ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди Huawei от Visa и Foodpanda

Спечелете чудесни награди Huawei от Visa и Foodpanda

Официални правила на промоционална кампания „Поръчай от foodpanda, плати с VISA и можеш да спечелиш награда“. Направи поръчка на минимална стойност 40 лв. от foodpanda, плати онлайн с карта VISA и можеш да спечелиш една от 30бр. награди

1.1. Участниците в Кампанията, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени Официални правила.

1.2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата: https://www.foodpanda.bg/contents/Visa-promo

1.3. С участието си в Кампанията, участниците се обвързват с описаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Кампанията.

1.4. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Кампанията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Кампанията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

2. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

 

2.1. Кампанията се организира и провежда от „Деливъри Хироу България“ ЕООД, ЕИК 203039843, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, Промишлена зона „Хладилника“, ул. „Сребърна“ №2, Моби Арт Билдинг, ет. 2 – обозначавано в настоящите Официални правила чрез търговската си марка в България – foodpanda, наричано по-нататък Организатор.

2.2. Промоционалната кампания се реализира със съдействието на Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT – партньор на Организатора чрез „ОГИЛВИ СОФИЯ“ ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 131062990, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Доспат“ №60-62 („Рекламна/та агенция“).

3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

3.1. Кампанията се провежда в периода от 10:00 ч. на 04.12.2020 г. до 23:59 ч. на 10.01.2021 г., включително. (“Период на Кампанията“).

3.2. Кампанията се провежда на територията на Република България, при направена поръчка през онлайн платформата, оперирана от „Деливъри Хироу България“ ЕООД, на адрес: www.foodpanda.bg или през мобилното приложение, за Android и IOS – foodpanda, наричани за краткост „Платформата“. За избягване на съмнения, доставки на храна от категория Ресторанти и на продукти от категория Магазини се осъществяват само на територията на градовете посочени в Платформата.

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

4.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 или навършили 16 години, живеещи на територията на Република България, с изключение на работниците и служителите на foodpanda.

4.2. Притежателите на повече от една Visa карта могат да участват в Промоцията, като използват всички свои карти Visa, като за всяко плащане с карта Visa ще се прилагат настоящите Общи условия.

Право на участие в Промоцията дават само плащания извършени чрез Платформата с дебитни, предплатени и кредитни карти Visa, включително карти Visa Business и V PAY издадени преди началната дата на Промоцията (04.12.2020 г.) („Участващи карти“).

Право на участие в Промоцията дават само поръчки, които не са анулирани и ако съответно извършеното плащане на поръчката не подлежи на възстановяване от Организатора.

 

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

 

5.1. Участието в Кампанията е обвързано с поръчка на храна или продукти от категориите Ресторанти и Магазини на foodpanda.bg на стойност минимум 40 лв. (в цената не влизат таксите за доставка и опаковки) и платени онлайн с карта VISA.

5.2. Всеки поръчал чрез платформата foodpanda.bg на обща стойност минимум 40 лв. и платил онлайн с карта VISA автоматично става участник в кампанията и съответно в томболата за 30 бр. награди.

5.3. Потребители, осъществили необходимите действия за участие в Кампанията, след изтичане на горепосочения срок, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в томболата.

5.4. Всяка отделна поръчка, направена в съответствие с условията, дава право на еднократно участие в томболата за наградата, като един участник може да спечели само една награда. По-високият брой поръчки увеличава шанса на участника да спечели награда в настоящата кампания. Един участник може да спечели само една награда в рамките на Кампанията.

5.5. Печелившите участници от проведената томбола за наградата ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез дигитална платформа, находяща се на https://commentpicker.com/facebook-business.php, в периода 13-18.01.2021 г., в офиса на Рекламната агенция. Освен печелившите участници на случаен принцип се избират и и по 3 бр. резервни участници, които ще имат правото да спечелят съответна награда, при условията на настоящите Официални правила. Рекламната агенция не обработва лични данни на участниците при изтеглянето на печелившите. С оглед на това Организаторът предоставя на Рекламната агенция уникален цифрен код за всеки отделен участник. Рекламната агенция изтегля печелившите цифрени кодове, на базата на които Организаторът идентифицира печелившите.

5.6. С всяка следваща поръчка, участникът има по-голям шанс за спечелване на награда.

5.7. С изтеглените печеливши ще се свърже служител на Рекламната агенция за да потвърди имената, телефонния номер, както и адрес за получаване на наградата. Печелившите ще бъдат обявени на Facebook страницата на foodpanda с трите си имена.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИ

 

6.1. В настоящата Кампания ще бъдат разпределени като награди и 30 бр. от следните артикули:

6.1.0. Смартфон Huawei P40 Pro – 1 бр.

6.1.1. Смарт часовник Huawei Watch gt 2 pro – 5 бр.

6.1.2. Смартфон Huawei P Smart 2021 – 5 бр.

6.1.3. Смарт часовник Huawei Watch fit – 5 бр

6.1.4. Фитнес гривна Huawei Band 4 – 5 бр.

6.1.5. Аудио система Huawei Sound X – 1 бр.

6.1.6. Смарт очила Gentle Monster X HUAWEI Eyewear II – 2 бр.

6.1.7. Безжични, звуко изолиращи слушалки Huawei FreeBuds Studio – 2 бр.

6.1.8. Безжични слушалки Huawei FreeBuds Pro – 3 бр.

6.1.9. Huawei Mini speakers CM510 (2 inbox) – 1 бр.

 

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Наградата се предоставя на участник, отговарящ на настоящите правила за участие в Кампанията.

7.2. За целите на получаване на наградата, Организаторът предоставя данните на печелившите (три имена,телефонен номер и имейл) на спечелилите потребители на Рекламната агенция. Рекламната агенция следва да се свърже с всеки печеливш за предоставяне на точен адрес за доставка и извършване на доставката. Печелившият трябва да предостави имената си и адрес за доставка на наградата, като ги даде по време на телефонен разговор със служител на Рекламната агенция. Рекламната агенция се задължава да направи два опита в два последователни дни за свързване с всеки печеливш. В случай че не успее да се свърже с печеливш, съответно предоставеният адрес за доставка е неточен или некоректен, наградата се предоставя на резервен печеливш (наградите на резервните печеливши се предоставят по реда на изтеглянето им).

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ