ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете куфари, мини хладилници, суичъри, тениски и чаши Coca-Cola

Спечелете куфари, мини хладилници, суичъри, тениски и чаши Coca-Cola

Официални правила на промоционална кампания „Комбо Менюта с Coca-Cola“. Поръчай хапване от категорията Комбо менюта с Coca-Cola и можеш да спечелиш една от 55 бр. награди

1.1. Участниците в Кампанията, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени Официални правила.

1.2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата: https://www.foodpanda.bg/contents/game-rules.

1.3. С участието си в Кампанията, участниците се обвързват с описаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Кампанията.

1.4. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Кампанията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Кампанията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

2. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията се организира и провежда от „Деливъри Хироу България“ ЕООД, ЕИК 203039843, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, Промишлена зона „Хладилника“, ул. „Сребърна“ №2, Моби Арт Билдинг, ет. 2 – обозначавано в настоящите Официални правила чрез търговската си марка в България – foodpanda, наричано по-нататък Организатор.

2.2. Промоционалната кампания се реализира със съдействието на S.A. Coca-Cola Services N.V., със седалище 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium – партньор на Организатора.

3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Кампанията се провежда в периода от 10:00 ч. на 05.10.2020 г. до 23:59 ч. на 01.11.2020 г., включително. (“Период на Кампанията“).

3.2. Кампанията се провежда на територията на Република България, при направена поръчка през онлайн платформата, оперирана от „Деливъри Хироу България“ ЕООД, на адрес: www.foodpanda.bg или през мобилното приложение, за Android и IOS – foodpanda, наричани за краткост „Платформата“, от избрани ресторанти с доставка в град СОфия, Бургас, Пловдив и Варна, изрично посочени на сайта на foodpanda.

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 или навършили 16 години, живеещи на територията на Република България, с изключение на работниците и служителите на foodpanda и техните семейства /съпрузи, деца и родители/.

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 5.1. Участието в Кампанията е обвързано със закупуване на меню, обозначено като „Комбо меню с Coca-Cola” от участващите в кампанията ресторанти на foodpanda.bg

5.2. Всеки поръчал чрез платформата foodpanda.bg „Комбо меню Coca-Cola“ автоматично става участник в кампанията и съответно в томболата за 55 бр. награди.

5.3. Потребители, осъществили необходимите действия за участие в Кампанията, след изтичане на горепосочения срок, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в томболата.

5.4. Всяка поръчка, направена в съответствие с условията, дава право на едно участие в томболата за наградата, като един участник може да спечели само една награда.

5.5. Печелившите участници от проведената томбола за наградата ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 05.11.2020 г., в офиса на foodpanda България. Ще бъдат изтеглени и 20 бр. резервни участници, които ще имат правото да спечелят награда.

5.6. С всяка следваща поръчка, участникът има по-голям шанс за спечелване на награда.

5.6. С изтеглените печеливши ще се свърже служител от Помощния център на foodpanda България, за да потвърди имената, телефонния номер, както и адрес за получаване на наградата. Печелившите ще бъдат обявени на Facebook страницата на foodpanda с трите си имена.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИ

6.1. В настоящата Кампания ще бъдат разпределени като награди и 55 бр. от следните артикули:

6.1.1. Брандирани Coca-Cola Куфари, размер L – 5 бр.

6.1.2. Малки портативни хладилници с 4 x Coca-Cola 330ml – 10 бр.

6.1.3. Брандирани Coca-Cola Суичъри от лимитирана колекция на Celio (S, M, L, XL) – 10бр.

6.1.4. Брандирани Coca-Cola Тениски от лимитирана колекция на Celio (S, M, L, XL) – 10бр.

6.1.5. Комплект от 6 Coca-Cola стъклени чаши – 10 бр.

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Наградата се предоставя на участник, отговарящ на настоящите правила за участие в Кампанията.

7.2. За да получи наградата си, печелившият трябва да предостави имената си и адрес за доставка на наградата, като ги даде по време на телефонен разговор с агент от Помощния център на платформата foodpanda.bg. Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Кампанията, за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда. Всички предоставени от участника лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.

7.3. Наградата ще бъде доставена безплатно с куриер, до печелившия участник, до 30.11.2020 г. и след потвърждение на адрес за доставка. Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последният ще получи SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 (десет) работни дни. Непотърсената награда в този срок няма да бъде раздавана и ще бъде използвана в бъдещи промоции на марката. При доставка на наградата, печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра за удостоверяване получаване на наградата. Ако спечелилият е под 18 години, то родител или настойник следва да получи наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ