ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете тиган за паста и продукти METRO Chef

Спечелете тиган за паста и продукти METRO Chef

Участвай и за награди!

Всяка седмица от 22.10 до 18.11.2020 г. можеш да се включиш в нашите кулинарни предизвикателства във Facebook и Instagram и да спечелиш награди:

 • 4 тигана за паста METRO Professional
 • 12 комплекта сосове за пица или паста METRO Chef

Седмица 1 (от 22.10 до 28.10.2020 г.) – Потърси в Instagram @cakeandpancake и виж нейната публикация с рецепта за пица със сос METRO Chef от 22.10, обявяваща играта. Качи снимка под формата на Instagram Story публикация на любимата си домашна пица, приготвена от теб, към която сос METRO Chef ще бъде идеално допълнение и ще ти спести време. Не забравяй да отбележиш @cakeandpancake, за да бъде видимо участието ти.

Седмица 2 (от 29.10 до 04.11.2020 г.) – Потърси във Facebook страницата Вкусното ми Хоби със Страст и Любов – Кулинарна фотография публикацията с рецепта от 29.10, обявяваща играта. Качи снимка в коментар към публикацията с любимото си домашно ястие, приготвено от теб, за което сосовете METRO Chef ще са чудесна съставка.

Седмица 3 (от 05.11 до 11.11.2020 г.) – Потърси в Instagram @donevatania и виж нейната рецепта за паста със сос METRO Chef от 05.11, обявяваща играта. Качи снимка под формата на Instagram Story публикация на любимата си домашна паста, приготвена от теб, към която сос METRO Chef ще бъде идеално допълнение и ще ти спести време. Не забравяй да отбележиш @donevatania, за да бъде видимо участието ти.

Седмица 4 (от 12.11 до 18.11.2020 г.) – Потърси във Facebook страницата Cake and Pancake публикацията с рецепта със сос за паста METRO Chef от 12.11, обявяваща играта. Качи снимка в коментар към публикацията с любимото си домашно ястие, приготвено от теб, за което сосовете METRO Chef ще са чудесна съставка.

Спечели с METRO Chef

Можеш да участваш във всички седмични предизвикателства във Facebook или Instagram, като можеш да спечелиш награда само в една от седмиците.

Ето и пълните условия на кампанията:

ПРАВИЛА за провеждане на игра

„Вдъхнови се за кулинарни шедьоври с METRO Chef“

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА  
1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на игра „Вдъхнови се за кулинарни шедьоври с METRO Chef“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Играта предоставя възможност за получаването на наградите, описани по-долу:

 • 4 бр. алуминиев тиган за паста, 28 см, METRO Professional
 • 12 бр. комплект сосове за пица/паста METRO Chef

Всяка седмица се теглят печеливши за 1 бр. тиган и 3 бр. комплект сосове.
За участие в Играта не е необходима покупка.
Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 5 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Facebook играта „Вдъхнови се за кулинарни шедьоври с METRO Chef“ („Играта“) се организира и провежда от „Метро Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. Цариградско шосе 7-11 км („МЕТРО“).

Играта по никакъв начин не е обвързана, администрирана, спонсорирана или подкрепена от страна на Facebook.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 22.10  до 18.11 2020 година включително. В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост на публичните страници/профили във Facebook и Instagram на администраторите, в които се извършва участието, а именно:
https://www.facebook.com/cakeandpancakeblog
https://www.instagram.com/cakeandpancake/
https://www.facebook.com/My.Lovely.and.Delicious.Hobby.and.Food.Photography
https://www.instagram.com/donevatania/

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко пълнолетно физическо лице, което е изпълнило изискванията описани в раздел 5 и е приело настоящите условия, обявени на metro.bg/METROChef.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
5.1. Условията за провеждане на играта са както следва:

Седмица 1 (от 22.10 до 28.10.2020 г.) – Участието се извършва чрез Instagram Story публикация, в която участникът е отбелязал Instagram профил: @cakeandpancake. По този начин участието му ще бъде видимо и споделено също в Instagram Story от профил @cakeandpancake. Снимката в Instagram Story трябва да съдържа пица, приготвена от участника, за която посоченият сос за пица METRO Chef би бил подходящ.

Седмица 2 (от 29.10 до 04.11.2020 г.) – Участието се извършва чрез коментар под публикация за играта от Facebook страницата: Вкусното ми Хоби със Страст и Любов – Кулинарна фотография. Коментарът трябва да съдържа снимка на ястие, приготвено от участника, за която посоченият сос за пица METRO Chef би бил подходящ.

Седмица 3 (от 05.11 до 11.11.2020 г.) – Участието се извършва чрез Instagram Story публикация, в която участникът е отбелязал Instagram профил: @donevatania. По този начин участието му ще бъде видимо и споделено също в Instagram Story от профил @donevatania. Снимката в Instagram Story трябва да съдържа паста, приготвена от участника, за която посоченият сос за паста METRO Chef би бил подходящ.

Седмица 4 (от 12.11 до 18.11.2020 г.) – Участието се извършва чрез коментар под публикация за играта от Facebook страницата: Cake and Pancake. Коментарът трябва да съдържа снимка на ястие, приготвено от участника, за което посоченият сос за паста METRO Chef би бил подходящ.

5.2. Не се допускат до участие в Играта снимки с нецензурни и/или обидни текстове и изображения, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и други подобни.

5.3 МЕТРО не носи отговорност за авторските права върху снимките, които участниците публикуват. Всеки участник е длъжен да качи направена от него снимка. При публикуване в коментар на една и съща снимка от различни участници, за легитимно участие се приема само първия коментар с конкретната снимка, спрямо дата и час на публикацията.

5.4. Наградите в Играта, описани в т. 1.2. се раздават на томболен принцип както следва:
Всяка седмица, след приключване на кулинарното предизвикателство, ще бъдат изтегляни по 4-ма печеливши за награди:

Седмица 1 (от 22.10 до 28.10.2020 г.)

 • 3 бр. комплект сосове за пица METRO Chef, който включва:

– 1.05 кг Сос за пица METRO Chef (№ 319911)
– 1.05 кг Сос за пица METRO Chef  без добавена захар (№ 319910)

 • 1 бр. алуминиев тиган за паста, 28 см, METRO Professional (№ 286078)

Седмица 2 (от 29.10 до 04.11.2020 г.)

 • 3  бр. комплект сосове за пица METRO Chef, който включва:

– 1.05 кг Сос за пица METRO Chef (№ 319911)
– 1.05 кг Сос за пица METRO Chef  без добавена захар (№ 319910)

 • 1 бр. алуминиев тиган за паста, 28 см, METRO Professional (№ 286078)

Седмица 3 (от 05.11 до 11.11.2020 г.)

 • 3 бр. комплект сосове за паста METRO Chef, който включва:

– 1.05 кг Сос за паста METRO Chef Болонезе (№ 319914)
– 1.05 кг Сос за паста METRO Chef Арабиата (№ 319913)
– 1.05 кг Сос за паста METRO Chef Босилек (№ 319912)

 • 1 бр. алуминиев тиган за паста, 28 см, METRO Professional (№ 286078)

Седмица 4 (от 12.11 до 18.11.2020 г.)

 • 3 бр. комплект сосове за паста METRO Chef, който включва:

– 1.05 кг Сос за паста METRO Chef Болонезе (№ 319914)
– 1.05 кг Сос за паста METRO Chef Арабиата (№ 319913)
– 1.05 кг Сос за паста METRO Chef Босилек (№ 319912)

 • 1 бр. алуминиев тиган за паста, 28 см, METRO Professional (№ 286078)

 

5.5.Тегленето се извършва на случаен принцип, сред всички участници, отговарящи на описаните условия за участие. Тегленето се извършва от администраторите на публичните страници/профили във Facebook и Instagram, в които се извършва участието, а именно:

https://www.facebook.com/cakeandpancakeblog
https://www.instagram.com/cakeandpancake/
https://www.facebook.com/My.Lovely.and.Delicious.Hobby.and.Food.Photography
https://www.instagram.com/donevatania/

5.6 Участниците в играта могат да спечелят само една награда за периода на провеждане на играта.

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез лично съобщение от името на публичните страници/профили във Facebook и Instagram, в които се извършва участието, след приключване на периода за участие за конкретната седмица. При невъзможност за изпращане на лично съобщение, печелившите участници ще бъдат обявявани в отделна публикация от съответните публичните страници/профили във Facebook или Instagram, в които се извършва участието за конкретната седмица.

6.2. Участниците получават наградите си, на място в предварително посочен от печелившия участник магазин МЕТРО. Личните данни във връзка с получаването на наградата – име, фамилия, телефон за контакт, ще бъдат предоставени на МЕТРО от страна на администраторите на публичните страници/профили във Facebook или Instagram, в които се извършва участието за конкретната седмица.

6.3. Наградата се получава на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившия приемо-предавателен протокол за получаване на награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ