ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете тоалетни блокчета Domestos Power 5

Спечелете тоалетни блокчета Domestos Power 5

Играта перодължава до изчерпване на предвиденитек оличества награди.

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)
I. Общи разпоредби
1. Организатори:
(1) Промоционалната кампания „Cif & Domestos Trade Activation“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД” със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, бизнес – парк София, сграда 4, ет. 5 и от фирма „Би Плюс Ар” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх 47”, ет. 5, ЕИК 203772137, наричани нататък в текста “Организатори”. Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД”.
(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
(3) Организаторите си запазват правото да модифицират или променят правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.
(4) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (старт 01.10 до изчерпване на количествата на наградите) на https://www.facebook.com/cifbulgaria и https://www.facebook.com/domestosbulgaria. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на адрес https://www.facebook.com/cifbulgaria и https://www.facebook.com/domestosbulgaria.
2. Период на промоционалната кампания:
  1. Промоционалната кампания „Cif & Domestos Trade Activation“ стартира на 01 октомври 2020 г. и продължава до изчерпване на количествата на наградите.
  2. В случай че Организаторите решат да се съкрати/удължи срокът на “Кампанията“, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл.1
  3. След приключване на „Кампанията” Организаторите не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.
Промоцията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.
II. Правила за участие:
3. Право и място на участие:
Кампанията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Би Плюс Ар ООД и „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес https://www.facebook.com/cifbulgaria и https://www.facebook.com/domestosbulgaria. за периода на Кампанията. В Кампанията участват всички видове спрей Cif, всички видове дезинфекциращ продукт Domestos Thick Bleach и всички видове WC гел Domestos.
Участвайки в Кампанията, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.
4. Участващи :
Участието в Кампанията за всички награди награди е обвързано с покупката на продукти от марките Cif и Domestos.
Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.3 и 4, има право да участва.
Участието в тази Kампания включва пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.
5. Начин за провеждане на Промоцията, награди и получаване на наградите
В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:
(1) Моментни награди за всички търговски обекти*, посочени в настоящите Официални правила – тоалетни блокчета Domestos Power 5.
(3) За да участва за спечелването на една от моментните награди, участникът трябва да закупи минимум 1 Cif спрей и 1 дезинфекциращ течен продукт Domestos в периода на Промоцията. При покупка на посочените от участващите търговски обекти, участникът получава тоалетно блокче Domestos Power 5 на място, от същия търговски обект, в момента на покупката, от служител на касата в обекта.
6. Обекти на промоционалните активности в търговската мрежа:
В промоционалната активност участват обекти на следните вериги:
Ивекс
гр. Добрич, ул. Батак № 15
Солаков
гр. Добрич, ул. Кирил и Методий № 6
Аромати
гр.Сандански, ул.Малашевска №10
гр. Петрич, Цар Борис 3 №46
Аделаз
гр. Дупница, ул. Булаир 1
гр. Дупница, жк.Стария супер
гр. Бобовдол, Център-централна пешеходна алея
Мира
гр. Плевен, ул.Цар Симеон 1
гр.Враца, ул. Никола Войводов 6
гр. Монтана, ул. Любен Каравелов 3А
Финес
гр. Враца, ул.Търговска 1А
гр. Монтана, к-с Нова Деница, ет.1
ММ трейд
гр. Троян, ул. Васил Левски № 75
Девали
гр. Русе, бул. Липник 121 Б
Маринела Мокрева
гр. Габрово, ул. Капитан дядо Никола 9
Дени 90
гр. Бургас, к-с М.Рудник ул. Въстаническа до бл. 77
гр. Бургас, к-с Зорница бл. 77
гр. Бургас, к-с Бр. Миладинови ул. Кавала 10
гр. Бургас, к-с Славейков бл. 142
гр. Бургас, ул. Александровска №113
Юнекс
гр. Бургас, к-с Зорница бл. 48
гр. Бургас, к-с Лазур ул. Велико Търново № 18
PM
гр. Пазарджик, ул „2-ри януари” 5, ПМ Маркет ООД
ДЗЗД Велвет
гр. Хасково, ул.Търговска №5
Енди и Син
гр. Хасково, ул. Христо Ботев № 35
Севън Ес
гр. Хасково, ул.Пазарска №2
Веселина Бис
гр. Стара Загора, Парк Мол Стара Загора – Бул.Никола Петков
III. Разни
7. Отговорност:
Организаторите на Кампанията и компаниите, включени в организацията, не са отговорни и няма да бъдат страна при случаите, свързани с присъжданията на собственост. Никакви спорове относно собствеността на наградите няма да влияят върху принципа, че Организаторите на Кампанията ще присъдят наградите на лица, които официално спазват условията на този Официален правилник.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ