ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 бутилки FLASHKA, 100 Флаш памети 8 GB и 100 продукти куркума Jamieson

Спечелете 10 бутилки FLASHKA, 100 Флаш памети 8 GB и 100 продукти куркума Jamieson

ПРАВИЛА ЗА ИГРАТА “Здрава и топла зима с Jamieson”

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Играта се организира под името „Здрава и топла зима с Jamieson”

Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България, във всички обекти, в които провеждането на активността е обявено чрез уоблер на рафт, постер, банер или по друг подходящ начин.

Срок на играта: 01.12.2020г. – 31.01.2021г. Съдържанието на тези правила е достъпно в интернет, на адрес www.igra.jamieson.bg, в периода на организиране на играта, считано от откриването й до 10.02.2021 г.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

1. Организатор на играта.

Играта се организира от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София 1756 София, район Изгрев, ул.”Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, етаж 12 с ЕИК: 103267194, наричано по-долу Организатор.

2. Участници в играта

В играта може да участва всяко дееспособно физическо лицe, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

1. Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците трябва да направят покупка на поне един продукт на марката Jamieson по техен избор.

2. При покупка на поне един продукт на марката Jamieson по негов избор, участникът следва да попълни име, фамилия и телефон за контакт на регистрационната бланка, налична в интернет, на адрес http://igra.jamieson.bg/, и да въведе обозначения код от касовата бележка за покупката или номера на осъществената онлайн поръчка в съответстващото поле на бланката. Една касова бележка или номер на онлайн поръчка дава право на едно участие в играта, независимо дали в касовата бележка или онлайн поръчката е обозначена покупка на един, или на повече от един продукт на марката Jamieson.

Задължително е запазването от страна на участниците на оригинала на касовия бон и имейла от онлайн поръчката до приключване на играта, за да могат да бъдат предоставени от спечелил участник за справка при поискване от страна на организатора. При налични повече закупени продукти на една касова бележка или имейл, участникът може да заличи визуализацията на закупените продукти, които не са от марката Jamieson.

3. Наградите в играта са следните:

100 бр. продукт КУРКУМА капс. 550 мг х 60 капсули на марката Jamieson, на стойност 25 лв. всеки.

100 бр. Флаш памет 8 GB с уникална брандировка от марката Jamieson, на стойност 19 лв. всяка.

10 бр. бутилки FLASHKA на пазарна стойност 60 лв. всяка

Повече информация за качествата на продукта: http://www.flashka.bg/staklena-butilka

4. Имената на печелившите участници ще бъдат теглени в томбола на случаен принцип измежду всички участници в играта на 2 етапа, както следва:

 

етап награди Обявяване на печелившите участници Осъществяване на контакт с печелившите участници
1 50 бр. продукт КУРКУМА капс. 550 мг х 60 капсули на марката Jamieson, на стройност 25 лв. всеки

50 бр. Флаш памет 8 GB с уникална брандировка от марката Jamieson, на стойност 19 лв. всяка.

5 бр. бутилки FLASHKA на пазарна стойност 60 лв. всяка

До 10.01.2021 г. До 31.01.2021 г.
2 50 бр. продукт КУРКУМА капс. 550 мг х 60 капсули на марката Jamieson, на стройност 25 лв. всеки

50 бр. Флаш памет 8 GB с уникална брандировка от марката Jamieson, на стойност 19 лв. всяка.

5 бр. бутилки FLASHKA на пазарна стойност 60 лв. всяка

До 10.02.2021 г. До 28.02.2021 г.

 

 

Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в интернет, на адрес www.igra.jamieson.bg. Ще се свържем с всеки от спечелилите участници на посочения от него телефон.

5. Всяко лице, което е спечелило посочена по-горе награда, трябва да посочи удобен за него адрес за получаване на наградата си. Наградите се предоставят в рамките на периода 10.02.2021 г.-28.02.2021г. Получаването на награда става чрез изпращането й по куриер, за сметка на организатора. Награди се доставят само в рамките на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за доставяне поради неточно посочен адрес.

6. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.

7. Всеки участник има право по всяко време да заяви отказ от по-нататъшно участие в играта чрез интернет, на адрес www.igra.jamieson.bg

8.  Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ