ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете шест фритюрника Philips Airfryer

Спечелете шест фритюрника Philips Airfryer

ПРАВИЛА НА ИГРАТА НА MAGGI®

„Зарадвай близките с нов уред у дома“

  1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128.

  1. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта на MAGGI® „Зарадвай близките с нов уред вкъщи“ стартира от 00:00 часа на 9.11.2020 г. и завършва в 23:59 часа на 15.11.2020г., по-нататък упомената като „Играта“.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на: www.nestle.bg/MAGGI-fritiurnik  

(3) Играта се провежда в магазините на търговска верига Kaufland на територията на Република България.

  1. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта участват всички продукти под марката Maggi® предлагани на територията на България.

  1. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД.

  1. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 6 (шест) Philips-Airfryer-HD9721/10,1500W

 (2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

(4) Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

  1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете от участващите в Играта продукти Mаggi® от магазини Kaufland, на стойност минимум 4 (четири) лева в един касов бон.

  1. При закупуване на участващи продукти Maggi® на минимална стойност 4 лв. с ДДС на един касов бон участникът има право да се включи в томбола за спечелване на 1 от 6 Фритюрника. Всеки участник се задължава да пази оригинала на касовия бон
  2. Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail) и номер на касов бон/ове, снимка на бона на интернет адрес: www.nestle.bg/MAGGI-fritiurnik   („Сайта на Играта“).
  1. С един и същ фискален бон може да се участва само в една Игра с продукти MAGGI , организирана в периода 9.11.2020 – 15.11.2020

Приложете касовия бон със закупените продукти.

(3) След това участникът прилага касовият/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от касовият/те бон/ове , като задължително прикрепя снимка на касовият/те бон/ове. Снимките на касовият/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Касовият/те бон/ове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Касовият/те бон/ове  могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(4) Един потребител може да участва с един касов бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните бонове.

(5) Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.  

  1. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) След приключване на Играта (23.59 ч. на 15.11.2020 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

(2) Ще бъдат изтеглени 6 (шест) печеливши и 2 ( двама) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

(3) Печелившите ще бъдат публикувани на 20.11.2020 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/MAGGI-fritiurnik 

(4) Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, на имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на играта www.nestle.bg/MAGGI-fritiurnik 

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ