ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди за дома от Moemax

Спечелете чудесни награди за дома от Moemax

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1 Играта се организира и провежда от Мьомакс България ООД със седалище и адрес за кореспонденция гр. София 1331, бул. Европа №441, ЕИК 175132390, тел. 0700 188 (“Организатор”).

1.2. С участието си в тази игра клиентът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях, приети по реда на т.1.4.

1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта на уебстраницата https://moemax-quiz.pgtb.me/6B7H6R

1.4. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като се задължава да оповести промяната на www.moemax-quiz.pgtb.me/6B7H6R

2. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
2.1. Играта започва официално на 19.10.2020 г. и ще продължи до 01.11.2020 г. до 23:59 часа.
2.2. Играта се провежда на територията на Република България, в специално създадената за целта на играта уеб страница www.moemax-quiz.pgtb.me/6B7H6R

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.1. В играта може да участва всяко физическо лице с местоживеене в България.

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
4.1. Участието на първото ниво е обвързано с посещение на уеб страницата на играта на www.moemax-quiz.pgtb.me/6B7H6R.
4.2. На второ ниво участникът трябва да отговори на 10 въпроса на кулинарна тематика, за да се включи в тегленето на наградите.
4.3. За да се включи в тегленето на наградите, участникът трябва да попълни форма за участие. С един e-mail адрес може да се учатва максимум 5 пъти.

5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
5.1 Наградите са:

1 брой СЕРВИЗ ЗА ХРАНЕНЕ 24ЧАСТИ

1 брой ФОРМА ЗА ПЕЧЕНЕ

1 брой ПОДНОС С КРАЧЕТА

1 брой ПЛАТО НА 2 НИВА

1 брой СЕРВИЗНА КОЛИЧКА

2 броя ваучера за пазаруване на стойност 30 лв

6. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Разпределението на наградите се осъществява на случаен принцип от всички регистрирали се участници.

6.2. Право на участие в разпределението на наградите имат само регистрирани по реда на т.4 от Официалните правила участници.
6.3. В случай че спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, наградата се връчва на законния му представител (родител, попечител/настойник).
6.4. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.
6.5. Победителите са избрани на лотариен принцип чрез специализиран софтуер. Победителите ще бъдат оповестени публично на уеб страницата на играта www.moemax-quiz.pgtb.me/6B7H6R и на фен-страницата на Организатора във социалната мрежа Фейсбук в рамките на 1 (един) ден след тегленето и потърсени от Организатора, чрез подадения от участника e-mail адрес и телефон, за получаване на наградата.
6.6. Не се предлагат алтернативни награди или парично съответствие на обявените награди.
6.7. Награда, непотърсена в срок от 2 (две) седмици след края на играта и обявяването на печелившия, автоматично се разпределя на лотариен принцип сред останалите участници в играта, регистрирани по реда на т.4 от Официалните правила. Участниците в играта, спечелили награда и непотърсили я в срок, посочен в т.6.7 губят правото да участват в допълнителното разпределение на непотърсените награди.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ