ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 1980 броя преносими мини хладилници от Kamenitza

Спечелете 1980 броя преносими мини хладилници от Kamenitza

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
“Играй за преносим мини хладилник”

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Промоционалната игра се организира от „Каменица“ АД, вписано в Търговския регистър, при Агенцията по вписванията с ЕИК 825347340, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4017, ул. Арх. Камен Петков № 1А, ет. 5 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”). Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес www.kamenitza.bg.
Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон 0888423118 (цената за обаждане е според тарифния план на абоната). всеки ден от 09:00 до 20:00 часа с изключение на националните празнични дни за 2018 година.

1.2. Промоционалната игра е с продължителност от 00:00 часа на 15.02.2018г. до 20:00 часа на 15.04.2018г. и се организира и провежда на територията на Република България.

1.3. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.

1.4. Промоционалната игра се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРА самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметните награди за участниците, спечелили от нея.

1.5. В промоционалната игра могат да участват само пълнолетни физически лица, навършили 18 г. към началната дата на промоционалната игра, пребивават на територията на Република България и са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство) за участие в играта, с изключение на служителите на дружествата „Каменица” АД, „Суинг” ЕООД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи). В случай че бъде установено, че даден участник не отговаря на условията, посочени в предходното изречение, същият няма право да участва в играта и ще бъде дисквалифициран.

1.6. Наградите в промоционалната игра са 1980 броя преносими мини хладилници.

II . ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

2.1. Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра, са следните:

– Каменица 1881 Светло стъклена бутилка 0,5 л, с промоционален дизайн;

– Каменица 1881 Светло КЕН 0,5 л, с промоционален дизайн

– Каменица 1881 Светло пластмасова бутилка 1 л, с промоционален дизайн

– Kаменица 1881 Светло пластмасова бутилка 2 л, с промоционален дизайн.

Участващите опаковки са обозначени с промоционален етикет със заглавието на Промоцията “Играй за преносим мини хладилник“.

2.2. В играта участват единствено продукти с промоционални опаковки (продукти с визия на промоцията “Играй за преносим мини хладилник на всеки 15 минути”). Продукти, които нямат промоционална опаковка НЕ МОГАТ да участват за спечелването на награди от промоцията и при тях няма отпечатан промоционален код от вътрешната страна на промоционалния етикет/езиче. Видът на промоционалните опаковки е следният:

2.3. След крайния срок на промоцията (20:00 часа на 15.04.2018г.), тя се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи опаковки.

III . МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

3.1 Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална опаковка по т. 2.1. и регистрирането на уникалния код от вътрешната страна на етикета или под езичето на кена.

3.2. За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират, чрез SMS на кратък номер 1890 или на адрес www.kamenitza.bg, осем цифрения уникален код от вътрешната страна на етикета на бутилката или под езичето на кена на закупения промоционален продукт точно така, както е изписан. Всички букви в кода са латински и е задължително да се изпишат в SMS-а на латиница. Кодовете могат да бъдат изписвани и изпращани и с малки, и с големи букви.

3. 3.1. При правилно изпратен промоционален код чрез SMS, участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация за участие в играта.

3. 3.2. При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация за участие в играта.

3.3.3. При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага, чрез SMS (за участващите в играта чрез изпращане на SMS), или чрез съобщение на екрана на монитора (за участващите в играта чрез регистрация на адрес www.kamenitza.bg), че участва в тегленията за един от 1980 бр. преносими мини хладилници. Всеки ден през целия период на промоцията ще се провеждат по общо 33 бр. тегления, като на всеки 15 минути между 12:00 часа и 20:00 часа ще се изтегля по една награда измежду всички участници, регистрирали успешно кодове.

3.3.4. Регистрираните кодове участват до края на промоцията. Ако участник например регистрира код на 15.02, то с него получава правото да участва в тегленията до края на промоцията – 15.04.2018г.

3. 4. Всеки участник трябва да запази промоционалните етикети/езичета, тъй като те ще му бъдат изискани в случай на спечелването на награда. Предоставянето им е задължително условие за получаване на наградата.

3.5. Стойността на един SMS към номер 1890 е 0,30 лева с ДДС за абонати на М-тел и Виваком и 0,29 лева с ДДС за абонати на Теленор.

3.6 . Всеки участник може да регистрира до 5 (пет) промоционални кода на ден за периода на промоцията. В случай че участник опита да регистрира повече от пет промоционални кода в рамките на един ден /от 00,00 ч. до 23,59 ч./, то кодът му няма да бъде зачетен от системата като участващ в играта и ще му бъде предоставена опцията да го регистрира на следващия ден.

3.7 След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ тапет /wallpaper/ за телефон. В този случай, на участника се изпраща връзка чрез интернет адрес, от който тапетът/wallpaper/ може да бъде изтеглен (изтеглянето през мобилен апарат се таксува според индивидуалния тарифен план за интернет достъп и трафик, който потребителят има към съответния мобилен оператор).

3. 8.1. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

  • 1980 броя преносими мини хладилници

3. 8.2. Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

· 1980 броя преносими мини хладилници ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип за периода на промоцията от специално разработен за нуждите на промоцията софтуер в общо 1980 бр. тегления, както следва:
Всеки ден в периода на промоцията между 12:00 часа и 20:00 часа. ще се състоят общо 33 бр. ежедневни тегления през 15 мин., като на всеки 15 минути ще бъде раздаван по 1 бр. преносим мини хладилник. Във всяко теглене ще участват всички участници, регистрирали поне 1 (един) код по смисъла на т. 3.3.4 от настоящите условия. С всяка последваща регистрация на нов промоционален код, участникът увеличава шансовете си за спечелване на награда.

3. 8.3. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *