ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 награди от Тандем – вкусни мезета

Спечелете 3 награди от Тандем – вкусни мезета
Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на Играта е „Тандем-В“ ООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
1. Играта се организира и провежда в периода от 27.02.2018 г. до 05.03.2018 г., само на територията на Република България.
РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
1. Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на Тандем във Facebook: https://facebook.com/TandemBulgaria
2. На 27.02.2018 г. на стената ще бъде публикувана визия с текст “Снимай своя любим продукт на Тандем вкъщи на топло. Въпреки зимата навън, покажи ни какво и как обичаш да похапваш с цялото семейство, като споделиш с нас снимка в коментар. Трима от вас ще спечелят вкусни мезета от Тандем!” За да се включи участник в Играта, той трябва да публикува своя снимка като коментар под снимката.
3. След изтичане на крайния срок на играта (12:00 часа на 05.03.2018 г.), чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на трима, които ще спечелят продукт от Тандем.
4. Наградният фонд за целия период на Играта включва продуктови награди Тандем.
5. Профилите на печелившите участници ще бъдат обявени на стената на Facebook страницата на Тандем нa 06.03.2018 г. За да получат наградата си, те трябва да изпратят трите си имена, адрес и телефон чрез лично съобщение в страницата.
6. Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочените от тях адреси, чрез куриер до 14 работни дни от предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от законен представител на спечелилия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградата се доставя на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.
7. Награда, непотърсена в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъде раздадена на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.
8. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторa не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *