ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 ваучера по 100 лева и 310 ваучера по 99 лева от Шуменско

Спечелете 5 ваучера по 100 лева и 310 ваучера по 99 лева от Шуменско

„Направи Коледата Легендарна“

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)

1. Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.

Националната промоция на Шуменско – Направи Коледата легендарна, за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Карлсберг България АД, ЕИК 127015636, адрес гр. София, ж.к. Младост 4,  Бизнес парк София 1, сграда 10, ет.4, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията, с изпълнител „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626, адрес гр. София, ул. „Коломан“ №6, Бизнес център Интерленд, ет.2. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата http://shumenskokoleda.bg/Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на http://shumenskokoleda.bg/.

2. Територия на провеждане на Националната консуматорска промоция

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3. Продължителност на Промоцията

Промоцията стартира на 15.10.2020г. и e валидна до 15.12.2020г. За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди. Описаните награди подаръчни ваучери в точка 5 трябва да бъдат предявени за получаване в срок от 5 календарни дни от получаването на уведомително SMS съобщение за спечелването на наградата, като спечелилият трябва да се обади на тел.: 0888 42 28 96, за да потвърди наградата си и да предостави данни за доставка – име, телефон, адрес. След тази дата Организаторът не е задължен да предоставя награди.

4. Участващи търговски марки

Участващата търговска марка е Шуменско в съответните опаковки:

Шуменско Светло, оборотна бутилка 500мл;

Шуменско Светло, кен 500мл;

Наричани по-долу участващи опаковки.

Участващите опаковки ще бъдат идентифицирана с промоционален дизайн (колие/горна част на кена с посланието „Спечели 1000лв., направи Коледата легендарна“), а под капачката/езичето на кена ще се съдържа промоционален код от осем символа.

5. Описание на наградите

Наградите, които ще бъдат раздавани по време на промоцията, са следните: 310 бр. парични ваучери на стойност 99 лв. и 5 бр. парични ваучери на стойност 1000лв. Наградите ще бъдат под формата на предплатени дебитни карти Mastercard, които могат да бъдат използвани за покупки/разплащания на всеки POS терминал, както и за онлайн плащания. Пълните условия за използване на картите могат да бъдат открити на http://shumenskokoleda.bg/

Наградите ще бъдат разпределени по следния начин: всеки ден в периода на промоцията ще бъдат раздавани 5 бр. ваучери на стойност 99лв. срещу 2 регистрирани промо кода, на случаен принцип от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомяван дали печели награда.

След края на промоцията, 5 бр. ваучери на стойност 1000лв. ще бъдат изтеглени на случаен принцип сред всички участници регистрирали минимум 10 промоционални кода в присъствието на тричленна комисия.

6. Механизъм на промоцията:

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи участваща в промоцията опаковка и да регистрира осем-символния код под капачката/езичето на кена на http://shumenskokoleda.bg/.

Участниците трябва да посетят интернет адрес http://shumenskokoleda.bg/ и:

– Да въведат уникалния код от вътрешната страна на капачката или езичето от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан;

– Да въведат без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXX XXX XXX или 359XX XXX XXX.

– Да потвърдят, че са запознати и съгласни с правилата на промоцията;

– Да пазят капачката и/или езичето с промоционалния код;

– След преминаване на по-горните стъпки да натиснат бутон „РЕГИСТРИРАЙ“.

При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, колко кода има регистрирани до момента и колко кода остават до успешната регистрация за една от наградите. При регистрация на минимум 2 валидни кога, участникът бива уведомяван веднага дали печели една от дневните награди: паричен ваучер на стойност 99лв.

При регистрация на 10 или повече промоционални кода, потребителят участва в томбола за спечелването на един от 5 броя парични ваучери на стойност 1000лв. след края на промоцията.

Всеки участник може да регистрира неограничен брой промоционални кодове в периода на промоцията, но има право да получи само един ваучер на стойност 1000лв. и един ваучер на стойност 99лв. в рамките на един ден. Томболата ще се състои до 3 работни дни след официалния край на промоцията.

Гореописаните награди, а именно паричен ваучер на стойност 99лв. или 1000лв., печелившият ще получи по начин, описан в т.7.

7. Процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите:

Участниците, спечелили ваучер на стойност 99лв. или ваучер на стойност 1000лв., ще бъдат уведомени за наградата с текстово съобщение на посочения от тях телефонен номер. Спечелилият следва да се обади на тел.: 0 888 422 896 (цени според тарифния план) до 5 календарни дни, за да потвърди наградата си и да предостави информация за контакт – име, телефон и настоящ адрес. След изтичане на 5 дни от спечелване на наградата, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност. Организаторът на промоцията или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградата – паричен ваучер на стойност 99лв. или съответно паричен ваучер на стойност 1000лв. в рамките на 4 седмици след получаването на контактната информация.

В момента на получаването на наградата печелившият участник е задължен да предостави на куриерската фирма капачките/езичетата на кен „Шуменско пиво“ с регистрираните печеливши кодове – 2 бр. за награда от 99лв. и 10 бр. за награда от 1000лв. В противен случай, награда не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспондeнция. Спечелилите награда паричен ваучер на стойност 1000лв. участници се считат за уведомени с настоящите Официални правила, че следва да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за получаване на наградата и изготвянето на приемо-предавателен протокол.

8. Печеливши, претенции, капачки/езичета на кен:

Печелившите участници ще бъдат обявявани на интернет адреса http://shumenskokoleda.bg/ в периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу нужният брой валидни капачки/езичета на кен с регистриран печеливш код, само ако печелившият код е отпечатан от Организатора или от негов подизпълнител на оригинална промоционална капачка/езиче на кен. Промоционални капачки/езичета на кен, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на капачка/езиче на кен, се считат за невалидни и се обезсилват.

Кодовете, изобразени под промоционалните капачки и езичета на кен, се състоят от 8 символа (букви и цифри), изписани на 2 реда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ