ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди в играта “Щури сладкиши за Ванилия” от Dr. Oetker

Спечелете чудесни награди в играта “Щури сладкиши за Ванилия” от Dr. Oetker

Играта Щури сладкиши за Ванилия”, провеждана във Фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria на интернет адрес: www.facebook.com/DrOetkerBulgaria, се организира и провежда от Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Резбарска № 5, Гр. София, п.к. 1510, България (по-долу “Dr. Oetker Bulgaria”).

Играта се провежда в съответствие с разпоредбите на настоящите Официални правила за провеждане на играта Щури сладкиши за Ванилия” (“Официални правила”), които са задължителни за всички участници. Официалните правила са достъпни през целия период на Играта на: www.oetker.bg.

Вземайки участие в Играта, Участниците потвърждават, че са се запознали с и приемат изложените по-долу Официални правила за провеждане на играта “Щури сладкиши за Ванилия” (“Официални правила”), както и с Уведомлението за поверителност във връзка с Играта (достъпно през целия период на Играта на: www.oetker.bg) и се задължават да ги спазват.

Участието в Играта не е обвързано с покупка. За избягване на всяко съмнение при приготовление на рецепта за включване в играта не е задължително използването на продукт/и на Dr. Oetker.

Период и описание на Играта

Право на участие

Награди

1.1. Играта Щури сладкиши за Ванилия” се провежда в периода от обявяването й с анонсиращ играта пост на 01.12.2020 г. до 23:59 ч. на 15.12.2020 г.

1.2. Тегленето на печелившите на случаен принцип и обявяването им във Фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria ще бъде извършено на 16.12.2020 г.

1.3. Играта представлява предизвикателство към родители, настойници, близки роднини на деца на възраст до 18 год. (Участник) да приготвят сладкиш, с който заедно с децата си биха посрещнали на гости героинята от книгата “Гениалните рецепти за сладкиши на Ванилия”. За успешно участие се смята публикуването на снимка на сладкиш и написването на коментар към нея – как се казва сладкиша, кратко описание на рецептата, малкото име и пожелание към феята Ванилия. Лицата на възраст до 18 години участват със съгласието и посредничеството на родителя/настойника си.

2. Механизъм за участие в играта Щури сладкиши за Ванилия” на Dr.Oetker Bulgaria

2.1. Играта Щури сладкиши за Ванилия” се организира и провежда на територията на Република България, на Фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria на интернет адрес – www.facebook.com/DrOetkerBulgaria.

2.2. Условията за участие в Играта Щури сладкиши за Ванилия” се определят в анонсиращ пост, публикуван на 01.12.2020 г. на Фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria – www.facebook.com/DrOetkerBulgaria, като се посочва периода на участие и брой и вид на наградите.

2.3. Периодът за участие в Играта Щури сладкиши за Ванилия” започва да тече от момента на публикуването на анонсиращия пост на 01.12.2020 г. на Фейсбук страницата – www.facebook.com/DrOetkerBulgaria и завършва в 23:59 ч. на 15.12.2020 г. Тегленето на печелившите с томбола на случаен принцип и обявяването им чрез пост във Фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria ще бъде извършено на 16.12.2020 г.

2.4. За да се включи в Играта Щури сладкиши за Ванилия” Участникът трябва да остави коментар под анонсиращия играта пост, който да съдържа снимка на приготвен от него сладкиш, с който би посрещнал героинята от книгата “Гениалните рецепти за сладкиши на Ванилия”, кратко описание на рецептата, пожелание за Ванилия, малко име на детето. Лицата на възраст до 18 години участват със съгласието и посредничеството на родителя/настойника си.

2.5. С участието си в играта Участникът се съгласява снимката и рецептата, които качва като коментар, да бъдат показвани, споделяни и промотирани във фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria от негово име.

2.6. Ако даден Участник публикува два или повече коментара, ще се вземе предвид и в тегленето ще участва само с един коментар, в зависимост от уместността.

2.7. Участниците, които са се включили в играта и отговарят на посочените по-горе условия, участват в тегленето за спечелването на 1 от 20 награди. Тегленето на печелившите се извършва на случаен принцип на 16.12.2020 г., а победителят се обявява чрез пост във Фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria – www.facebook.com/DrOetkerBulgaria.

4.1. Видът и броят на наградите се обявяват в анонсиращия пост на Играта, публикуван на 01.12.2020 на Фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria –www.facebook.com/DrOetkerBulgaria. В Играта ще бъдат раздадени 20 награди. Наградите са еднакви за всички наградени и представляват комплект от книгата “Гениалните рецепти за сладкиши на Ванилия” (от издателство Рибка), детска готварска престилка и продукти на Dr. Oetker.

4.2. Печелившите Участници се теглят на случаен принцип между всички участници в Играта, които са изпълнили условията за участие в срока на провеждането ѝ.

4.3. Печелившите Участници се обявяват с малко име на детето и потребителско име във Фейсбук на родителя/настойника, чрез което са участвали в играта. Печелившите се обявяват във Фейсбук страницата на Dr. Oetker Bulgaria в пост и в коментар под анонсиращия пост на Играта до 22:00 ч. на 16.12.2020 г.

4.4. Печелившите Участници трябва да се свържат с Dr. Oetker Bulgaria чрез лично съобщение на страницата на  Dr. Oetker Bulgaria във Фейсбук или на електронен адрес: contact@oetker.bg в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на обявяването им за победители, с което да подадат данни за доставка на наградата (три имена на получателя, адрес за доставка и телефон за връзка).

4.5. Предоставяните награди са предметни. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.

4.6. В случай че спечелил Участник не потърси наградата си в рамките на 5 (пет) работни дни след обявяване на печелившите, Dr. Oetker Bulgaria има право да откаже изпращането на награда на този Участник и да присъди наградата на друг, избран по реда на чл. 4.2 по-горе.

4.7. Наградите се изпращат по куриер за сметка на Dr. Oetker Bulgaria на посочения от Участника адрес в срок до 20 (двадесет) работни дни от получаването на данните на спечелилия Участник.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ