ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете СПА уикенд за двама в Arte SPA & Park Hotel *****

Спечелете СПА уикенд за двама в Arte SPA & Park Hotel *****

СПЕЧЕЛИ СПА УИКЕНД ЗА ДВАМА В ARTE SPA & PARK HOTEL *****

 1. Период:

От 16.09.2020 г. до 30.11.2020 г. включително.

 1. Териториален обхват:

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ОРГАНИЗАТОР:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ на играта е Queisser Pharma GmbH & Co.KG, Germany, а ОРГАНИЗАТОР – Куайсер Фарма България EOOД с ЕИК 204339968 и адрес: София, ул. Проф. Рашо Рашев 4, етаж 1.

 1. Право на участие:

Право на участие в играта има всяко дееспособно физическо лице с местоживеене в България, с изключение на: служителите на Куайсер Фарма България ЕООД и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

 1. Минимален праг:

Участието в играта е обвързано с минимален праг- закупуване на 1 (една) опаковка от серията Допелхерц® систем Колаген.

 1. Продукти, участващи в играта:

 • Допелхерц® систем КОЛАГЕН 11.000 х 30 флакона
 • Допелхерц® систем КОЛАГЕН BEAUTY х 30 флакона
 1. Награди:

7.1. 1 (един) СПА уикенд за двама в Arte SPA & Park Hotel *****– две нощувки с включени закуска и вечеря, пълен достъп до СПА зона – използване на минерални басейни с външна зона, ротонда басейн, джакузита – вътрешни и външни, контрастни топила, солна стая, сауна парк – инфрачервена сауна, финландска сауна, билкова сауна, зона за релакс, с топли водни легла, турска баня, арома парна баня, солна парна баня, приключенски душове, фитнес и 2 антистрес масажа.

Период на използване от 1 януари до 30 ноември (с изключение на национални празници). Точните дати на резервацията ще бъдат уточнени след спечелване на наградата.

7.2. 20 комплекта с продукти Допелхерц Колаген 11.000 и Колаген Beauty

7.3. 30 опаковки Допелхерц® систем Имун + Арония х 10 флакона 

 1. Механизъм и организация на провеждане на играта:

8.1. Закупете 1 (една) опаковка от серията Допелхерц систем Колаген

8.2. Запазете касовата бележка от закупеният продукт;

! Задължително условие е името на продукта да присъства като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение може да се приемат касови бележки с допълнително написано от фармацевта име на закупения продукт, подпис и печат на аптеката.

! ОРГАНИЗАТОРЪТ умолява участниците в играта да пазят старателно касовата бележка на място, което да съхрани нейната цялост и четливост – награди няма да бъдат предоставяни срещу изтрити касови бележки, на които не се разчитат задължителните елементи от регистрацията.

8.3. Попълнете Формуляр за участие в игри на интернет страницата www.doppelherz.promo и регистрирайте своето участие чрез номера от касовата бележка. При регистрацията участникът трябва:

 • Да въведе:

а/ име и фамилия;

б/ имейл – Участниците се идентифицират чрез имейл адрес, който трябва да е валиден и действащ;

в/ името на закупеният продукт;

г/  населено място;

д/ номер на касовата бележка.

 • Да потвърди (чрез чек-бокс), че:

а/ ще запази касовата бележка и ще предостави копие от нея при спечелване на евентуална награда;

б/ е съгласен с правилата на играта и приема условията за поверителност;

в/ желае или не желае да получава имейли от нас с информация на здравни теми или за нови наши продукти .

 1. Определяне на печелившите. Получаване на наградите:

9.1. На 03.12.2020 на интернет страницата www.doppelherz.promo

ще бъдат обявени печелившите, избрани на лотариен принцип в присъствието на нотариус. Те ще бъдат уведомени за своята награда чрез имейл съобщение от ОРГАНИЗАТОРА на регистрирания от тях имейл адрес. Заедно с избора на основните печеливши, ще бъдат избрани и двама резервни печеливши участници за всяка една награда, които могат да получат право на наградата в случай, че първоначално спечелилият участник не се яви в срок. В случай, че първият резервен участник получи право на наградата, той ще бъде обявен за „победител“ при гореописаните условия. В такъв случай вторият резервен участник ще стане резервен печеливш.

9.2. В 5 (пет)-дневен срок след получаването на имейл съобщението, всеки печеливш ще трябва да отговори на имейла като предостави име, фамилия, телефонен номер, адрес за получаване на наградата и снимка на касовата бележка. Ако печелившите не предоставят тази информация в 5 (пет)-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Ако печеливш спечели повече от 1 (една) награда, то при получаване на известие за втората награда не е необходимо да предоставя отново име, фамилия, телефонен номер и адрес за получаване на наградата. Ще се считат за валидни първоначално предоставените данни.

9.3. Наградите ще бъдат доставени до всеки печеливш за сметка на ОРГАНИЗАТОРА с куриер в срок до 10 (десет) работни дни след подаването на телефон и адрес за доставка чрез имейл съобщение. Получателите ще бъдат уведомени от служител на ОРГАНИЗАТОРА за ориентировъчната дата на доставка по имейл или телефон. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20(двадесет) работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок спечелилият участник губи правото си да получи наградата.

9.4. Наградата се предоставя срещу цяла и четлива касова бележка. Награда няма да бъде предоставяна срещу снимки на изтрити касови бележки, на които не се разчитат задължителните елементи на регистрацията.

9.5. Наградите се получават само от лицето, участник в играта. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

9.6. Участник в играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява незабавно.

9.7. Участник в играта, спечелил голямата награда СПА уикенд за двама в Arte SPA & Park Hotel *****, се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал.14 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ. По повод задължението на ОРГАНИЗАТОРА да декларира, удържа и плаща окончателен данък за предоставените награди и да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на Правилата за поверителност. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ