ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете тапицирано легло, килим, сервиз за хранене и ваучери за пазаруване в Moemax

Спечелете тапицирано легло, килим, сервиз за хранене и ваучери за пазаруване в Moemax

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1 Играта се организира и провежда от Мьомакс България ООД със седалище и адрес за кореспонденция гр. София 1331, бул. Европа №441, ЕИК 175132390, тел. 0700 188 (“Организатор”).

1.2. С участието си в тази играта участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях приети по реда на т.1.4.

1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта на уебстраницата за попълване на регистрационната форма.

1.4. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като се задължава да оповести промяната на www.moemax-rozova-tombola.pgtb.me/thVwQR

2. МОТИВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта се организира с маркетингова цел, за популяризиране на марката „Mömax”.

3. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта започва официално на 02.11.2020 г. и ще продължи до 26.11.2020 г. до 23:59 часа.
3.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България, във всички магазини на „Mömax” и на уебстраницата на Организатора www.moemax-rozova-tombola.pgtb.me/thVwQR

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице с местоживеене в България. В играта нямат право да участват служители на Мьомакс България ООД , както и членовете на техните семейства.

5. УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ
5.1. Участието в Томболата е обвързано с посещение на някой от магазините на „Mömax” в България и направата на покупка на стойност 50 лв или повече.
5.2. Всеки клиент, изпълнил условието от т. 5.1. получава талон с код за регистрацияв томболата.

5.3. За да участва в тегленето на наградите, всеки получен уникален код се регистрира чрез регистрационна форма, която се намира на уебсайта на Организатора www.moemax-rozova-tombola.pgtb.me/thVwQR.
5.4. С регистрацията си Участникът получава възможността да участва в томболата за обявените награди.

6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6.1 За участие в играта за спечелване на награди, посочени в т. 7, е необходимо в периода 02.11.2020 до 26.11.2020г до 23:59 часа да бъдат следвани следните стъпки:
6.2 Стъпка 1: Да се посети някой от магазините на „Mömax” (гр. София бул. Европа 441; гр. София бул.Скопие 6; гр. Стара Загора бул. Патриарх Евтимий 50; гр. Варна бул. Владислав Варненчик 277а; гр. Бургас бул. Янко Комитов №8);
6.3. Стъпка 2: Да се направи покупка на стойност 50 лв или повече.

6.4. Стъпка 3: Участникът получава талон за участие на касата.

6.5. Стъпка 4:За да се включи в тегленето на наградите, посочени в т.7, е необходимо да попълни формата за участие и да регистрира получения код на уебсайта на Организатора www.moemax-rozova-tombola.pgtb.me/thVwQR.

6.5.1.Всеки участник има право с един имейл адрес да регистрира до 10 уникални кода.

6.6. Всеки петък от посочения в т.3.1 период се осъществява теглене на 3 бр. награди. Първо теглене е на 6.11, второ теглене е на 13.11, трето теглене е на 20.11 и четвърто теглене е на 27.11.2020 г.

6.7. Печелившите от всяко теглене ще бъдат изтеглени на случаен принцип и обявени в деня на съответното теглене на уеб страницата на Томболата.

6.7.1. Във всяко едно от тегленията участват всички регистрирани кодове до момента на тегленето, с изключение на вече спечелилите.

6.7.2. За легитимно участие се счита само това, което съдържа код от официалните талони на Томболата. При изтегляне на печеливш, наградата се присъжда след верифициране на кода от страна на Организатора.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1 Наградите са:

Първо теглене:

– 1 брой розов сервиз за хранене от 24 части;

– 2 броя ваучер за пазаруване в Mömax на стоност 50 лв;

Второ теглене:

– 1 брой розов килим с размер 120х160 тип Rabbit;

– 2 броя ваучер за пазаруване в Mömax на стоност 50 лв;

Трето теглене:

– 1 брой розов барбарон;

– 2 броя ваучер за пазаруване в Mömax на стоност 50 лв;

Четвърто теглене

– 1 брой тапицирано легло с размер 160/200 см, с повдигащ механизъм и ракла (не включва матрак);

– 2 броя ваучер за пазаруване в Mömax на стоност 50 лв;

8.1. Право на участие в разпределението на наградата имат само регистрирани по реда на т.5 от Официалните правила участници.
8.2. В случай че спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, наградата се връчва на законния му представител (родител, попечител/настойник).
8.3. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.
8.4. Победителите се избрани на лотариен принцип чрез автоматичeн инструмент. Победителите ще бъдат оповестени публично на уебстраницата на Организатора и на фен-страницата на Организатора във социалната мрежа Фейсбук в рамките на 1 (един) ден след тегленето и потърсен от Организатора, чрез подадения от участника e-mail адрес и телефон , за получаване на Наградата.
8.5. Не се предлагат алтернативни награди или парично съответствие на обявените награди.
8.6. Награда, непотърсена в срок от 1 (една) седмици след края на играта и обявяването на печелившия, автоматично се разпределя на лотариен принцип сред останалите участници в играта, регистрирани по реда на т. 5 от Официалните правила. Участниците в играта, спечелили награда и непотърсили я в срок, посочен в т.8.6 губят правото да участват в допълнителното разпределение на непотърсените награди.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ