ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 чудесни награди от Stenso

Спечелете 50 чудесни награди от Stenso

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
„ЛАВИНА ОТ ПОДАРЪЦИ ЗА КОЛЕДА“

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящите Условия за провеждане на играта „ЛАВИНА ОТ ПОДАРЪЦИ ЗА КОЛЕДА“ („Условията“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в играта „ЛАВИНА ОТ ПОДАРЪЦИ ЗА КОЛЕДА“ („Играта“).
1.2. Условията за провеждане на Играта са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД:https://stenso.net/.
1.3. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците е „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ към АВ с ЕИК 115784032, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, бул. Васил Априлов №, тел. 032909700, имейл: office@bultex99.com 31 („БУЛТЕКС 99“ или „Организаторът“).
1.4. Периодът на провеждане на Играта е от 00:00 ч. на 01.12.2020 г. до 14:00 ч. на 31.12.2020 г. („Период на провеждане“)
1.5. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България.
1.6. С участието в Играта се приема, че участникът се е запознал с настоящите Условия, приема ги доброволно и се съгласява с тях.
1.7. Участниците в Играта са длъжни да спазват разпоредбите на настоящите Условия. Участници, опитали се да нарушат правилата на Играта, прилагайки техники и технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
1.8. Имената на печелившите от Играта ще бъдат публикувани/съобщени на официалната Facebook страница на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https://www.facebook.com/bultex99/, с цел всички участвали в Играта да могат да направят справка дали са сред спечелилите. С изричното съгласие на печелившите участници техни снимки и/или видео-изображения с наградите ще бъдат публикувани на с официалната Facebook страница на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https://www.facebook.com/bultex99/.
1.9. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите Условия, като промените влизат в сила от публикуването им на сайта: https://stenso.net/. Когато Участник не е съгласен с измененията в настоящите Услови, той следва да преустанови участието си в Играта, като информира за това Организатора в писмена форма.
2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
2.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 годишна възраст, което има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, с изключение на служителите на БУЛТЕКС 99, членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта. Юридически лица нямат право да участват в Играта.
2.2. Право на участие в Играта има всяко физическо лице по т.2.1., което:
а)     изпълни условията посочени в публикацията, предназначена за Играта на официалната Facebook страница на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https://www.facebook.com/bultex99/ и/или на интернет страницата: https://stenso.net/, и/или комуникирана на плакати/дисплеи в търговските обекти на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, и
б) попълни коректно Формуляра/Талона за участие в Играта („Формуляра“), публикуван в посочените Facebook и интернет страници или предоставен на касите на търговските обекти на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД в страната, в периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. (14:00 ч.)
2.3. Коректно попълване на Формуляра се счита тогава, когато всички зададени от Организатора полета са попълнени, в това число всички отметки за съгласия – с Условията на Играта и Политиката за поверителност на Организатора, фото- и видео заснемане и др.
2.4. Всеки участник има право на 1 (едно) попълване на Формуляра за участие в Играта. Всяко следващо попълване на Формуляра дисквалифицира Участника от участие в Играта.
3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА:
3.1. Участието в Играта е възможно по един от следните начини:
–    чрез официалната Facebook страница на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https://www.facebook.com/bultex99/;
–    чрез интернет страницата на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https://stenso.net/;
–    в търговските обекти на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД в страната.
3.2. За да се включи в Играта чрез Facebook, участникът трябва да има активен Facebook профил и да посети официалната Facebook страница на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https://www.facebook.com/bultex99/, както и да изпълни условията, посочени в публикацията за Играта.
3.3. За да се включи в Играта чрез Интернет, участникът трябва да посети интернет страницата на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД: https://stenso.net/, да изпълни условията, посочени в публикацията за Играта и да попълни коректно Формуляра за участие в Играта, като предостави име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер за контакт.
3.4. За да се включи в Играта в търговските обекти на „БУЛТЕКС 99 ЕООД в страната, участникът трябва да посети един от търговските обекти на „БУЛТЕКС 99 ЕООД в страната в работно време и да попълни коректно Формуляра за участие в Играта, като предостави име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер за контакт.
СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА „БУЛТЕКС 99“ ЕООД на територията на страната:
гр. Благоевград – ул. “Зелендолско шосе” № 30  /срещу магазин Метро/
гр. Бургас – кв. Победа ул. „Индустриална“ № 21
гр. Варна – ул. „Янош Хуняди“ № 71
гр. Враца – ул. „Втори юни“ №93, магазин 1, ет.1
гр. Девня – Административна сграда Солвей Соди АД
гр. Перник – ул. „Юрий Гагарин“ № 38 Б
гр. Плевен – ул. „Гренадерска“ № 119
гр. Пловдив – ул. „Васил Априлов“ № 31
гр. Пловдив – ул. „Брезовско шосе“ № 180, склад 29А
гр. Пловдив – ул. „Георги Бенев“ № 13
гр. Пловдив – бул. „Карловско шосе“ № 8
гр. Русе – бул. „Липник“  № 10
гр. Плевен – ул. „Гренадирска“ № 119
гр. Смолян – кв. Каптажа ул. Невяста  (център на улицата)
гр. София – ЖК Захарна фабрика,  бул. „Сливница“, бл. 130
гр. София – бул. „Шипченски проход“ 17-19 , с/у зала Универсиада
гр. София – бул. “Цариградско шосе” №238,  преди Околовръстен път
гр. Стара Загора – бул. „Патриарх Евтимий“ № 68
гр. Хасково – бул. Г.С. Раковски 26А
гр. Шумен – бул. „Плиска“ № 6
гр. Шумен – бул. „Ришки проход“ № 193
3.5. Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка на определен продукт или услуга.
3.6. В тегленето за Наградите участват само участници, които отговарят на условията на Играта и са изпълнили условията за участие.
3.7. Всеки участник участва в томболата за разпределяне на наградите еднократно и има право да получи само една награда за целия период на Играта.
3.8. Участници, които са се регистрирали за участие в Играта след изтичането на периода на провеждане на Играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в тегленето на Наградите.
4. НАГРАДИ И ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛ
4.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване на следните Награди („Наградите“):

НАГРАДИ ОТ PANDA – 1-во теглене на 09.12.2020 от участвалите за периода 01.12.2020 – 07.12.2020
Награда 1 х 2 бр.    Защитни обувки KIPSI S3 в комплект с почистващ сет за обувки
Награда 2 х 2 бр.    Защитни обувки KIARA S3 в комплект с почистващ сет за обувки
Награда 3 х 2 бр.    Защитни обувки MANTIDE S3 в комплект с почистващ сет за обувки
Награда 4 х 2 бр.    Защитни обувки RITMO S3 в комплект с почистващ сет за обувки
Награда 5 х 2 бр.    Защитни обувки REGATA S3 в комплект с почистващ сет за обувки

НАГРАДИ ОТ PAYPER – 2-ро теглене на 16.12.2020 от участвалите за периода 08.12.2020 – 14.12.2020
Награда 1 х 2 бр.    Комплект Суитшърт Payper Pacific R 2.0 и дънки Payper San Francisco steel grey
Награда 2 х 2 бр.    Комплект Суитшърт Payper Toronto и дънки  Payper San Francisco denim stretch
Награда 3 х 2 бр.    Комплект термо бельо Payper THERMO PRO 240 блуза и клин
Награда 4 х 2 бр.    Сет от 3 броя тениски PAYPER – Cambridge, Memphis, Nautic
Награда 5 х 2 бр.    Комплект Ватиаран Елек Payper Daytona Vest navy blue и панталон  Payper Forest Polar Trousers

НАГРАДИ ОТ DIADORA – 3-то теглене на 23.12.2020 от участвалите за периода 15.12.2020 – 21.12.2020
10 бр. награди        Тениска DIADORA + брандирана футболна топка

НАГРАДИ ОТ COFRA – 4-то теглене на 30.12.2020 от участвалите за периода 22.12.2020 – 28.12.2020
Награда 1 х 2 бр.    Защитни обувки PUSHPRESS BROWN S3 SRC
Награда 2 х 2 бр.    Защитни обувки FLOATING BLACK S1 P SRC
Награда 3 х 2 бр.    Защитни обувки BOOTCAMP BLACK S1 P SRC
Награда 4 х 2 бр.    Защитни обувки YOGA GREY S3 SRC
Награда 5 х 2 бр.    защитни обувки CROSSOVER YELLOW S1 P SRC

НАГРАДИ ОТ STENSO – последно теглене на 31.12.2020 от всички участвали в Играта за периода 01.12.2020-30.12.2020
Награда 1 х 2 бр.    Ватиран работен комплект KASTOR BLUE – яке и полугащеризон
Награда 2 х 2 бр.    Работен комплект PRISMA GREY GREEN – яке и панталон
Награда 3 х 2 бр.    Комплект мъжко и дамско софтшел яке ULTAR SOFTSHELL
Награда 4 х 2 бр.    Работен комплект EMERTON RED – яке и панталон
Награда 5 х 2 бр.    Зимно софтшел яке EMERTON SOFTSHELL JACKET

4.2. Определянето на победителите и разпределението на наградите се извършва от специален софтуер на случаен (томболен) принцип (теглене на жребий), на следните дати:
– 1-во теглене – 09.12.2020      за участвалите в Играта за периода 01.12.2020 – 07.12.2020
– 2-ро теглене – 16.12.2020     за участвалите в Играта за периода 08.12.2020 – 14.12.2020
– 3-то теглене – 23.12.2020     за участвалите в Играта за периода 15.12.2020 – 21.12.2020
– 4-то теглене – 30.12.2020     за участвалите в Играта за периода 22.12.2020 – 28.12.2020
– последно теглене – 31.12.2020    за всички участвали в Играта за периода 01.12.2020 – 30.12.2020
4.3. В Играта се раздават общо 50 (петдесет) награди. Наградите във всяко теглене са общо 10 (десет) на брой, като 5 (пет) награди се разпределят за участвалите в Играта чрез официалната Facebook страница на БУЛТЕКС 99: https://www.facebook.com/bultex99/, а останалите 5 (пет) награди се разпределят за участвалите в Играта чрез интернет страницата на БУЛТЕКС 99: https://stenso.net/ и в търговските обекти на БУЛТЕКС 99 в страната, за съответния период.
4.4. Тегленето на печелившите Участници се осъществява от Комисия в състав от 3 (трима) служители от администрацията на Организатора. Резултатите от тегленето на печелившите участници се отразява надлежно от Комисията в протокол, в който се записват имената на спечелилите Участници в последователността на изтеглянето им.
4.5. Теглене на печелившите Участници се провежда всяка седмица за периода на Играта, на датите, посочени в т.4.2. (седмично теглене). На 31.12.2020 г. се провежда последно теглене измежду всички участници в Играта за целия период на провеждането й. По време на седмичните и последното тегления първо се теглят наградите за участвалите в Играта чрез Facebook и след това наградите за участвалите в Играта чрез интернет страницата и в търговските обекти на БУЛТЕКС 99 в страната.
4.6. В деня на тегленето (жребия) имената на печелившите участници се оповестяват на Facebook страницата на БУЛТЕКС 99: https://www.facebook.com/bultex99/. Печелившите участници ще бъдат известени и на имейл адресите, посочени за контакт във Формуляра при регистрацията за Играта, а участвалите в Играта чрез Facebook страницата следва да изпратят своите лични данни – име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер за контакт в лично съобщение на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/bultex99 в 5 (пет) дневен срок от обявяването на печелившите. Ако в посочения срок печелившият участник не изпрати лично съобщение до Организатора и не предостави необходимите данни той губи правото си да получи наградата и Организаторът изтегля друг печеливш участник на негово място.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ