкът с наградните центрове, обявен на www.lavitaebella.bg , може да бъде променян и допълван в срок до 31.01.2021 год.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Добруджанска луканка 180г вакуум може да се вземе от посочените на www.lavitaebella.bg центрове, обозначени с промоционален постер в срок до 31.01.2021 год.

6.2. Ако спечелилият участник не потърси своята Добруджанска луканка 180г вакуум в посочения в т. 3.4 срок, той губи правото да получи наградата си.

6.3. В случай че представител на Награден център откаже предаването на награда, въпреки надлежно представено печелившo талонче, спечелилият участник следва да уведоми за това Организатора чрез обаждане на безплатната потребителска линия на „Белла България“ АД – тел: 0800 13 000 с цел да му бъде оказано съдействие. Участникът следва да предостави конкретна информация – дата, адрес на Наградния център, допълнителна информация, както и координати за контакт.

6.4. След 31.01.2021 год. промоционални опаковки може да се предлагат на пазара в Р. България до

изчерпване на наличните количествата, като Организаторът има задължение по предоставянето на

награди до 31.01.2021 год. по смисъла на т.6.2.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СИМВОЛИТЕ

7.1. Талончетата от участващите опаковки, които са нечетливи, променени, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

ЗА ДА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И СПИСЪК С НАГРАДНИ ЦЕНТРОВЕ, КЛИКНЕТЕ ТУК

7 comments

 • Таня Михайлова

  Здравейте.
  Бих искала да ми кажете откъде може да се получи спечеления продукт от луканки Орехите.

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   в края на публикацията ни има линк към наградните центрове, където можете да получите своят подарък.

   Поздрави

 • Иван Иванов

  Здравейте, закупих си 5 бр. опаковки Орехите телешка сушеница в опаковки от 180 гр. Много съм разочарован че във всичките 5 опаковки малките пликчета със талончета в тях бяха разпечатани и в тях естествено имаше талончета с надпис „ОПИТАЙ ПАК“. Не смятам , че производител с утвърдено име като вас, който държи продуктите му да са винаги на ниво позволява такива „кокошкарски номера“ да се отварят опаковките с награда и да се подменят. Смятам да приложа видео клипа от разпечатването на опаковките на КЗП за да се вземе компетентно отношение относно начина на опаковане и на подвеждането на потребителя от ваша страна.

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   понеже не сме организатори на играта ще ви помолим по отношение на този случай, да се свържете с организаторите.

   Поздрави

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   ние не сме органзиатор на играта. Нашата страница събира игрите с награди на едно място за Ваше улеснение.

   По Вашият въпрос бихме Ви посъветвали да се свържете с организаторите.

   Поздрави

 • Елена Такова

  Здравейте, в условията на играта пише, че крайния срок е 31.01.2021 г., а в 2 обекта ми казват, че играта е свършила.

  Поздрави

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   по този казус е необходимод а се свържете с организаторите от Орехите.

   Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ