ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 GPS смарт часовника GARMIN vivoactive® 4S от dm

Спечелете 50 GPS смарт часовника GARMIN vivoactive® 4S от dm

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОЛЕДНА ТОМБОЛА 2020 “Спечели 1 от 50 часовника GARMIN VIVOACTIVE® 4S“

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА

Томболата (или наричана още „Играта“) е с период на провеждане от 26.11.2020 г. до 16.12.2020 г., включително, и се провежда във всички магазини на „дм България“ ЕООД на територията на Република България.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

„дм България” ЕООД, ЕИК 200150888, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Тесла” № 5, ет. 6, наричано по-долу „Организатор”.

II. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участието е томболата е обвързано с покупка на минимална стойност на и над 30,00 лв. с ДДС от асортимента на „дм България“ ЕООД!

В Играта на Организатора може да участва:

Всяко пълнолетно лице;

Непълнолетни лица, навършили поне 16 години, със съгласието на свой родител или законен представител. Участниците, навършили 16, но ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или попечители за участие в тази игра при условията на настоящите правила, включително и затова личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора „дм България” ЕООД за целите на настоящата кампания. Със самата си регистрация за участие в томболата, по реда предвиден по-долу, лицата, навършили 16 години, но ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са получили това съгласие на своите родители/попечители.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Играта се провежда само на територията на Република България във всички магазини на Организатора.

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Всяко лице, което отговоря на условията за участие и има желание да участва в томболата, следва да посети най-удобния за него dm магазин, където да направи една покупка на минимална стойност на и над 30,00 лв. с ДДС от продуктите от асортимента на „дм България“ ЕООД

2. След направената покупка и за да може да участва в томболата, клиентът следва да направи регистрация в създадената за целите на играта онлайн платформа, достъпна чрез официалната страница на Организатора: www.dm-drogeriemarkt.bg. При регистрацията клиентът следва да въведе следните данни:

три имена,

e-mail за контакт,

телефонен номер за контакт,

УНП на касовия бон – Уникален Номер на Продажба – намира се под адреса на магазина,

dm магазин, в който е направил покупката,

dm магазин, в който би искал да получи наградата си съгласно Раздел V по-долу.

3. Всички регистрирали се участници следва да пазят касовия бон, с който са извършили покупката си и който са регистрирали. В случай че спечели награда, участникът трябва да го представи за справка в оригинал, за да може да получи наградата си.

4. Всеки един клиент може да участва многократно в играта в периода на провеждането й с всяка своя покупка на стойност на и над 30,00 лв. с ДДС от продуктите от асортимента на „дм България“ ЕООД, закупени от който да е от dm филиалите на територията на страната.

5. С един касов бон за извършена покупка на и над 30,00 лв. с ДДС може да се участва само веднъж в томболата.

6. Наградите ще бъдат раздадени на общо 50 печеливши по реда на Раздел V. Тегленето на имената на печелившите ще се извърши на случаен томболен принцип на дата 18.12.2020г. в Централния офис на “дм България“ ЕООД съгласно обявеното в Търговския регистър, от тричленна комисия в състав по избор на Организатора чрез уеб базирана система за теглене на печеливши на случаен принцип. Допълнително, по описания начин, ще бъдат изтеглени и петима резервни участника, които ще получат награда, в случай, че някой от първоначално изтеглените печеливши се откаже от нея или не я потърси в упоменатия по-долу срок за получаване.

V. НАГРАДИ ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ИГРАТА, ТЕГЛЕНЕ И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Имената на всички печеливши участници и адресите на dm магазините, които те са посочили за получаване на наградата, ще бъдат обявени най-късно в срок до 23.12.2020 г. на Facebook и/или интернет-страницата на Организатора на www.dm-drogeriemarkt.bg. Допълнително, служителите на Организатора ще се свържат с всички печеливши по телефон или чрез съобщение на посочения от тях имейл-адрес в срок до 23.12.2020 г. включително, за уточняване на условията и начина на получаване на наградата по реда, описан по-долу.

2. Всеки един от петдесетте победители, определени по реда на настоящите условия и правила, ще получи награда – GPS смарт часовник GARMIN vivoactive® 4S:

2.1 Предметните награди трябва да бъдат получени от спечелилите ги участници най-късно до 15.01.2021 от посочения от тях dm магазин за получаване на наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

4 comments

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

   • Димитър

    Участвам

    • Играйте и спечелете

     Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ