ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 бр. GiftCards на стойност 500 лева всяка и 100 сладки продуктови пакета от Мilka

Спечелете 10 бр. GiftCards на стойност 500 лева всяка и 100 сладки продуктови пакета от Мilka

Правила за участие в играта на Milka
„Предай нататък коледна нежност“

 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Играта (Промоцията) е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.go.milka.bg
   Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.go.milka.bg
  • II. Период на Промоцията (Играта): 01.12 – 27.12.2020 г. Промоцията се организира и провежда на www.go.milka.bg
  • III. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес  www.go.milka.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, , Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, M&BM Eкспрес, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • VIII. За да участва в Промоцията /Играта/, всеки участник трябва дa:
   • Стъпка 1: Влезе на сайта www.go.milka.bg
   • Стъпка 2: Създаде свой колаж с шоколадова къща Milka, чрез избор на предефинирани елементи в следните три категории:
    • коледен фон
    • шоколадова къща;
    • коледни елементи/декорации. Елементите могат да се ползват неограничено от потребителя, като той може да ги мести, да променя размера им и да ползва един и същи елемент няколко пъти.

    След като създаде своя колаж с шоколадова къща Milka, участикът следва да го потвърди, за да пристъпи към Стъпка 3

   • Стъпка 3: Попълни регистрационна форма за участие (всички полета са задължителни):
    • да въведе captcha code
    • да въведе мобилен номер
    • да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.go.milka.bg
   • След като участник е преминал и през трите стъпки, описани по-горе и е завършил своята регистрация, той влиза автоматично в седмичната томбола за награда, а създадения от него колаж с шоколадова къща Milka ще бъде публикуван в галерията на сайта. С четири създадени колажа/регистрации участник влиза в томболата за голямата награда в края на периода. Регистрациите са с натрупване и всяка следваща регистрация увеличава шансовете за печалба. Всеки участник може да спечели само по една награда от вид.
   • Например:
    Ако участник е направил 4 регистрации през първи период на промоцията и с тях той не е спечелил седмична награда от седмичната томболата за първи период, тези регистрации автоматично се прехвърлят и участват в тегленето на седмична награда в следващите периоди на играта до спечелване на седмична награда или до настъпване на края на Играта. В случай, че участник е спечелил седмична награда, независимо в кой от периодите, неговите регистрации участват в натрупването само за голяма награда.

    Ако участник е направил 4 регистрации, то той участва 4 пъти в тегленето за седмична награда и в случай, че с някоя от тези регистрации не е спечелена седмична награда, той участва и с 1 регистрация в томболата за голяма награда на края на Играта.

    Ако участник е направил 4 регистрации и с една от тях е спечелил седмична награда, то той е необходимо да направи още 1 регистрация, за да може да влезе в томболата и за голямата награда в края на Играта.

    Ако участник е направил 8 регистрации и в случай, че с някоя от тези регистрации не е спечелена седмична награда, той участва и с 2 регистрация в томболата за голяма награда на края на Играта.

   • В случай, че участник е създал колаж с шоколадова къща Milka, който съдържа обидно и нецензурно съдържание, то този участник ще бъде дисквалифициран и създадения от него колаж ще бъде премахнат от галерията.
   • IX. Всеки участник може да види създадените от него колажи с шоколадови къщи Milka, като посети подстраница „Галерия“ и въведе мобилния си номер, с който се е регистрирал при участие, в посоченото поле за търсене.
   • Всеки участник може да сподели своя колаж с шоколадова къща Milka чрез бутона за споделяне във Facebook или да го изтегли на персоналното си устройство, като това не е задължително условие от регистрацията и участието в томболата за награда.
 • Награди:
  • X. Седмични награди – Мilka продуктов пакет – общо 100 броя за периода на Промоцията (Игратa), разпределени на седмичен принцип, по 25 броя за всеки период на Промоцията, както следва:
   • 1. Период 1 – 01.12 – 06.12.2020 г. включително – по 25 броя Milka продуктови пакета.
   • 2. Период 2 – 07.12 – 13.12.2020 г. включително – по 25 броя Milka продуктови пакета.
   • 3. Период 3 – 14.12 – 20.12.2020 г. включително – по 25 броя Milka продуктови пакета.
   • 4. Период 4 – 21.12 – 27.12.2020 г. включително – по 25 броя Milka продуктови пакета.
  • За да влезе в томболата за седмична награда, всеки участник е необходимо да направи поне една регистрация в Играта. Всяка следваща регистрация увеличава шансовете на потребителя за спечелване на седмична награда – Milka продуктов пакет.
  • Всеки Milka продуктов пакет съдържа:
   • 1 бр. Milka плюшена играчка с шоколадови продукти, 96 г
   • 1 бр. Milka Дядо Коледа, 45 г
   • 1 бр. Мilka подаръчен комплект, 182 г
   • 1 бр. Milka Снежни топки с OREO парченца, 112 г
   • 1 бр. Milka Коледен 3D календар, 229 г
   • 1 бр. Milka Moments коледен пакет, 152 г
   • 1 бр. Milka коледен микс с чаша, 631 г
  • Големи награди – 10 бр. GiftCards за целия период на промоцията (01.12-27.12.2020 г.), всяка на стойност 500 лв.
  • GiftCardTM е предплатена непрезареждаема карта, която може да бъде използвана навсякъде по света, където се приемат плащания с Mastercard. Срокът на валидност е изписан на лицевата страна и е не по-кратък от 2 години. След изчерпване на баланса по картата тя автоматично се закрива. Преди използване GiftCardTM трябва да бъде активирана. С GiftCardTM можете да плащате на ПОС терминал или в интернет (затворена е за използване на АТМ). Няма такси при ползване на GiftCardTM в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване. Плащането с GiftCardTM е защитено с ПИН код, избран от картодържателя. Пълните условия за използване на GiftCardTM са достъпни на следния линк: https://www.giftcards.eu/bg/general_terms
  • За да влезе в томболата за голямата награда, всеки участник е необходимо да направи поне четири колажа с шоколадови къщи Milka/регистрации и с нито една от тях да не е спечелена седмична награда.
  • Тегленето и обявяването на печелившите участници за седмичните награди ще се извършва до 48 часа след края на съответния период от Играта.
  • Тегленето и обявяването на печелившите за големите награди се извършва до 48 часа след края на Играта.
  • Последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.go.milka.bg
  • Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/.
  • XI. Единният идентификатор на всеки участник е неговият реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XII. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423069 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

 • Йорданка Колева

  Участвам

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

   Ние не сме организатор на играта. Рекламната агенция, която отговаря за играта е посочена в правилата на играта. Там ще могат да Ви подадът коректна и своевременна информация.

   Поздрави и ксъмет

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ