ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете два фотоапарата за моментни снимки, 10 безжични колонки и 600 бутилки сок Granini

Спечелете два фотоапарата за моментни снимки, 10 безжични колонки и 600 бутилки сок Granini

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
„Наградѝ празничните моменти“

Лицата, желаещи да участват в Играта трябва да се запознаят с условията й, изложени по-долу и наричани „ Официални Правила

1.Организатор на играта и официални правила на кампанията.

Национална дигитална промоция &ndash „Наградѝ празничните моменти”, наричана по-долу „ Промоцията“ или „Играта“, се организира от „ДЕВИН“ ЕАД, с ЕИК 040428304, гр. Девин, ул. Васил Левски 6, наричан по-долу „ Организатор на Промоцията“,с подизпълнител „ПРУУФ“ ООД, с ЕИК 203955697.

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени за кратко  Официални правила  за участие в играта. Официалните правила за участие в играта са достъпни за целия период на промоцията на сайта официалната страница на Granini –  https://www.granini.bg

Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване  на сайта:  https://www.granini.bg

2. Територия на провеждане на Националната дигитална промоция

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България. Всички детайли по провеждането на Промоцията и раздаване на наградите на печелевшите участници са достъпни на сайта:  https://www.granini.bg

3.Продължителност на Промоцията

Промоцията стартира на 09.11.2020г.и се провежда до 20.12.2020 г. включително.

4 . Описание на наградите

Наградите, които ще бъдат разпределени по време на Промоцията са общо:

  • 2 фотоапарата за моментни снимки
  • 10 безжични колонки
  • 600 бутилки сок Granini.

Всеки печеливш участник може да спечели само по една награда.

5. Право на участие. Механизъм на промоцията:

Играта е отворена за участие на всички физически лица навършили 18-годишна възраст, с местоживеене територията на Република България, с изключение на служителите на Девин ЕАД и рекламна агенция „ПРУУФ“ ЕООД, както и членове на семействата им.

Всеки, желаещ да участва в промоцията „Наградѝ празничните моменти&ldquoследва да регистрира касова бележка от покупката на  2 сока Granini 1л., качвайки снимка на касовата бележка на сайта granini.bg. Всеки потребител, закупил 2 сока Granini 1л., има право да се регистрира неограничен брой пъти в сайта granini.bgза участие в Играта с различни касови бележки, което му носи допълнителен шанс за получаване на награда.

Включвайки се в Играта и съгласявайки се с настоящите Официални правила, участниците автоматично дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (три имена, имейл,телефон и адрес) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите и изпращане на наградите.

6. Процедура за предявяване и получаване на наградите:

Представител на Организатора на промоцията или на неговия подизпълнител ще се свържечрез имейл съобщение на представения от потребителя  имейл в регистрационната форма за участие, за да организира предоставянето на наградата чрез куриер, в рамките на30 работнидни след обявяването на победителите на официалната страница на Granini – granini.bg.

7.Печеливши и обявяване:

Печелившите в Промоцията ще се определятна произволен принцип – чрез томбола.

Обявяването на печелившите ще се извършва с публикуването на техните имена в сайта granini.bgи Facebookстраницата на Granini на 21.12.2020 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ