ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 пакета с чудесни награди от RAYA TOYS

Спечелете 30 пакета с чудесни награди от RAYA TOYS

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРА „RAYA TOYS ПОДКРЕПЯ МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА“, ПРОВЕЖДАНА ОТ „,РАЯЛЕНД” ООД ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.11.2020 г. ДО 30.11.2020 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор Фейсбук играта „Raya Toys подкрепя младите семейства“, наричана по-долу „Играта“ е „Раяленд” ООД, регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175247923 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Цар Освободител 255, уебсайт www.rayatoys.com.

2. Решението на „Раяленд“ ООД за провеждане на тегленето с награди съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Организатора.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

3. Периодът на Играта, в който участник може да изпълни условията за участие, е от 01.11.2020 г до 30.11.2020 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 28 или т. 29. Условията за участие предполагат приемане и обвързване с Общите условия на Дружеството.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

4. Играта се провежда на територията на Република България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

5. Право на участие в Играта придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което изпълни условията, посочени в публикацията, предназначена за Играта на официалната Facebook страница на Организатора: www.facebook.com/rayatoys.official, наричана по-долу Facebook страницата, и/или официалната Web страница на Организатора: www.rayatoys.com, наричана по-долу Web страницата, и е попълнило коректно формуляра, предназначен за Играта на официалната Web страница на Организатора: www.rayatoys.com, наричан по-долу Формуляра, в периода 01.11.2020 г до 30.11.2020 г.

6. Коректно попълване на формуляра се счита тогава, когато всички зададени от Организатора полета са попълнени, в това число всички отметки за съгласия – с Общите условия на Организатора, ОРЗД /GDPR/, фото и видео заснемане, mолитиките за обработване на лични данни.

7. Всеки участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България. Всеки Участник има право на 1 /едно/ попълване на Формуляра. Всяко последващо попълване на Формуляра дисквалифицира Участника от участие в Играта.

V. ПОДАРЪЦИ ОТ ИГРАТА

8. Всеки участник, изпълнил условията на Играта, участва в теглене за спечелване на един брой от следните наградни пакети:

8.1. Пакет за посрещане на бебе – 5 броя. Един пакет включва:

  • бебешка количка;
  • бебешка кошара;
  • вана;
  • комплект бебешки дрешки;
  • шишета за хранене;
  • аксесоари за хранене и хигиена;
  • подложка за преповиване;
  • нощна лампа.

8.2. Пакет с артикули за бебето и майката – 25 броя.

9. Печелившите ще бъдат избрани на случен принцип на 04.12.2020 г. (петък).

10. На 04.12.2020 г. ще се проведе теглене за наградите, на което ще бъдат изтеглени 30 /тридесет/ от участниците, взели участие в Играта, като всеки печеливш ще спечели само по 1 /един/ брой от горепосочените наградни пакети.

11. Имената на печелившите, посочени при участието в Играта, ще бъдат обявени и публично разгласени в същия ден във Facebook страницата.

12. Всеки от участниците може да спечели само по една от горепосочените наградни пакети.

13. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящото теглене награди.

14. Наградите се получават при следните условия:

14.1. Победители, посочили във Формуляра, постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване в София, Варна или Търговище, получават наградите си лично в посочени от Организатора търговски обект – магазин от веригата “Raya Toys” и ден от седмицата.

14.2. Победители, посочили във Формуляра, постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване извън София, Варна или Търговище, получават наградите си с куриер в срок до 5 /пет/ работни дни за сметка на Организатора.

14.3. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта, а наградите се изпращат на адреса, предоставен от съответния спечелил.

15. При получаване на наградата печелившите се фото и видео заснемат, а снимки и видеоклипове с тях се публикуват в Web страницата и Facebook страницата на Организатора, съгласно т.6.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ