ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 4 ваучера по 100 лева и 4 кутии с козметични продукти AVON

Спечелете 4 ваучера по 100 лева и 4 кутии с козметични продукти AVON
Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)
1.Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.
Национална дигитална промоция – “Мислиш си, че познаваш AVON ”, за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 121902485, гр. София, мултифункционален комплекс Гаритидж парк, офис сграда 1, ул. Донка Ушлинова No 2, , за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата  Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на .
2. Територия на провеждане
Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
3.Продължителност на Промоцията
Промоцията стартира на 27.10.2020г . и e валидна до 19.11.2020г.
4. Описание на наградите
Наградите, които ще бъдат раздадени по време на промоцията са 4 награди по 100 лева + 4 награди кутия с избрани продукти AVON.
5. Механизъм на промоцията:
Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да посети интернет страницата на Промоцията  и да се регистрира посредством попълвайки регистрационна форма със следните данни: собствено и фамилно име, email и телефонен номер.Всяка сряда в рамките на кампанията водещите на радио FRESH в сутрешния блок „Шоуто на Блондинките“ ще се свързват с произволно изтеглени на случаен принцип регистрирали се участници, които ще имат шанс да отговорят на 3 въпроса, свърани с AVON.
6. Процедура за предявяване и получаване на наградите:
Организаторът на промоцията или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградата чрез куриер, в рамките на 30 дни след обявяването на победителите във Facebook страницата на Промоцията – печелилите се съгласяват да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни – име и адрес, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол при получаване на наградата си.
7.Печеливши и обявяване:
Печелившите в Промоцията ще се определят посредством радио игра в ефира на радио FRESH, като за победител се излючва първият слушател в съответната седмица, който е дал 3 поредни 3 верни отговора на въпросите, зададени от водещите.
Обявяването на печелившите ще се извършва всеки ден с публикуване на първото им име и първата буква от фамилията им в Facebook страницата на Промоцията – 
8.Право на участие:
Промоцията е валидна за всички физически лица с местоживеене територията на Република България, навършили 18 години, с изключение служителите на ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, както и техните семейства.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ