ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 14 прахосмукачки робот Roomba 676 с WI-FI управление

Спечелете 14 прахосмукачки робот  Roomba 676 с WI-FI управление

Правила за участие в играта на PAPIA
“Игра на PAPIA -Подари си качеството което заслужаваш с PAPIA”

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА:

I. Организатор на Играта (Промоцията) е Хайат България Кемикъл ЕООД с ЕИК 115215489, с търговски адрес: гр. Варна ЗПЗ, тел: 052/501717. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по- долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.papiapromo.bg. Организаторът на Промоцията си запазва правото да попълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.papiapromo.bg

II. Период на Промоцията (Играта): 12.10.2020 – 30.11.2020 г. включително. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

III. Продукти, участващи в Промоцията: тоалетна хартия PAPIA, независимо от вида и опаковката.

IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.papiapromo.bg за периода на Промоцията (Играта).

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Хайат България Кемикъл EOOД както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

VI. За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата касова бележка.

VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

IX. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМЕОЦИЯТА /Играта/:

Стъпка 1: Купи тоалетна хартия PAPIA (независимо от вида и опаковката) на обща стойност минимум 12,95 лв. с ДДС. Необходимо условие е закупуването на тоалетна хартия с марката PAPIA на общата стойност от не по-малко от 12,95лв. с ДДС да бъде вписано на ЕДНА касова бележка. На касовата бележка ясно и четливо трябва да са посочени:

-наименование на продукта и марката

-стойност на продукта

-дата на касовата бележка. Задължително условие за участие е датата на касовата бележка с която се участва в настоящата игра да съответства на периода на играта от точка II

Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността и номера на касовата бележка на интернет страницата www.papiapromo.bg При регистрацията участникът трябва:

-да въведе номера на касовата бележка

-да въведе общата сума от закупените продукти- тоалетна хартия PAPIA

-да въведе валиден мобилен номер

-да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на

Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.papiapromo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.papiapromo.bg

X. НАГРАДИ:

Общо 14бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676 на стойност 699лв. с ДДС за целия период на играта.

Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления

В случай, че с регистрираната касова бележки не е спечелена награда, участникът автоматично влиза в тегленето на награда в следващия етап (седмица) .

Например.

– Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелена награда, то той участва за седмична награда през следващия етап с касовата бележката която не е спечелила награда.

Печелившите ще бъдат публикувани до 24 часа от момента на изтегляне на www.papiapromo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Тегленето на седмичните награди ще се извърши на седмична база, сред всички участници, регистрирали успешно минимум 1 касова бележка, която не е била печеливша по време на периода на активността. Разпределението на периодите за теглене на награди на Промоцията (Играта) е както следва:

Период 1 – 12.10. – 18.10.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Период 2 – 19.10. – 25.10.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Период 3 – 26.10. – 01.11.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Период 4 – 02.11. – 08.11.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Период 5 – 09.11. – 15.11.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Период 6 – 16.11 – 22.11.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Период 7 – 23.11 – 29.11.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Тегленето на печелившите участници ще се извърши до 24 часа след края на периода на Играта чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени на www.papiapromo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

XI. С една регистрация един участник може да спечели само по една награда за периода на Промоцията /Играта/. Т.е. с една регистрация един участник може да спечели само 1 бр. Прахосмукачка робот IROBOT Roomba 676

XII. Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер.

 

Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер.

Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

XIII. Печелившите участници ще бъдат известени чрез съобщение на екрана и/или със SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0877311411 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не подадат данните си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

XIV. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

XV. Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на денонощие. Един участник може да направи максимум 20 регистрации за целия период на Играта. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.ю

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

1 comment

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ