ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 комплекта с награди от „Ние, мечоците: Филмът“ на Cartoon Network

Спечелете 30 комплекта с награди от „Ние, мечоците: Филмът“ на Cartoon Network

Официални права на играта „Ние, мечоците: Филмът“ на Cartoon Network и Телекабел

  1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатор на Играта е Телекабел АД (ОПЕРАТОРА).

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта в сайта на ОПЕРАТОРА  – www.telekabel.bg.

Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване във Фейсбук страницата на ОПЕРАТОРА.

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

От 16.11.2020 г. до 13.12.2020 г.  включително.

3. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Желаещите да участват в ИГРАТА е необходимо да бъдат абонати на Оператора и посетят един от изброените търговски офиси на Оператора в следните населени места: гр.Пазарджик, гр.Велинград; гр.Пещера, гр.Септември, с.Мало Конаре, гр.Белово, гр.Панагюрище, гр.Съединение, гр.Костенец , гр.Кричим,  попълнят талон за участие в томболата и отговорят на въпроса: ““Кои са тримата герои, които “Ние, мечоците: Филмът” проследява? ”

Тегленето на печелившите ще бъде на 15.12.2020 г.

Всеки играч може да участва само веднъж в играта.

4. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

За валидно се счита всяко потвърдено участие чрез попълване на определения за целта талон предоставен на място в търговските офиси на Оператора.

Организаторът на ИГРАТА не носи отговорност при условие, че печеливш участник е участвал с невалидни или неточни данни.

Печелившите участници ще бъдат избрани чрез томбола. Ще бъдат раздадени общо 30 (тридесет) броя рекламни комплекта с логото на Cartoon Network и “Ние, мечоците: Филмът”

Всеки печеливш може да спечели само един брой награда /комплект/ от Играта.

Победителите ще бъдат уведомени до 18.12.2020 г. За да получи наградата, Победителят (или негов надлежно упълномощен представител) ще бъде уведомен от ОПЕРАТОРА чрез телефонно обаждане.

В случай че победителят или негов надлежно упълномощен представител  не е в състояние да получи наградата, организаторите си запазват правото да предоставят наградата на друг участник.

5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

  • 30  плюшени играчки
  • 30 чадъра
  • 30 химикала
  • 30 термо чанти
  • 60 папки

Наградите не могат да бъдат заменяни срещу левовата им равностойност или друга стока.

Всеки печеливш получава комплект от 1бр. плюшена играчка, 1бр. чадър, 1бр. химикал, 1бр. термо чанта и 2 бр. папки.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ