ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 6 стека сокове Cappy 100% Портокал 6x1L

Спечелете 6 стека сокове Cappy 100% Портокал 6x1L

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
1. Продължителността на Играта е от 21.02.2018 г. до 25.02.2018 г. /включително/. Участниците следва да споделят коя е предпочитаната от тях закуска в коментарите под поста на Cappy на Facebook страницата на Cappy, който съдържа въпроса и обявява началото на играта на 21.02.2018 г.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
1. Участниците следва да споделят коя е предпочитаната от тях закуска в коментарите под поста на Cappy на Facebook страницата на Cappy.
2. След края на периода на Играта (25.02.2018 г.) 5-ма участници, изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получат награда. Имената на победителите ще бъдат изтеглени на 26.02.2018 г. и веднага ще бъдат обявени на страницата на Cappy във Facebook.
Организаторът ще уведоми победителите за наградата чрез коментар под поста  на страницата на Cappy във Facebook, който съдържа въпроса и обявява началото на играта на 21.02.2018 г.
3. Победителите (общо 5 на брой) ще получат мултипак Cappy 100% Портокал 6х1 L (по един брой за всеки победител; общо 5 броя).

ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. За валидно се счита всяко участие на страницата на Cappy във Facebook, при което потребителят е споделил коя е предпочитаната от него закуска в коментарите в съответствие с Pаздел 4 и Раздел 5.
2. Публикуването на повече от един отговор от един потребител не увеличава шанса му за спечелване на награда.
В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 72 часа след уведомяването за спечелване на награда, губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, пощенски адрес, адрес за доставка на наградата и друга необходима информация.
Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
3. Организаторът няма да разглежда коментари, които:
• са с порнографско или нецензурно съдържание;
• не отговарят на изискванията по Раздел 4;
• показват присъствие на деца на видима възраст под 13 години без придружител на видима възраст над 18 години
• увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
• рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
• рекламират политически идеи или съобщения;
• съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
• нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
• препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
• съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
• се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа компанията The Coca-Cola Company;
• омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на Cappy и на компанията The Coca-Cola Company.
Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 2 (две) седмици по куриер за сметка на Организатора, след като победителят чрез лично съобщение до Cappy във Facebook предостави адрес за доставка.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите в Играта „Кажи ни коя е твоята предпочитана закуска и може да спечелиш стек Cappy 100% Портокал“ (общо 5 на брой) са мултипак Cappy 100% Портокал 6x1L (по един брой за всеки победител).

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ