ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 1029 ваучера по 50 лв. и 35 ваучера по 300 лв. от Roshen

Спечелете 1029 ваучера по 50 лв. и 35 ваучера по 300 лв. от Roshen

Кампaнията е обвързана с покупка на продукти – шоколади с марката ROSHEN, описани по-долу.

Всяко лице/участник има право на неогранчен брой участия в Кампанията чрез регистрация на неограничен брой касови бележки. Една касова бележка/фактура може да бъде регистрирана за участие само един път. Независимо от броя на регистрираните касови бележки, участник може да получи само една награда за периода на Кампанията.

В Кампанията могат да бъдат регистрирани за участие и касови бележки/фактури за промоционални продукти, закупени след 19.10.2020г.

В Кампанията участват следните продукти с марката ROSHEN във всички разфасовки:
LACMI
1 Млечен шоколад “Lacmi” 90g
2 Млечен шоколад “Lacmi” с цял фъстък и парченца солен карамел 90g
3 Млечен шоколад “Lacmi” с натрошени лешници 90g
4 Млечен шоколад “Lacmi” с пълнеж с вкус на ананас и йогурт 90g
5 Млечен шоколад “Lacmi” с пълнеж с вкус “Ягодова панакота” 90g

6 Млечен шоколад “Lacmi” с млечен пълнеж и вафли 105g
7 Млечен шоколад “Lacmi” с шоколадов пълнеж и вафли 105g
8 Млечен шоколад “Lacmi” с орехово-какаов пълнеж и крекер 110g
9 Млечен шоколад “Lacmi” с млечен пълнеж и бисквитав 115g
10 Млечен шоколад “Lacmi” Black, White & Caramel с млечен пълнеж, карамел и какаови бисквити 120g
11 Млечен шоколад “Lacmi” с цял лешник, шоколадов и карамелен пълнежи 295g
12 Млечен шоколад “Lacmi” с цял фъстък, фъстъков пълнеж и карамел 295g
13 Млечен шоколад “Lacmi” с цели бадеми, бадемов пълнеж и карамел 300g
Roshen Dark
14 Черен шоколад “Roshen” Brut 80% 90g
15 Черен шоколад “Roshen” Extra Dark 70% 90g
16 Черен шоколад “Roshen” 56% 90g
17 Черен шоколад “Roshen” с натрошени лешници 90g
18 Черен шоколад “Roshen” с подсолени бадеми 90g
Roshen Whole nut
19 Млечен шоколад “Roshen” с цяли бадеми 90g
20 Млечен шоколад “Roshen” с цяли бадеми 90g
21 Черен шоколад “Roshen” с цяли лешници 90g
Roshen Bubble
22 Черен аеро шоколад “Roshen” 80g
23 Млечен аеро шоколад “Roshen” 80g
24 Бял аеро шоколад “Roshen” 80g
25 Бял аеро шоколад “Roshen” с карамел 80g
26 Бял аеро шоколад “Roshen” с вкус на ананас 80g
27 Бял аеро шоколад “Roshen” с вкус на ягода 80g
Roshen Nougat
28 Млечен шоколад “Roshen” с лешникова нуга 90g
29 Млечен шоколад “Roshen” с кокосова нуга 90g
30 Млечен шоколад “Roshen” с боровинкова нуга 90g
31 Млечен шоколад “Roshen” с портокалова нуга 90g

Участието в Кампанията е обвързано с покупка на един или повече от посочените по-горе в т.4.1. продукти, на обща стойност най-малко 4 (четири) лева с ДДС, посочена в една фактура/касова бележка.

За участие в Кампанията участник следва да регистрира данните от покупката (от касовата бележки) в следния сайт: www.roshen-bg.com, като следва стъпките и посочената в сайта процедура. С регистрацията си за участие участникът следва изрично да заяви, че приема настоящите правила, както и да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Кампанията. При спазване на условията за регистриране за участие, участникът се включва за участие в Промоционалната Кампания и в тегленията на наградите.

За валидна регистрация се счита такава в която, участникът предостави име, фамилия, телефон за връзка, както и номера от касовата бележка за покупката / транзакцията за която става регистрацията.

Участникът трябва да запази касовата бележка/фактурата, която при спечелване на награда ще му бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Кампанията.

С регистрацията за участие в Кампанията, участникът се включва в теглене за наградите, описани в т. 5.1. и т.5.2. по-долу.

Всеки ден в периода на Кампанията, ще бъдат теглени по 21 (двадесет и един)участници, които печелят ваучери за покупка на стойност 50 (петдесет) лева. Общо 1029 (хиляда и двадесет и девет) ваучера за покупка на обща стойност 51 450 (петдесет и една хиляди четиристотин и петдесет) лева, ще бъдат раздадени за целия период на Кампанията.

Веднъж на всяка седмица в периода на Кампанията, ще бъдат теглени по 5 (пет) участници, които печелят карта за подарък на стойност 300 (триста) лева. Общо 35 (тридесет и пет) подаъчни карти на обща стойност 10500 (десет хиляди и петстотин) лева ще бъдат раздадени за целия период на Кампанията.
• Ваучерът за покупка по т.5.1. по-горе служи като разплащателно средство (средство за замяна), срещу което приносителят му при предаване на ваучера в съответния обект има право да получи стоки и услуги от този обект до размера на номиналната стойност на ваучера, указана на самия ваучер. При покупка на стоки или услуги на по-висока стойност от тази посочена на ваучера, приносителят на ваучера има право частично да разплати стойността на стоката или услугата с ваучера и да доплати разликата до пълния размер на стойността на стоката или услугата в пари. При покупката на стоки или услуги на по-ниска от стойността на използвания ваучер, на приносителя му не се връща ресто, като по този начин остатъкът от стойността се губи.
• Ваучерът не е личен и може да се прехвърля на трети лица. Наличността по ваучера не се олихвява.
• Ваучерът за покупка може да бъде използван в търговски обекти на територията на Република България, като пълният списък на обектите е публикуван тук. Списъкът с обекти, в които ваучер за покупка може да бъде използван като разплащателно средство (средство за замяна) е публикуван и на следната интернет страница: https://www.edenred.bg/merchants/find-a-merchant/.
• Не се допуска ваучер за покупка да бъде заменян с неговата парична равностойност и срещу представяне на ваучера приносителят му не може да получи пари. Ваучерът може да бъде използван само в рамките на срока му на валидност, посочен на самия ваучер. След изтичане на този срок ваучерът се счита обезсилен и не може да служи като разплащателно средство.
• Подаръчната карта по т.5.2. по-горе служи за разплащателно средство и може да бъде използвана на всеки един POS терминал на Mastercard или за плащане в интернет.
• От картата не може да се теглят пари на банкомат.
• Подаръчната карта може да бъде използвана без ограничение до изразходването на баланса по нея.Организаторът не поема и не носи никаква отговорност при изгубване, унищожаване, повреждане или кражба на ваучер за покупка и/или подаръчна карта и не ги подменя.
• Всички награди от Кампанията ще бъдат изтеглени, на случаен принцип, чрез томбола, проведена в офиса на Организатора от тричленна комисия. Томболата ще се тегли автоматично, чрез платформата, където ще бъде заложена информацията за всички участници в съответния период. На всяко теглене ще бъде правен и запис.
• Всеки ден, в периода на Кампанията, Организаторът ще провежда теглене/томбола за 21 (двадесет и един) броя ваучери за покупка стойност 50 (петдест) лева, от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в рамките на предходния ден от, 00:00 ч. до, 23:59 ч. вкл.Първото теглене ще се проведе на 10.11.2020, а последното на 28.11.2020г.

Всяка седмица, в периода на Кампанията, Организаторът ще провежда теглене/томбола за 5 (пет) броя подаръчни карти на стойност 300 (триста) лева, както следва:
• 1-во теглене: на 16.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 09.11.2020г. 00:00 ч. до 15.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.;
• 2-ро теглене: на 23.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 16.11.2020г., 00:00 ч. до 22.11.2020 г., 23:59 ч. вкл;
• 3-то теглене: на30.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 23.11.2020г., 00:00 ч. до 29.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.;
• 4-то теглене: на07.12.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 30.11.2020г., 00:00 ч. до 06.12.2020 г., 23:59 ч. вкл.;
• 5-то теглене: на14.12.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 07.12.2020г., 00:00 ч. до 13.12.2020 г., 23:59 ч. вкл. и
• 6-то теглене: на 21.12.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 14.12.2020г., 00:00 ч. до 20.12.2020 г., 23:59 ч. вкл.
• 7-мо теглене: на 28.12.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 21.12.2020г., 00:00 ч. до 27.12.2020 г., 23:59 ч. вкл.
• Резултатите от всяко теглене ще бъдат оповестявани от Организатора в деня на провеждането на съответното теглене, след 17:00 часа, на интернет страницата на Кампанията – www.roshen-bg.com.
• Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и последните четири цифри на мобилните телефонни номера на печелившите.

В срок до 10 (десет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите участници за спечелената награда и чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер.По време на телефонния разговор печелившите ще трябва да потвърдят номер на регистрираната и налична касова бележка. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Списъкът с печелившите участници ще се съхранява на страницата на Кампанията www.roshen-bg.com/pechelivshi за период от 30 дни след приключвяане нс Кампанията

Наградите ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок до 30 (тридесет) работни дни след потвърждение на данните за доставка.

В случай че печеливш участник не получи наградата си в срок до 3 (три) месеца от момента на обявяването му на сайта на Организатора, наградата се губи и Организаторът не е длъжен да я предоставя.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или друга награда, вещ или услуга.

При получаване на награда печелившият участник трябва задължително да предостави на куриера оригинала на печелившата касова бележка/фактура, доказваща заплащането на закупените от него стоки. Куриерът сверява номера на касовата бележка и стойността на покупката с информацията подадена му от Организатора за регистрираната от участника касова бележка в промоционалната страница www.roshen-bg.com. Ако предадената от участника касова бележка отговаря на всички условия и има идентичност на данните, куриерът взима оригинала на касовата бележка и предава наградата на печелившия участник.

Наградите се получават срещу легитимация с документ за самоличност и срещу попълнен и подписан от печелившия приемо-предавателен протокол за получаване на награда.

Организаторът може да поиска направата на снимки и/ или видеозаписи на печеливш участник и/или негов придружител във връзка със спечелена награда (по време на получаване на наградата, по време на използване на наградата или др.), които да бъдат използвани в маркетингови активности на Организатора и популяризиране на Кампанията. Снимките и/или видеозаписите ще се използват на сайта на Организатора и/или в социалните мрежи (Фейсбук, Инстаграм и т.н.).

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

18 comments

 • Искам да пожелая на всички, свързани с производството и продажбата на вкусните шоколади, много здраве и благословена нова година.

 • Артин Палабикян

  Спечелих ваучер от първите тегления. Обадиха ми се,че печеля. Записаха ми данните и ми казаха,да чакам обаждане от куриер. Никой не ми се обади. Пиша ви за да знаете,че сте некоректни към „спечелилите“. Ще преживея че не съм си получил „наградата“ Защо изобщо ми се обадихте че печеля?

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

   Бихме Ви посъветвали да се свържете с организаторите. Желаем Ви късмет!

   • Артин Палабикян

    Благодаря. Получих наградата си, свързаха се с мен и ми я пратиха! Трябваше да проява търпение!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

 • Защо не си давате наградите? Излъгахте ме! Обадихте ми се,че печеля! И повече не ми се обадихте!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

   Бихме Ви посъветвали да се свържете с организаторите. Желаем Ви късмет!

 • Артин Палабикян

  Защо не си давате наградите? Обадихте се че печеля! И не ми се обади вашият куриер? Некоректни сте!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

   Бихме Ви посъветвали да се свържете с организаторите. Желаем Ви късмет!

 • Димитър

  Страхотни шоколади

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

 • Димитър

  Страхотно

 • Димитър

  Благодаря

 • Благодаря! Получих си наградата и искам да кажа на нетърпеливите печеливши, че всичко е точно и коректно. Весели празници и бъдете оптимисти!

  • Играйте и спечелете

   Радвам се, че сте спечелили и че Рошен като организатори са коректни 🙂

   Поздрави

 • Албена

  Спечелих ваучер от играта на Roshen на стойност 50лв..Тази вечер отидох да проверя дали мога с този ваучер да пазарувам в Кауфланд и ми казаха, че немога за първи път виждали такъв ваучер.Въпроса ми е къде мога да пазарувам с този ваучер

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

   Бихме Ви посъветвали да се свържете с организаторите. Желаем Ви късмет!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *