ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет ваучера за пазаруване от Sergent Major за Вашето дете

Спечелете пет ваучера за пазаруване от Sergent Major за Вашето дете

Правила за участие в кампанията „Влез в час със Sergent Major

1. Организатор на кампанията: “АТД ФЕШЪН ГРУП“ ЕООД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Черни връх“ № 100, ЕИК: 204002143

2. Период на кампанията: 22.09.2020 – 07.10.2020 г.

3. Територия на кампанията:

Кампанията се провежда във Facebook страницата на Sergent Major Bulgaria и на уеб страницата: https://www.surveypage.com/back-in-class-with-sergent-major

4. Право на участие:

В кампанията има право да участва всяко физическо лице, което към дата на заявяване на желание за участие е навършило 18 години, с местоживеене и пребиваване на територията на Република България.

5. Механизъм:

За да се включат, участниците трябва да:

1/ Се регистрират, като попълнят формата за участие, намираща се на https://www.surveypage.com/back-in-class-with-sergent-major
2/ И да решат теста.

6. Наградите:
5 бр. ваучери за пазаруване за онлайн магазина: www.sergentmajorbulgaria.com
Ваучерите за пазаруване не могат да се използват за намалени артикули.

7. Обявяване на печелившите и получаване на наградите:

7.1 На 08.10.2020 г. на случаен принцип ще бъдат изтеглени 5 печеливши.
Организаторът ще се свърже с печелившите посредством имейлите, с които са се регистрирали за участие в играта.
Печелившите следва да се свържат с Организатора до 5 работни дни, след получаването на имейлите с потвърждение, че са спечелили награда.
В случай, че печеливш участник не осъществи контакт с Организатора до 5 работни дни, то той губи правото си върху спечелената награда.
Организаторът не носи отговорност за погрешно въведени данни при регистрация от страна на участниците.

7.2 Печелившите получават обявените награди, а не паричната им равностойност.

8Публичност и лични данни:

8.1 Включвайки се в кампанията, участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за изпращане на имейл уведомление за спечелване на награда или информационен бюлетин.

8.2 Участниците потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; правото им да поискат личните ми данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба. Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, като изпратят писмено искане до Организатора на адрес: office@sergentmajorbulgaria.com

8.3 За целите на кампанията Организаторът събира и обработва следните лични данни: email.

8.4 С включването си в кампанията, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани във Facebook страницата на Sergent Major Bulgaria с цел посочване на лицето, като спечелило.

9. Други условия

9.1 Тази кампания не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ