ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 маски за коса Botanic Therapy Ginger Recovery

Спечелете 50 маски за коса Botanic Therapy Ginger Recovery

Играта продължава до 3 декември 2020 г.

Здравейте! 😀 50 от Вас ще имат възможността да тестват Botanic Therapy Ginger Recovery Маска за коса, 300 мл.🎁 Регистрирайте се до 03.12.2020 за тест на следния линк: https://bit.ly/2KMS5ai

Механизъм
Регистрацията за Тест на продукт е възможна от 09:00 ч. на датата 01.12.2020 до 24:00 ч. на датата 03.12.2020. Регистрацията се извършва, след като участникът попълни задължително в определените за това полета на формуляра своите данни – пощенски адрес, имена и имейл-адрес. Достъпът до формуляра за регистрация става през сайта на dm България на адрес: https://www.dm-drogeriemarkt.bg/.
Регистрации за участие в Tест на продукт, изпратени по различен начин от гореописания, като например в съобщение или чрез публикация на стената на фен-страницата на dm България, не се приемат и допускат. dm България не носи отговорност за нередности и грешки, възникнали поради забавяния или прекъсвания в предаването на данни онлайн, както и при неправилно попълнена или липсваща информация от страна на участника или други технически проблеми с преноса на данни онлайн.

След изтичане на посочения срок за регистрация в Тест на продукт не се приемат повече записвания за участие. Участниците, на които ще бъдат изпратени продукти за тест, се избират на случаен томболен принцип. Тяхната бройка отговаря точно на бройката продукти, обявени за тест от страна на Организатова. След определяне на участниците в Тест на продукт в срок до 31.12.2020 те ще получат на посочения от тях пощенски адрес във формуляра за регистрация съответния продукт за тест. Продукти за тест се изпращат единствено на пощенски адреси в рамките на Република България. Всеки участник носи сам отговорност за верността на подадените от него данни за контакт.
Потвърденото участие в активността Тест на продукт не може да се преотстъпва, а продуктът или продуктите за тест не се заменят или изплащат в паричната им равностойност. Правото за тест на продукта изтича в рамките на шест седмици от датата на приключване на регистрация в тестовата акция.
Предпоставка за участие в Тест на продукт e реалното съществуване на данните за контакт, както и условието, че те наистина принадлежат на регистриралия се участник. Многократното участие на едно и също лице с един и същ имейл-адрес не е възможно.

След потвърждаване на участие в Тест на продукт участникът получава по имейл и линк, който води към формуляр за оценяване на продукта. Участникът ще бъде помолен да даде своето мнение за тествания продукт, но без да бъде изрично задължаван да направи това.
Регистрацията в активността Тест на продукт за тестване на продукт е безплатно и не е обвързано с покупка от страна на участника. За участие в активността Тест на продукт могат да се регистрират всички лица, навършили 16 години, които са живущи на територията на Република България. Служители на dm България не могат да участват в активността, включително и техни роднини, членове на семейството – майки, бащи, братя и сестри.
dm България си запазва правото да изключи от участие в активността Тест на продукт лице, за което има доказателства, че не е спазило правилата за участие. dm България си запазва правото да прекъсне акцията за тест на продукт в случаи, когато безпроблемното й провеждане е възпрепятствано от технически и/или юридически причини.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ