ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 175 ваучера за пазаруване в Хиполенд и 125 комплекта с вкусни продукти от Камерла

Спечелете 175 ваучера за пазаруване в Хиполенд и 125 комплекта с вкусни продукти от Камерла

Общи правила и условия за участие в играта „С Детство мое игрите не свършват!“

 1. Период и начин за участие:
 • Периодът за участие в играта „С Детство мое игрите не свършват!“ (наричана за краткост „Играта”) е от 00:01 часа на 10.12020 г. до 23:59 ч. на 18.12.2020 г.

След крайния срок на промоцията (23:59 ч. на 18.12.2020 г.), тя се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи продукти.

 • Играта се провежда на територията на Република България чрез томбола, в която участват лицата, регистрирали касов бон с дата от Периода на промоцията, потвърждаващ покупката на 1 пакет обикновени бисквити Детство мое 200 г. или 1 пакет обикновени бисквити Детство мое 130 г. или 1 пакет бисквити с какао Детство мое 190 г. или 1 пакет обогатени бисквити Детство мое 330 г. или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 130 г. или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. банан или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. мляко или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. ягода в регистрационната форма на detstvomoe.karmela.eu и съгласно условията на настоящите Правила. След регистрация на спечелилите, същите трябва да потвърдят наличието на регистрирания касов бон като приложат негова снимка, в нарочно отварящо се поле на регистрационната форма. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в рамките на една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Играта
 1. Организатор:
 • Организатор на Играта е „Кармела 2000“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул. „Опълченска“ № 62 и с контактен мейл-адрес: office@karmela.eu, наричано по-долу за краткост „Кармела 2000“ или „Организатора”.
 1. 3. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

3.1 Продуктите, участващи в играта са:

Обикновени бисквити Детство мое 200 г.; Обикновени бисквити Детство мое 130 г.; Бисквити с какао Детство мое 190 г.; Обогатени бисквити Детство мое 330 г.; Бисквити с краве масло Детство мое 130 г.; Бисквити с краве масло Детство мое 100 г. Банан; Бисквити с краве масло Детство мое 100 г. мляко и 1 Бисквити с краве масло Детство мое 100 г. Продуктите, участващи в играта, се предлагат както с промоционален стикер, така и без промоционален стикер. Продукти, които нямат промоционален стикер СЪЩО могат да участват за спечелването на награди от Играта.

 1. Участници:
 • Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице над 18 години с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:

4.1.1. Попълни регистрационната форма със своите данни (три имена, телефон и електронен имейл адрес за контакт) и

4.1.2. Регистрира свой касов бон с дата от Периода на промоцията, потвърждаващ покупката на 1 пакет обикновени бисквити Детство мое 200 г. или 1 пакет обикновени бисквити Детство мое 130 г. или 1 пакет бисквити с какао Детство мое 190 г. или 1 пакет обогатени бисквити Детство мое 330 г. или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 130 г. или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. банан или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. мляко или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. ягода в регистрационната форма на www.detstvomoe.karmela.eu и съгласно условията на настоящите Правила, като въведе номер и дата на регистрационен бон и град, където е регистрирана покупката. Спечелилите в томболата трябва да предоставят в регистрационната форма и снимка на регистрирания от тях касов бон. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в рамките на една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Томболата.

 • В Играта нямат право да взимат участие служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в „Кармела 2000“, в качеството му на предприятие-ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членове на техните семейства, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи);
 • В Играта нямат право да взимат участие лица на възраст под 18 (осемнадесет) години считано към 10.12020 г. С приемането на Общите Условия на Играта Участникът декларира възраст над 18 год. по условието на т.4.3.
 1. Механизъм на участие:
  • Участието в Промоцията е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална или непромоционална опаковка по т. 3.1.
  • За да участват в промоцията, участниците трябва да се регистрират на адрес detstvomoe.karmela.eu, да регистрират участващия в играта касов бон, като упоменат неговите дата, номер и град на издаване, а след уведомяване за спечелване – да направят снимка на касовата бележка с дата от Периода на промоцията, удостоверяваща покупката на промоционален продукт и да качат снимката на упоменатото за целта място в регистрационната форма в сайта. При регистрацията всеки Участник декларира в регистрационната форма, че е запознат и се съгласява с ОУ на Играта;

В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в една снимка да вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Играта.

 • Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки за периода на промоцията.
 • Общият брой награди e (175 Hippoland ваучера за пазаруване на стойност 10 лв., 20 или 50 лв. и 125 продуктови награди с продукти от Кармела ) Разпределението на наградите ще се извършва след всяка успешно регистрирана касова бележка на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на наградите на база регистрации в активността.
 • Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

* 15 Hippoland ваучера за пазаруване във физическите магазини на ТВ „Hippoland „ х 50 лв.;

* 55 Hippoland ваучера за пазаруване във физическите магазини на ТВ „Hippoland „ х 20 лв.;

* 105 Hippoland ваучера за пазаруване във физическите магазини на ТВ „Hippoland „ х 10 лв.;

* 125 продуктови награди с продукти от Кармела с вариативно съдържание на продуктите.

5.6. Всяка касова бележка има право само на 1/една/ награда за периода на промоцията. Участниците могат да участват с неограничен брой касови бележки, които отговарят на условията на регистрация и покупка на промоционален продукт.

 • След успешна регистрация на една касова бележа, участникът ще разбере веднага дали печели моментна награда и ще бъде помолен да удостовери валидността на регистрирания касов бон със снимка. В случай, че няма техническа възможност да направи и предостави снимка, на мейла, с който се е регистрирал в системата, ще получи линк с валидност 24 часа, на който в рамките на този период може да качи снимка на регистрирания бон от което и да е техническо устройство.
 • Печелившите участници, ще бъдат обявявани в срок до 24 часа след спечелване на наградата на detstvomoe.karmela.eu , както и в сайта на Кармела www.karmela.eu, секция „Новини“, 2020;
 • Организаторът си запазва правото да отстрани всеки Участник който:
  • Не отговаря на настоящите Правила на Играта;
  • Не спазва Общите условия на Играта.

Същият ще бъде писмено своевременно уведомен за констатираните несъответствия по имейл.

 • В случай на остранен Участник, спечелил награда, наградата се отчита като нераздадена и отново влиза в алтгоритъма за раздаване.

 ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

1 comment

 • Румяна

  Здравейте, защо няма публикуване на печелившите от 27.12.2020 и 04.12.2020г.? Писах на имейла и там не получих отговор. Няма оставен телефон за връзка с фирмата.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ