ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 кафе машини Spetema, 50 пакета кафе Arabica, 3 новогодишни куверта в Raffy и още чудесни награди

Спечелете 10 кафе машини Spetema, 50 пакета кафе Arabica, 3 новогодишни куверта в Raffy и още чудесни награди

Правила за участие в играта “Crazy Christmas” на Raffy Bar&Gelato

1. Организатор:
Играта се организира от Raffy Bar&Gelato, собственост на ”Канела 2011” ООД, наричан Организатор.
”Канела 2011” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с адрес на управление: гр. София, община Столична, ЕИК 201577793, представлявано от Аделина Захариева – Изпълнителен директор.

  1. Правила за участие:

– Участието в играта е обвързано с онлайн покупка/поръчка на сайта www.raffy.bg
– В играта участва всяка покупка/поръчка от www.raffy.bg с минимална стойност на поръчката 29,00 лв.
– В играта могат да участват само лица, които са навършили 18 години;
– В играта нямат право да участват служители на „Канела 2011” ООД и служители на свързани компании за целите на провеждане на настоящата кампания.
– В играта участник може да участва неограничен брой пъти, ако отговаря на горепосочените условия.

  1. Механизъм на играта:

– Играта се провежда на сайта www.raffy.bg и се обявява чрез (статична визия), публикувана на www.raffy.bg, официалната Facebook страница на Raffy Bar&Gelato във Facebook, както и в официалния Instagram акаунт – @raffybargelato;

– За участие в играта, участниците дават съгласие за запис и обработка на предоставените данни от www.raffy.bg, Facebook платформата, и Instagram, които включват:
– Собствено име и фамилия;
– Регистриран e-mail адрес;
– Facebook ID;
– Instagram ID;
– Населено място/местоположение;
– Mобилен телефонен номер;
– Възраст.

– На всеки потребител ще се зачитат неограничен брой участия, изпълнили условията;

– За да участват за награда, участниците трябва да реализират завършена поръчка на сайта www.raffy.bg

Играта се провежда в периода 10.12.2020 г. – 25.12.2020 г. На 25.12.2020 г. ще бъдат изтеглени, на произволен принцип, всички 133 печеливши участници, които ще спечелят:
10 броя кафе машини Spetema

50 пакета кафе Arabica /различни райони/

20 броя подаръчни кошници

30 кутии кафе капсули Spetema

3 броя новогодишни куверта в Raffy /за двама/

20 ваучера за седмично пакетно фитнес меню, /съобразено с личните нужди/

– След изпълнение на всички от гореспоменатите изисквания участникът се счита за регистриран за участие в играта.
– Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия не се регистрират за участие в играта.

  1. Награда:

Наградите са:
– 10 кафе машини Spetema
– 50 пакета кафе Arabica /различни райони/

– 20 подаръчни кошници

– 30 кутии кафе капсули Spetema

– 3 новогодишни куверта в Raffy /за двама/

– 20 ваучера за пакетно фитнес меню, /съобразено с личните нужди, което може да се използва до март 2021 г. /

Наградите могат да бъдат доставени до печелившите участници чрез куриер на Raffy Bar&Gelato, но цената за доставка се заплаща от печелившия, спрямо адреса за доставка. Печелившият може да вземе наградата си и от място безплатно, в някой от ресторантите Raffy и след предварителна уговорка с организаторите.

  1. Определяне на печеливши. Получаване на наградата:

– От общата база данни с участници, които са изпълнили условията в т.3 от настоящите „Правила и условия“, ще бъдат изтеглени 133 /сто тридесет и три/ печеливши участници;

– Печелившите ще бъдат изтеглени на 25.12.2020 г. и ще бъдат публикувани на сайта www.raffy.bg

– Всеки печеливш следва да изпрати в срок до 24 часа от обявяването валидни данни за контакт на emai: info@raffy.bg, които да включват:
– Три имена изписани на кирилица;
– Валиден e-mail адрес;
– Валиден телефонен номер;
Валидността на наградата е 3 месеца.

– Организаторът се свързва с всеки печеливш участник на посочените от него контакти във връзка с получаване на наградата в рамките на 5 (пет) работни дни и договаря с него начина на получаване на наградата;

– Ако Организаторът не успее да се свърже с някой печеливш в рамките на 5 работни дни след публикуването му (не получи обратно съобщение по електронната поща и/или не осъществи телефонен разговор), той губи правото да получи своята награда и Организаторът може да предостави наградата на изтеглен резервен печеливш;

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ