ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 2 000 персонализирани крема NIVEA

Спечелете 2 000 персонализирани крема NIVEA

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ NIVEA ПЕРСОНАЛИЗИРАН КРЕМ

Раздел 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА.
1. Промоционалната кампания NIVEA Персонализиран крем (Кампанията) се организира и провежда от  „Байерсдорф България“ ЕООД, ЕИК 130560358, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Алабин“ № 1, Телус Тауър, ет. 11 („Организатор“).
2. Промоционалната кампания ще се проведе чрез описания в Раздел 4 механизъм и в нея могат да участват само и единствено новите абонати за бюлетина на NIVEA, регистрирали се в периода 11 ноември – 8 декември 2020г..
3. С участието си в Кампанията Участниците приемат да спазват условията на изложените по-долу официални правила на промоционалната кампания („Официални правила“).
4. Официалните правила са публично оповестени на следната интернет-страница: https://bit.ly/2Tve9au за целия период на валидност на Кампанията.
5. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила от тяхното оповестяване – датата на публикуването им на интернет-страницата https://bit.ly/2Tve9au. Организаторът не поема отговорност за достигане на промените до знанието на Участниците, стига тези промени да са изложени на интернет-страницата на Кампанията.

Раздел 2. ОБХВАТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА.
6. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България съгласно разпоредбите на настоящите Официални правила.
7. Кампанията стартира на интернет-страницата https://bit.ly/2Tve9au и ще е с продължителност от 11 ноември до 8 декември 2020г.
8. Организаторът може да променя периода на провеждане на Кампанията чрез изменение на настоящите Официални правила. Такава промяна ще бъде своевременно публично оповестявана на интернет-страницата на Кампанията.
9. Преди стартирането на Кампанията и след нейното приключване, изпълнението на условията, упоменати в Официалните правила, не дава право на участие в Кампанията.

Раздел 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА.
10. В Кампанията могат да участват всички физически лица, навършили 16 години към момента на попълване на формуляра за участие в Кампанията, публикувана на интернет-страницата https://bit.ly/2Tve9au
11. Служителите на Организатора, както и техните съпрузи и роднини по права или съребрена линия до четвърта степен,  нямат право да участват в Кампанията.
12. Участието в Кампанията е безплатно и не е обвързано с покупка на определени продукти.
13. Участник, който се регистрира за участие в Кампанията, трябва да посочи свои валидни данни: име и фамилия, електронна поща, на https://bit.ly/2Tve9au.
14. При регистрацията Участниците следва да декларират съгласието си с настоящите Официални правила – чрез отметка в електронната регистрационна форма и дадат своето изрично съгласие за обработване на личните им данни от Организатора за целите на кампанията.
15. Всеки Участник има право да се регистрира за участие в Кампанията еднократно.
16. В случай че в хода на Кампанията бъде установено, че Участник се опитва да манипулира механизма на провеждане на Кампанията, като се регистрира за участие многократно, неговото участие ще бъде счетено за невалидно и той ще загуби правото си за участие в Кампанията.

Раздел 4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА.
18. Всеки Участник заявява желанието си за участие в Кампанията, посредством изпълнението на следните стъпки в описаната последователност:

  • Коректно попълване на всички данни във формуляра за участие в Кампанията, а именно – име и фамилия; електронна поща;
  • Приемане на настоящите Официални правила на Кампанията, изразено чрез отметка в електронната регистрационна форма, както и деклариране на верността на попълнените данни и изрично съгласие за обработване на личните им данни, които предоставят във връзка с участието им в Кампанията.
  • Съгласие за получаване на ексклузивна и персонализирана информация, промоции, безплатни продукти и други, чрез отметка във формуляра за участие.
  • Потвърждаване на абонирането за бюлетина на NIVEA чрез кликване на линк-връзката, получена на съответния абониран имейл.
  • Потвърждаване на минималната възраст за участие – навършени 16 години към момента на попълване на формуляра за участие в Кампанията.

19. След изпълнението на гореописаните стъпки за участие в Кампанията, посредством 4 томболи ще бъдат изтеглени 2000 печеливши участници, както следва:

  • На 18 ноември 2020г. ще бъдат изтеглени 500 печеливши. В тази томбола участват абонатите за бюлетина на NIVEA, записали се и успешно потвърдили регистрацията си в периода 11 ноември 00:00ч. – 17 ноември 23:59ч. 2020г.
  • На 25 ноември 2020г. ще бъдат изтеглени 500 печеливши. В тази томбола участват абонатите за бюлетина на NIVEA, записали се и успешно потвърдили регистрацията си в периода 18 ноември 00:00ч. – 24 ноември 23:59ч. 2020г.
  • На 2 декември 2020г. ще бъдат изтеглени 500 печеливши. В тази томбола участват абонатите за бюлетина на NIVEA, записали се и успешно потвърдили регистрацията си в периода 25 ноември 00:00ч. – 1 декември 23:59ч. 2020г., и
  • На 9 декември 2020г. ще бъдат изтеглени 500 печеливши. В тази томбола участват абонатите за бюлетина на NIVEA, записали се и успешно потвърдили регистрацията си в периода 2 декември 00:00ч. – 8 декември 23:59ч. 2020г.

Тегленето на имената на печелившите ще се извърши от Организатора на кампанията  чрез платформата ProCampaign, като ще бъдат изтеглени имената на 500 печеливши за всяко теглене. За резултатите от тегленето се съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на печелившите Участници. Протоколът с имената на печелившите ще бъде оповестен на интернет-страницата на Кампанията https://bit.ly/2Tve9au в срок от максимум 2 дни след всяко теглене (съответно до 20 ноември, 27 ноември, 4 декември и 11 декември 2020г.)
20. В деня на тегленето на печелившите те ще получат имейл с инструкции как да персонализират своя NIVEA крем. Печелившите е необходимо да последват връзката в получения за целта имейл, където ще могат да персонализират своя NIVEA крем и да въведат данните за доставка на наградата. Всеки от печелившите ще получи по една персонализирана кутия NIVEA крем (75 мл.) на посочения от тях адрес.
21. Всички печеливши имат на разположение 5 дни да изпълнят стъпките в горепосочения имейл Photo tin generation link, за да персонализират своя крем: да добавят любимо изображение, заедно с предпочитано послание върху него (по избор) и да потвърдят адреса за доставка. Печелившите се съгласяват, че ако не сторят това в рамките на посочения период, ще бъдат дисквалифицирани.
22. В случай, че печеливш Участник не отговори на имейла за потвърждение в посочения срок на https://www.nivea.bg/novo-ot-nivea/personaliziran-NIVEA-krem, Участникът бива дисквалифициран и губи правото да получи награда.
23. Печелившите Участници ще получат наградите си в срок от 4 седмици след изпращане на пълната заявка на Photo tin generation link.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ