ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 кафе машини LAVAZZA A MODE MIO и 150 ваучера за пазаруване във Фантастико

Спечелете 20 кафе машини LAVAZZA A MODE MIO и 150 ваучера за пазаруване във Фантастико

Правила за игра „Хапни и спечели“

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Условия за участие („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „Хапни и спечели“ („Играта“). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Фантастико – www.fantastico.bg и на място в участващи търговски обекти на ТВ „Фантастико“ (супермаркети „Фантастико), посочени в т. 5 от настоящия раздел .

2. Организатор на Играта e „ВИНТЕРКО-БГ” ЕООД, ЕИК 831680844 вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А (наричано „Фантастико“ или „Организатора“).

3. Периодът на провеждане на играта е от 01.10.2020 г. до 31.10.2020г. („Период на провеждане”).

4. Интернет страницата, чрез която се реализира играта, е www.fantastico.bg.
5. Играта се организира и провежда на български език, за територията на Република България, във следните търговски обекти на верига „Фантастико“:

– супермаркет „Фантастико“ Ф-06, находящ се в гр.София, бул. “Д-р Г.М.Димитров“ №77;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-07, находящ се в гр.София, ж.к. “Овча купел 1“, ул.“Монтевидео“ № 98;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-09, находящ се в гр.София, бул. “Сливница“ № 65/спирка Оряхово/;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-11, находящ се в гр.София, ж.к. “Хаджи Димитър“, ул.“Васил Кънчев“/ул.“Баба Вида“ № 29;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-12, находящ се в гр.София, ж.к. “Младост 4“, ул.“Александър Паскалев“ № 3, до блок 405;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-15, находящ се в гр.София, ж.к. “Люлин 1“, ул.“Тома Георгиев“ № 1;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-16, находящ се в гр.София, ж.к. “Люлин 6“/център/, бул.“Джавахарлал Неру“ № 26;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-17, находящ се в гр.София, ж.к. “Надежда 3“, бул.“Хан Кубрат“ № 26, до блок 301;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-18, находящ се в гр.София, ж.к. “Стрелбище“, ул.“Нишава“ № 138;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-19, находящ се в гр.София, бул. “Александър С.Пушкин“ № 64;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-21, находящ се в гр.София, ж.к. “Младост 4“, ул.“Д-р Атанас Москов“ № 15;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-22, находящ се в гр.София, Студентски град, ул.“Акад.Борис Стефанов“ № 22;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-23, находящ се в гр.София, ж.к. “Надежда 2“, ул.“Св.Никола Нови“ № 14;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-24, находящ се в гр.София, бул.“Тодорини кукли“ между блок 96 и блок 97;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-26, находящ се в гр.София, ж.к. “Иван Вазов“, бул.“Витоша“ № 192-198;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-27, находящ се в гр.София, ж.к. “Надежда 1“, ул.“Царевец“ № 11, до блок 118;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-28, находящ се в гр.София, в SkyCity Shopping Center – ж.к. “Гео Милев“, ул.“К.Лулчев“ № 52;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-29, находящ се в гр.Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ № 231;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-30, находящ се в гр.София, бул.“Черни връх“ № 204;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-31, находящ се в гр.София, ж.к. “Дружба 1“, ул.“Тирана“ № 3, до блок 2;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-32, находящ се в гр.София, ж.к. “Младост 3“, ул.“102“, срещу блок 321;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-33, находящ се в гр.София, бул.“Симеоновско шосе“ № 87А;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-34, находящ се в гр.София, ж.к. “Хаджи Димитър“, ул.“Макгахан“ № 81;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-35, находящ се в гр.София, ж.к. “Дружба 2“, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 140;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-36, находящ се в гр.София, кв.“Дървеница“, бул.“Св. Климент Охридски“ № 15;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-38, находящ се в гр.София, кв. “Овча купел “, ул.“Любляна“ № 42;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-39, находящ се в гр.София, ж.к. “Разсадника-Коньовица“, ул.“Хъшове“ № 4;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-40, находящ се в гр.София, ж.к. “Гео Милев“ , ул.“Николай Коперник“ № 27;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-41, находящ се в гр.Елин Пелин, ул.“Витоша“ № 1;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-42, находящ се в гр.София, бул.“Йерусалим“ № 22;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-43, находящ се в гр.София, ул.“Пирин“ № 51А;

– супермаркет „Фантастико“ Ф-44, находящ се в гр.Банкя, кв.“Изгрев“, ул.“Стефан Стомболов“ № 138;

6. Участието в играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С извършването на което и да е от действията за участие в играта, описани по-долу, всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

7. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години. Нямат право да участват служителите на „ЕВРО ХАРТ“ ЕООД, „ВАН ХОЛДИНГ” ЕООД, „ЕВРОПА – ВН“ ЕООД, „ВИНТЕРКО“ ЕООД и „ДАР Г.Н.“ ООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“).

8. Участник в Играта е всяко лице, направило покупка на минимална стойност от 10.00 (десет) лева от кулинарен щанд в търговски обект, посочен в т. 5 от раздел I „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ на ТВ „Фантастико“, и изпратило коректно попълненa според Условията онлайн форма за участие със своите лични данни и данните от оригинал на касова бележка, която е получило на касата.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

9. Участието в Играта е обвързано с покупка на стоки от целия наличен асортимент предлаган на кулинарен щанд в търговски обект по т. 5 от раздел I „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ на ТВ „Фантастико“.

10. За участие в Играта, желаещите трябва да направят покупка на стока от наличния асортимент на кулинарен щанд в търговските обекти по т. 5 от раздел I „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ на ТВ „Фантастико“ на минимална стойност от 10.00 (десет) лева.

11. На касата, след заплащане на покупката си, всеки клиент получава оригинал на касова бележка и ако стойността на закупения асортимент от кулинарен щанд на касовата бележката е 10,00 (десет) лева или по-висока, клиентът има право да участва в играта и възможност да спечели една от описаните награди.

12. За участие в тегленето Участникът трябва да попълни формата за участие като регистрира – данни от оригинал на касовата бележка: магазин – посочва се адрес на супермаркет „Фантастико“ от посочените в т.5 от раздел I „ОБЩИ УСЛОВИЯ“, от който е извършена покупката, номер касова бележка УНП:******** и сума, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес: https://www.fantastico.bg/game.

13. Пълният списък с награди ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

14. Задължителните личните данни, които Участникът трябва да попълни, са: име и фамилия, населено място, телефон за връзка и имейл адрес.

15. Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира неограничен брой оригинали на касови бележки.

16. Не е възможно повторно регистриране на една и съща касова бележка.

17. С регистрирането на информацията от касовата бележка Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от „ВИНТЕРКО-БГ” ЕООД за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, дружеството да публикува техните данни по избран от дружеството начин.

18. Един Участник може да спечели само една награда в рамките на Играта.
19. Регистрираната информация от оригинал на касова бележка участва в тегленето за разпределение на наградите, което ще бъде направено на 05.11.2020г.

IV. НАГРАДИ

20. Всеки Участник, който е направил покупка на минимална стойност от 10.00 (десет) лева от кулинарен щанд в търговски обект по т.5 от раздел I „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ на ТВ „Фантастико“, попълнил е коректно онлайн формата за участие в Играта и отговаря на Условията, има право да участва в Играта и да спечели награда.

21. Участието в играта дава възможност за спечелване на една от следните награди:

20 награди – кафе машина LAVAZZA, модел A MODE MIO, дизайн Jolie, мощност 1250W, с автоматично изключване – 9 мин. ;
150 награди по 30 лв. (под формата на ваучери за пазаруване във всички супермаркети от ТВ “Фантастико”). Ваучерите са валидни в срок до 31.12.2020 г.
22. Тегленето на печелившите участници ще се извърши чрез независима онлайн платформa, която на случаен принцип избира сред имената на участниците, които отговарят на настоящите условия и ще бъдат оповестени на 05.11.2020г.

23. Тегленето ще се проведе на 5.11.2020г. от „Ол Джиджитал“ ЕООД, ЕИК 200200729, със седалище и адрес на управление : гр.София, ул. „Любен Каравелов“ № 63, ет.4, представлявано от Любомир Георгиев – управител

24. Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по имейл или телефон до 7 (седем) работни дни след оповестяването им.

25. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 7 (седем) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

26. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни.

27. Имената на спечелилите участници, посочени в онлайн формуляра за участие, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на „Фантастико“ (www.fantastico.bg), в деня на тегленето.

28. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за публикуване на личните им данни на интернет страницата. Искането се изпраща на reklama@ff-bg.net.

29. Печелившите Участници могат да получат своята награда в Централното управление на „Фантастико“, намиращо се в гр. София 1434, кв.“Симеоново“ ул. „Момина сълза“14А. Печелившите Участници, които печелят талон могат да го получат в посочен от тях супермаркет на веригата.

30. Печелившите Участници ще могат да получат своите награди след като предоставят на служител на „Фантастико“ печелившия касов бон в оригинал, с който са участвали в Играта, както и документ за самоличност за удостоверяване на данните на лицето с данните на печелившия. При получаване на наградата, печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на организатора.

31. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде взета от упълномощено лице, чрез представянето на изрично нотариално заверено пълномощно, като това обстоятелство се вписва в приемо-предавателния протокол, за да се удостовери, че наградата е получена.
32. За получаването на наградата си печелившите участници предоставят в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица изискваните за данъчни цели лични данни.

33. Всички дължими данъци от печелившите участници на награди ще бъдат платени и декларирани от Организатора.

34. При невъзможност да се предостави печелившия касов бон в оригинал наградата няма да бъде връчена. В такъв случай, Организаторът се свързва с резервен Участник, по реда на изтеглянето им.

35. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

ЗА УЧАСТИЕ ВИ ГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ