ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете портативни биокамини, мерино одеяла и комплекти с чаши Stella Artois

Спечелете портативни биокамини, мерино одеяла и комплекти с чаши Stella Artois

Играта продължава до 31 януари 2020 г.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията “Топлината на празника”, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Източен” 69, наричана Организатор.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.mystellaartois.bg/promo и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Промоцията.
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на www.mystellaartois.bg/promo. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.
2.4. За целия период на Промоцията всички заинтересувани могат да задават въпроси по Промоцията на stellaartois.bulgaria@gmail.com .
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.
4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Суинг” ООД, служителите на участващите заведения и магазини, както и членовете на семействата им.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Промоцията стартира на 11 декември 2020 г. и продължава до 23:59:59 часа на 31 януари 2021 г.
5.2. 23:59:59 часа на 31 януари 2021 г. е крайният срок, в който участник в Промоцията може да регистрира касова бележка за участие и да разбере веднага дали печели гигантско одеяло, комплект от 4 бокала Steella Artois или портативна домашна камина.
ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

А. Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ магазин продукти с марка Stella Artois на стойност минимум 5 лв., в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Stella Artois Cidre Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,5л
2 Stella Artois Стъклена бутилка за многократна употреба.
0,5л
3 Stella Artois Non- Alcoholic Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,33л
4 Stella Artois Кен.
0,5л

Б. Участващи опаковки и разфасовки в канал Заведения:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответното участващo заведение продукти с марка Stella Artois на стойност минимум 5 лв., в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Stella Artois Cidre Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,5л
2 Stella Artois Стъклена бутилка за многократна употреба.
0,5л
3 Stella Artois наливна Бокал 0,33 л/ 0,5 л
4 Stella Artois Non- Alcoholic Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,33л
5 Stella Artois Кен.
0,5л
ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

НАГРАДА БРОЙ НАГРАДИ ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
1. Гигантско одеяло 100 Ръчно плетено одеяло от мериносова вълна.
2. Комплект от 4 бокала Stella Artois 300 Комплект 4 бокала Stella Artois в подаръчна кутия.
3. Портативна биокамина 10 Портативна биокамина за домашна употреба.
ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
8.1. За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят продукти Stella Artois (по част 6 по-горе) на стойност минимум 5 лв., в указания по–горе промоционален период и в рамките на една покупка/поръчка, удостоверена с един касов документ.
8.2. Участникът трябва да снима касовата бележка от покупката/поръчката и да я качи на www.mystellaartois.bg/promo, като попълни e-mail и телефон за връзка.
8.3. След регистрацията се провежда автоматично теглене на случаен принцип и Участникът веднага бива уведомен дали е спечелил и каква награда ще получи. Предоставя му се електронен формуляр за попълване на име и адрес за доставка.
8.4. Регистрираните снимки на касови бележки, обявени за печеливши, биват проверявани веднъж дневно. Ако отговарят на условията за участие(т. 8.1.), както и останалите условия за пълнолетие и участие, наградата бива директно изпратена към печелившия по куриер в указаните срокове за получаване. Ако регистрираната снимка на касова бележка не отговаря на условията (т. 8.1.), например не е на определената минимална стойност за продукти Stella Artois, такива не са описани в бележката, не е изпратена снимка на касова бележка, касовата бележка не е от покупка в промоционалния период, касовата бележка е нечетивна и всички други случаи на невалидност, които могат да възникнат, Участникът бива уведомен чрез е-mail, че участието му е невалидно и няма да получи награда.
8.5. Участникът може да регистрира касови бележки по всяко време в срока на Промоцията. Всяка касова бележка е отделно участие. Не е допустимо участие повече от веднъж с една и съща касова бележка. При проверка на печелившото участие, тези случаи ще се дисквалифицират като невалидни и наградата ще бъде върната за повторно теглене.
8.6. Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на касовите бележки, с които са спечелили награда.
8.7. Участник може да спечели не повече от една награда в промоцията, независимо от вида ѝ.
8.8. Участник може да регистрира неограничен брой различни касови бележки, с което увеличава шансовете си за награда.
8.9. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
ЧАСТ 9. ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
9.1. Наградите се предоставят в срок от 30 работни дни само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията и одобрени от администратора на промоцията като валидни участия.
9.2. Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награди, ако участникът не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, или не е предоставил телефон за контакт, или ако не може да бъде открит на изписания при регистрацията за получаване на награда адрес, както и в случай че не подаде данни за доставка.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ