ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 2 000 ваучера по 100 лева от BILLA

Спечелете 2 000 ваучера по 100 лева от BILLA

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ „20 години BILLA – 2000 ваучера по 100лв.“

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Рекламна кампания „20 години BILLA – 2000 ваучера по 100лв.“ (Кампанията) се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55 (БИЛЛА).

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Кампанията се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Кампанията започва на 24.09.2020 г. и продължава до 21.10.2020 г. включително.

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

4.1. С участието си в Кампанията участниците приемат изложените тук oфициални правила.

4.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Кампанията на интернет страницата на БИЛЛАwww.billa.bgwww.billapromo.bg и в магазините BILLA.

4.3. БИЛЛА си запазва правото да допълва и/или променя и/или отменя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване по реда, посочен в т. 4.2. по-горе.

5. ТОМБОЛА И НАГРАДИ

5.1. След приключване на кампанията ще бъде проведена томбола с награди, в която на случаен принцип ще бъдат изтеглени 2000 (две хиляди) печеливши кода от касови бележки, регистрирани по указания в настоящите правила начин. В томболата ще бъдат изтеглени и 50 (петдесет) резервни кода, чието предназначение и използване е описано по-долу в настоящите правила. На тегленето на томболата ще присъства нотариус и ще бъде съставен протокол, заверен от нотариуса, в който ще бъдат посочени печелившите и изтеглените резерви.

5.2. Наградите в томболата са 2000 (две хиляди) бр. електронни подаръчни ваучера всеки един от тях на стойност 100 (сто) лева, които ще бъдат раздадени на притежателите на 2000 (две хиляди) кода, генерирани върху съответните касови бележки, които са били регистрирани по указания в настоящите правила начин и изтеглени като печеливши. Повече за електронните подаръчни ваучери може да научите на https://www.billa.bg/za-billa/vaucheri/podaruchen-elektronen-vaucher .

5.3. Електронните подаръчни ваучери могат да се ползват във всички магазини BILLA на територията на България. Възможността за ползването на ваучерите не е ограничена със срок и е до изчерпване на паричната наличност в съответния ваучер. След изчерпване на наличността по електронния ваучер по своя преценка притежателят му може да го зарежда за своя сметка и да продължи да го използва.

5.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

6. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

6.1. Право на участие в томболата имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, които са направили покупка с BILLA Card (наричана по-долу карта BILLA) при условията, описани по-долу.

6.2. За участие в томболата е необходимо в периода на Кампанията да бъде извършена еднократна покупка (покупка с една касова бележка) в магазин BILLA на стойност минимум 15 лв. с карта BILLA. За участие в томболата се взема предвид крайната дължима от клиента стойност на покупката в касовата бележка след приспадане на съответните отстъпки за притежатели на BILLA.

6.3. При покупка, съответстваща на горните условия, на касовия бон се отпечатва автоматично генериран код, който клиентът следва да регистрира на www.billapromo.bg за участие в томболата до 21.10.2020 г. (включително). За еднократна покупка на стойност минимум 15 лева на касовата бележка се отпечатва само един код независимо от максималната стойност на покупката.

6.4. При регистрация на кода от касовата бележка на www.billapromo.bg клиентът въвежда освен него и следните данни във връзка с участието му в томболата – име и фамилия, телефон за връзка, баркод номер на BILLA картата, която е използвана при покупката. След въвеждане на посочените данни и информация клиентът завършва регистрацията, натискайки бутона „Изпрати“.

6.5. След извършване на регистрацията, описана по-горе, клиентът участва в томболата чрез регистрирания от него код от касовата бележка. Всеки клиент има право да регистрира неограничен брой кодове от касови бележки, което увеличава шанса му за спечелване на награда от томболата. Един участник може да спечели една награда независимо от броя на кодовете, които е регистрирал. Клиентът трябва да запази касовата бележка за покупката поне до един месец след изтегляне на томболата, тъй като представянето на касовата бележка е едно от условията за получаване на награда.

7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. На 22.10.2020 г. ще бъде проведена томболата и ще бъдат изтеглени 2000 (две хиляди) печеливши кода от касови бележки и 50 (петдесет) резерви (резервни кода). Тегленето се извършва на случаен принцип, като печелят само валидни кодове, надлежно регистрирани от участниците по реда, описан в настоящите правила. Ако при регистрацията в резултат на техническа грешка или по друга причина клиент е регистрирал неверен/непълен код, този код не му дава право да спечели награда. Невалидните (неверни/непълни) кодове се заместват от резервните кодове по реда на тяхното изтегляне.

7.2. На тегленето на томболата ще присъства нотариус и ще бъде съставен протокол, заверен от нотариуса, в който ще бъдат посочени печелившите и изтеглените резерви.

8. ОБЯВЯВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ

8.1. На 23.10.2020 г. изтеглените 2000 (две хиляди) печеливши кодове ще бъдат обявени на www.billapromo.bg. Освен печелившите кодове на посочената страница се обявяват още: първо (собствено) име и първа буква от фамилното име на спечелилите лица (имената, с които са се регистрирали за участие в томболата). Всеки клиент с регистриране на кода си за участие в томболата дава съгласие за обявяване на данните, посочени по-горе по указания начин на горепосочената страница.

8.2. В срок до 10 (десет) календарни дни, считано от обявяването на печелившите по реда на т. 8.1., всеки от печелившите трябва да се обади на телефон 0700 120 10 (на цената на един градски разговор според тарифния план) и да предостави следните данни за получаване на наградата си: данни за идентификация – две имена и баркод номер на притежавана карта BILLA, използвана при покупката с печелившия код от касова бележка. Ако печеливш не се свърже на клиентския телефон и не предостави посочените данни в гореописания срок, той губи правото да получи наградата си. В този случай за получаване на наградата се свързваме по телефона със съответната изтеглена резерва по реда на изтеглянето им в 5-дневен срок от изтичане на срока по изречение първо.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

32 comments

 • Илия Кръстелников

  Въведох всички данни за участието ми в томболата – име и фамилия, телефон за връзка, баркод номер на BILLA картата, която използвах при покупката. След като въведох посочените данни, за да извърша регистрацията натиснах бутона „Изпрати“, но на екрана на компютъра не ми излезе никаква информация, от която да се ориентирам успешно ли съм се регистрирал, или не. Повторих няколко пъти упражнението, но резултатът всеки път беше един и същ. Надявам се да бъде отстранен проблемът, ако има такъв, за да могат клиентите ясно и недвусмислено да разберат дали регистрацията им е успешна, или не.

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   ние не сме организатор на играта, но Ви съветваме да пробвате през друг брааузър да ре гистрирате своята бележка. след натискане на „изпрати“, трябва да се появи прозорец за успешна регистрация.

   Поздрави и късмет!

   • Володя Цонев

    Регистрирах успешно една касова бележка. Но след регистрация на втората бележка се получи същото, което колегата писа по-горе – системата увисна! Недопустимо! Оправете си софтуера!

    • Играйте и спечелете

     Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

     • венета стамова

      и на мен не ми се получи

     • Играйте и спечелете

      Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

 • Росица Гамова

  Системата не реагира при натискане на бутона „изпрати“.

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

 • Марияна Лампарова

  Здравейте!
  Опитах с 2 касови бележки ,не се получи!
  Моля,оправете си софтуера!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

 • Желка Георгиева

  При регистрацията подадох фамилия и име и се регистрирах.

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

 • Врьзката,която давате не реагира.
  После3дно: кьде да се регистрираме

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   сега проверихме връзката и работи.
   Поздрави и късмет!

 • Величка

  Въвеждам валиден телефонен номер , отдолу се появява надписа в червено, и разбира се регистрация
  не се осъществява, въпреки продължаването на попълване на другите полета.

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   ние не сме организатор на играта. Съвестваме Ви да потърсите информация от организатора на играта. Пробвайте през браузър.

   Поздрави и успех!

 • Иван Тричков

  Системата ви не приема телефонния номер. Бихте ли обяснили защо след +359 правилно изписания телефон без нула не се приема. Или е направено съвсем съзнателно? И ако на всеки въпрос защо системата не работи отговаряте че не сте организатори на играта, поне кажете към кого да се обръщат хорато.

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   ние не сме организатор на играта. Съвестваме Ви да потърсите информация от организатора на играта. Пробвайте през браузър.

   Поздрави и успех!

 • Първата касова бележка с дата 27.09.2020 год.,след многобройни опити успях да я регистрирам.Но втората, която е с дата 28.09.2020 год., до днес – 08.10.2020 год.,с опити по няколко пъти дневно, все още е нерегистрирана… Защо така ни губите времето!?

 • ВЕЛИЧКА

  ЧИСТИ МАНИПУЛАТОРИ ! БИЛА МИ Е ЛЮБИМИЯ МАГАЗИН, НО СЛЕД КАТО ТАКА ГЛУПАВО
  УСЛОЖНЯВАТЕ ЕДНА ПРОСТА РЕГИСТРАЦИЯ , ЩЕ СЕ ЗАМИСЛЯ ДАЛИ ДА ГО ПОСЕЩАВАМ.
  “ ПРОБВАЙТЕ ПРЕЗ БРАУЗЪР “ – НЕ ГО ЛИ ПРАВЕТЕ УМИШЛЕНО ?
  МНОГО МИ ПРИЛИЧАТЕ НА ДНЕШНОТО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ – МАКСИМАЛНО ДА
  ЗАТОРМОЗЯВАТЕ ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК.
  ХАРЧЕТЕ СИ ПАРИТЕ , И БЕЗ ТЯХ ЩЕ ОСЪМНЕМ.

 • Милена Терзиева

  На мен ми изписва да си въведа правилно имената…?????

 • ВЕЛИЧКА

  ОТНОВО СЪМ – АЗ.
  МНОГО ДОБРЕ ЗНАЕТЕ , КОЙ БРАУЗЪР Е НАЙ- ПОПУЛЯРНИЯТ – Google Chome .

  ЩЕ ВИ ПОЗДРАВЯ , АКО СЕ СЪОБРАЗИТЕ С ТОВА , ДОКАТО ИМА ОЩЕ ВРЕМЕ.
  Тогава – за мен БИЛА няма да е „НЕ БИЛА „

 • Иван Куртев

  Въвеждам правилно кода на фискалния бон #120420101082441# и получавам съобщението „Въведе правилния код“. Та той е такъв върху отпечатания бон, не играя за първи път. Иван Куртев, i.kurtev@mail.bg mob.+359897711225

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, препоръчваме Ви да се свържете с организаторите на играта от Била. Техните контакти можете да намерите в официалните праивла на играта.

   Поздрави!

 • Emilia Toneva

  Защо не публикуван списът на печелившите?

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   ние не сме организатор на играта. В правилата е посочен, кога организатора ще обяви печелившите.

   Поздрави и успех!

 • Пламен Виторов

  Системата не приема баркода на BILLA картата. Така, че и аз не успях да се регистрирам!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   ние не сме организатор на тази игра. Моля свържете с организаторите от Била на потребителският им телефон.

   Те ще Ви дадът необходимата информация.

   Поздрави

 • Надежда Георгиева

  Престанете да се подигравате с нас!!!!! Оправете си системата!!! Болно ми от лъжите в България и ВИЕ ли се присъединихте!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   ние не сме организатор на тази игра. Моля свържете с организаторите от Била на потребителският им телефон.

   Те ще Ви дадът необходимата информация.

   Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *