ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 ваучера на стойност 50 лева за пазаруване във Fashion Days

Спечелете 50 ваучера на стойност 50 лева за пазаруване във  Fashion Days

ПРАВИЛА НА ИГРАТА НА LION® И FASHION DAYS

„Бъди зверски стилен”

Купи продукти LION® и можеш да спечелиш ваучер за онлайн покупка във Fashion Days!

  1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128.

  1. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта на LION®  Бъди зверски стилен „ по-нататък упомената като „Играта“ , стартира  на от 0.00 часа на 01 октомври 2020 г. и приключва в 23.59 часа на 31 октомври 2020г.. Участниците могат да качват фискални бонове на закупени продукти (т.3) само в периода на Играта ..

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle.bg/lion-promo.

  1. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

За участие в Играта е необходима покупка  от шоколадови десерти с марка LION® и LION® Pop Choc или LION2GO®.

  1. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД и служители на Fashion Days.

Наградите ще бъдат доставени чрез имейл.

  1. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта ще бъдат раздадени общо 50 (петдесет) броя ваучери  (наричани още  промо кодове), всеки от които на стойност 50 лв. (петдесет лева),  при поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните към датата на използване на ваучера / кода продукти от онлайн магазина Fashion Days на интернет адрес www.fashiondays.bg или от мобилното приложение на Fashion Days.

 (2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

  1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете десерти LION® и/или LION® PopChoc и/или LION2GO® от магазин на стойност минимум 2 (два) лева в един фискален бон.

(1) Потребител, който желае да участва в Играта, закупува горепосочените продукти-десерти с марка LION® и/или LION® PopChoc и/или LION2GO® на стойност минимум 2 (два) лева в един фискален бон или фактура, при покупка от магазини „Метро Кеш енд Кери България“. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта.

Регистрирайте се на www.nestle.bg/lion-promo.

(2) Потребителят сe регистрира на интернет адрес: www.nestle.bg/lion-promo.(„Сайта на Играта“). За да се регистрира, потребителят попълва име и фамилия и електронен адрес (e-mail).

Регистрирайте фискалния/те бон/ове или фактура със закупените продукти.

(3) След това участникът регистрира фискалния/те бон/ове или фактура от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове или фактура, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове или фактура, при покупка от магазини „Метро Кеш енд Кери България“. Снимките на фискалния/те бон/ове или фактури трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове или фактури трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове или фактури могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(4)Един потребител може да участва с един фискален бон или фактура само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове или фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове или фактури.

(5) Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове или фактури, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Запознайте се с правилата на играта, декларирайте, че имате навършени 18 години и се информирайте как обработваме вашите лични данни спрямо Политиката за поверителност на данните.

  1. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) След приключване на Играта (23.59 ч. на 31.10.2020 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

(2) Печелившите ще бъдат публикувани на 09.11.2020 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/lion-promo.

(3) Ще бъдат изтеглени 50 (словом: петдесет) печеливши и 10 (словом: десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите или в случай, че бъде изтеглен печеливш, който по една или друга причина не отговаря на условията на настоящите правила.

(4) Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, на имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на играта www.nestle.bg/lion-promo.

(5) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринайсет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да предостави наградата на резервен участник.

  1. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИТЕ ЗА ОТСТЪПКА:

(1) Ваучерът се предоставя от „Нестле България“ и се използва за поръчка на продукт/и по избор на печелившия измежду наличните към датата на поръчката продукти от онлайн магазина Fashion Days на интернет адрес www.fashiondays.bg или от мобилното приложение на Fashion Days;

 (2) Ваучерът е валиден от 01.12.2020 до 31.01.2021, като след изтичане на този срок кодът за отстъпка се анулира и губи, без печелившият да има право на други претенции;

(3) Ваучерът  е на стойност 50 лв. (петдесет лева).

(4) Ваучерът не може да бъде комбиниран с други ваучери и/или кодове за отстъпка, получени в резултат на кампании на Фешън дейс.

(5) В случай, че поръчката, към която печелившият в Играта приложи ваучера за отстъпка, е на стойност, по-ниска от стойността на ваучера за отстъпка, то той губи разликата. В случай, че стойността на поръчката, към която победителят приложи ваучера за отстъпка, е по-висока от неговата стойност, то той следва да доплати разликата.

(6) За избягване на съмнение, стойността на спечелената награда може да се използва за закупуване на продукти, предлагани на fashiondays.bg, по начина, описан в настоящите условия, но не и за намаляване или приспадане на дължими такси за доставка и др. подобни, както същите са приложими съгласно Общите условия на fashiondays.bg: https://www.fashiondays.bg/page/terms/.

(7) При използването на  ваучера за остъпка, потребителят ще сключи договор за покупко-продажба с електронния магазин Фешън дейс (ФД) и условията на този договор се определят от общите условия на сайта fashiondays.bg, включително и условията за доставка и връщане на продута са обявени в сайта, а те може да са свързани с такса.

(8) Във всеки един момент от валидността на ваучера, участникът може да използва ваучера в онлайн платформите за пазаруване на “Fashion Days”, https://www.fashiondays.bg/ чрез въвеждането на номера/кода на ваучера в полето за въвеждане на кодове на ваучери при осъществяване на поръчка на този сайт, а именно, в секцията: ‚Добави ваучер“ и прозореца за попълване: „Имате ли промо код“, които се визуализират по време на процеца на осъществяване на поръчка на сайта https://www.fashiondays.bg/ преди „Потвърждение за плащане“. Всеки ваучер е възможно да бъде използван само еднократно, тоест участникът спечелил ваучер трябва да го използва наведнъж и изцяло.

(9) Ваучерите се предоставят от името и за сметка на Организатора и Организаторът е единствено отговорен за тяхното предоставяне на спечелилите участници.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ