ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 1000 тонколонки, 1000 слушалки и 500000 бири от Tuborg

Спечелете 1000 тонколонки, 1000 слушалки и 500000 бири от Tuborg

КОИ ПРОДУКТИ УЧАСТВАТ В ПРОМОЦИЯТА ?

В промоцията участва бутилка Туборг 500мл с промоционален етикет (колие с посланието „Играй за 500 000 награди“).

КАК ДА УЧАСТВАМ И КАКВО МОГА ДА СПЕЧЕЛЯ ?

Купи бира Туборг 500 мл. (обортона бутилка) и виж символа под капачката:

1. Ако откриеш символ на бутилка под капачката, наградата е бира Туборг 500мл.;

2. Ако откриеш седем символния промоционален код, регистрирай го на www.tuborg.bg/promo и можеш да спечелиш на момента една от наградите:

– 1000 бр. Безжични слушалки

– 1000 бр. Безжични колонки

ПАЗИ КАПАЧКАТА!

Ще получите Безжични слушалки и Безжична колонка само срещу предоставяне на печелившата капачка на куриера, като се сверява кода. Ако не се предостави печелившата капачка, промоционалният код не съвпада с регистрираният такъв или капачката е загубена, автоматично се губи правото за получаване на спечелената награда.

КАКЪВ Е ПЕРИОДЪТ НА ПРОМОЦИЯТА?

Промоцията се провежда в периода от 01.02.2018г. до 30.06.2018г. включително. След 30.06.2018г. няма да се приемат регистрации на промоционални кодове.

КАК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ НАГРАДИТЕ?

– 1000 бр. Безжични слушалки или 1000 бр. Безжични колонки ще бъдат изтеглени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер, като наградите ще се печелят на момента – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бъде уведомяван дали печели награда, чрез съобщение(pop-up) на екрана;

НЕ МОГА ДА РЕГИСТРИРАМ КОДА СИ, КАКЪВ МОЖЕ ДА Е ПРОБЛЕМЪТ?

Причините, поради които е възможно да има проблем с регистрацията са:

  • Кодът е некоректно изписан, за което ще бъдете уведомен/а чрез съобщение.
  • Кодът е вече регистриран, за което ще бъдете уведомен/а чрез съобщение.
  • Достигнали сте дневния лимит на регистрирани кодове, за което ще бъдете уведомен/а чрез съобщение.
  • Достигнали сте максималния брой спечелени награди, за което ще бъдете уведомен/а чрез съобщение.

Допълнителна информация може да получите всеки ден от 09:00 до 20:00 часа на телефон 0888422962 (според тарифния план на абоната).

КАК МОГА ДА РАЗБЕРА ДАЛИ СЪМ СПЕЧЕЛИЛ?

Печелившите участници, разбират веднага дали печелят и допълнително се обявяват на интернет сайта www.tuborg.bg/promo, раздел „Печеливши“, с телефонния номер, от който са регистрирали печелившия код, като последните 3 (три) цифри от телефонния номер се заместват със символите ХХХ.

КАК МОГА ДА ПОЛУЧА НАГРАДАТА СИ?

В случай, че сте спечелили награда безплатна бира Туборг 500 мл., следва да я вземете от търговските обекти, участващи в промоцията, срещу предоставяне на печелившата капачка. Подробен списък с участващите обекти можете да намерите на www.tuborg.bg/promo

В случай, че сте спечелили награда Безжични слушалки или Безжична колонка, следва да се обадите на телефон 0888422962 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на съобщението на екрана, и да съобщите на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, електронен адрес (e-mail), както и да потвърдите, че пазите капачката с кода. Наградите се получават чрез куриер само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител.

ТРЯБВА ЛИ ДА ПАЗЯ КАПАЧКИТЕ С ПЕЧЕЛИВШИТЕ КОДОВЕ?

Да. Ще получите наградата си от търговските обекти участващи в промоцията,само когато предоставитепечелившата капачка с бутилка.

Ще получите Безжични слушалки и Безжична колонка само срещу предоставяне на печелившата капачка на куриера, като се сверява кода. Ако не се предостави печелившата капачка, промоционалният код не съвпада с регистрираният такъв или е загубена , автоматично се губи правото за получаване на спечелената награда.

Допълнителна информация може да получите всеки ден от 09:00 до 20:00 часа на телефон 0888422962 (според тарифния план на абоната). Лица под 18г. нямат право на участие. За повече информация, вижте официалните правила на промоцията на www.tuborg.bg/promo

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *