ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете мъжко и дамско зимно яке от Tom Tailor

Спечелете мъжко и дамско зимно яке от Tom Tailor

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА С НАГРАДА „Завърши годината със стил”
1.ОБЩИ УСЛОВИЯ
Настоящите правила определят реда и условията за участие в играта с награда „Завърши
годината със стил” (наричана по-нататък ‘Игра с награди’), организирана от фирма Том Тейлър
София ЕООД, София, ул. Михаил Тенев 6, вх. Б, ет. 1 (наричана за краткост ‘Организатор’).
Всяко физическо лице, което в периода от 6.11. до 20.11.2020 г., отговори на въпросите за
награда на страницата www.winter-jackets.tom-tailor.bg и предостави имейл адреса си, се
класира в тегленето за мъжко или женско яке TOM TAILOR.
Целта на играта е популяризиране на търговската марка TOM TAILOR.

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
Играта продължава от 6.11.2020 г. до 20.11.2020 г. до полунощ (по часовата зона на
Организатора).

3. КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА
Всяко физическо лице с постоянно местожителство в Република България, което отговори на
въпросите за награди и предостави своя имейл адрес.
Лица, работещи за Организатора и организации, пряко свързани с изпълнението на играта,
както и преки членове на техните семейства, не могат да участват в играта.
За да участват в играта с награда, непълнолетните участници трябва да получат съгласието на
своите родители, законни представители или попечители. За непълнолетни участници
съгласието с правилата на играта се подава от техните родители, законни представители или
попечители, като то трябва да бъде изпратено на имейл адрес info@tom-tailor.bg.
Участникът гарантира, че данните, предоставени за целите на играта са правилни и
достоверни.

4. НАЧИН НА УЧАСТИЕ
Всяко лице, което иска да участва в играта с награди на страницата www.winter-jackets.tomtailor.bg, трябва да отговори на шестте въпроса от куиза, да предостави своите данни за контакт
и с кликване на бутона РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА НОВО ЯКЕ, да ги изпрати на фирма TOM
TAILOR. На предоставения имейл адрес ще получи връзка, чрез която потвърждава, че имейл
адресът е правилен и действителен и по този начин потвърждава участието си в играта с
награди и в жребия за наградите.
С участието си в играта се счита, че участникът неотменно и безусловно приема реда и
условията за участие в играта с награди.

5. НАГРАДЕН ФОНД
Наградният фонд се състои от 1 мъжко яке TOM TAILOR и 1 женско яке TOM TAILOR.
Тегленето на жребия и изборът на победител за наградите ще се проведат на 24.11.2020 г.
Тегленето на жребия и изборът на победителите за наградите няма да бъдат публични. Те ще
се извършат от 3- членна комисия, която ще изготви протокол за събитието.
Тегленето на жребия ще бъде електронно. Имената на всички участници, които отговарят на
условията за участие в тегленето, ще бъдат въведени в електронна база данни, от която ще
бъде избран победителят. Жребият ще бъде записан на компютър и протоколира

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ