ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 чифта HALO Гейминг Слушалки

Спечелете 100 чифта HALO Гейминг Слушалки

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
Монстър HALO Гейминг Слушалки

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Кампанията „Купи кутийка (кен) Монстър в Кауфланд, регистрирай номера на
касовата бележка, участвай в томбола и можеш да спечелиш Гейминг Слушалки“
наричана по-нататък Кампанията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик
Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8 наричанa понататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ
2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на
описаните по-долу правила на Кампанията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.monsterpromo.bg и ще бъдат
достъпни за целия период на продължителност на Кампанията. Повече информация може
да бъде получена на цената на един градски разговор на телефона на потребителя на „КокаКола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД: 0700 17 117, всеки работен ден от 08:00
до 17:00 часа.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като
промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта
www.monsterpromo.bg
2.4. С участието си в Кампанията, участниците се обвързват с долуописаните Официални
правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Кампанията.
2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на Кампанията, прилагайки техники
и/или технологии, които променят механизма на Кампанията, ще бъдат автоматично
дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
3.1. Кампанията „Купи кутийка (кен) Монстър в Кауфланд, регистрирай номера на касовата
бележка, участвай в томбола и можеш да спечелиш Гейминг Слушалки“ се организира и
провежда на територията на Република България, а участващи търговски обекти са
единствено всички търговски обекти на търговска верига „Кауфланд“.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 год.,
живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ” КокаКола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД, “Биспоук България ЕООД, както и
членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
5.1. Кампанията стартира от 00:00 ч. на 09.11.2020г. и продължава до 00:59 ч. на
29.11.2020г. За избягване на всяко съмнение, след 00:00ч. на 30.11.2020г. регистриране и
участие в Кампанията няма да бъде възможно, организаторът няма да има задължение за
включване в промоционалната игра, отчитане на номера от касови бележки и предоставяне
на възможност за печалба на награди.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
6.1. Участващи продукти са всички вкусове и опаковки на Monster Energy,
разпространявани в магазинната мрежа на т.в. „Кауфланд“ в Р. България.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Кампанията, са следните:
/Вид и брой награди/:
1. E30 Гейминг слушалки – 100 броя (всеки на стойност ненадхвърляща 100.00 лв.
с ДДС)
7.2. Наградата не включва инсталация, поддръжка и ремонт или разходите за тях.
7.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с
друга награда.
7.4. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
8.1. Всеки потребител, който в рамките на продължителността на Кампанията закупи
кутийка от някой от участващите в Кампанията продукти, подробно описани в част 6 от
Официалните правила, може да участва в Кампанията.
След закупуване на 1 кутийка Монстър, потребителят регистрира номера от касовата
бележка на сайта на кампанията www.monsterpromo.bg. С една касова бележка може да се
участва само веднъж и една касова бележка може да бъде регистрирана само един
единствен път, дори и при повече от 1 брой продукти Monster, закупени при покупката, за
която е издадена касовата бележка. Всеки участник може да регистрира повече от една
касова бележка и по този начин да участва повече от веднъж за награда.
8.2. При първоначалната регистрация, всеки желаещ да участва в Кампанията попълва
специална форма за участие, в която трябва да посочи своите имена /собствено и фамилно
име/, телефон за връзка. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено за цели, както
следва: за участие в Кампанията и за идентифициране на участника при изпращането или
предоставянето му на спечелена от него награда в играта, включително обявяване на сайта
на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на куриер. Всички
предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и
ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
8.3. Всеки един регистриран код дава на участника право на едно участие в Кампанията и
съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част 7 от
правилата награди.
8.4. Всеки участник трябва да пази до края на промоционалната активност касовите
бележки, чиито номера е регистрирал, за доказване достоверността на
регистрираните касови бележки и на направените покупки на 1 кутийка Монстър и в
случай че спечели следва да ги представи преди да му бъде дадена наградата/
наградите. Един участник може да спечели и повече от една награда при
регистриране на повече от една касова бележка с необходимата покупка на участващ
продукт.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

4 comments

 • Veselin

  Здравейте , аз съм един от хората които спечелиха слушалките , но след месец чакане не съм ги получил ? Имате ли информация за време на доставка ?

  • Вече е март месец и все още няма нищо, и на вайбър не отговарят вече….

 • Георги

  Аз също ги очаквам от 3 месеца

  • Мехмед

   И аз чакам. Уж датата за доставка на слушалките беше беше средата на Февруари… Дамата, която взе информацията ми доставка и копието на касовата бележка, даже не „сийнва“ и съобщенията при опит за искане на допълнителна информация… преди седмица й писах последно…

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ